U svetu finansija – metodičke osnove za uvođenje finansijskog obrazovanja i vaspitanja u programe nastave i učenja

Kataloški broj: 748
16 bodova
2 nedelje
3000 dinara

Seminar za sve one koji žele da kod svojih učenika razvijaju veštine, znanja i sposobnosti iz domena odgovornog upravljanja novcem. Ovaj seminar će vam pomoći da osmislite i realizujete aktivnosti kroz koje ćete učenike finansijki edukovati i ponudiće odgovore na mnoga pitanja iz domena savremenih finansija.

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Seminar je namenjen svima onima koji na neposredan (ili posredan) način učestvuju u obrazovanju i vaspitanju mladih i obezbeđivanju njihovih kompetencija za život i rad u 21. veku, veku stalnog društvenog razvoja i inovacija.

Seminar je akreditovan za:

 • Vaspitače u predškolskim ustanovama.
 • Nastavnike razredne i predmetne nastave.
 • Nastavnike opšteobrazovnih i stručnih predmeta.
 • Nastavnike izbornih i fakultativnih predmeta.
 • Direktore obrazovno-vaspitnih ustanova i njihove pomoćnike.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Za uspešno realizaciju seminara, nisu neophodna značajna dodatna predznanja polaznika. Imajući u vidu programe po kojima su sticali znanja i razvijali svoje veštine tokom formalnog školovanja na fakultetima za obrazovanje nastavnika/vaspitača, ciljna grupa poseduje odgovarajuća predznanja u oblasti metodologije rada sa učenicima, koja čine osnov za dalje nadgrađivanje i razvoj tokom realizacije ovog programa obuke.

Kako se realizacija programa odvija u onlajn okruženju, potrebno je da učesnici imaju minimum informatičkog znanja u vezi sa korišćenjem interneta i računara – program za obradu teksta, komunikacija putem imejla i pretraživanje sadržaja na internetu.

O seminaru

Finansijska pismenost je jedna od važnih kompetencija za život i rad u XXI veku, socijalnu uključenost i profesionalni razvoj.  O važnosti i značaju finansijskog obrazovanje od najranijeg uzrasta svedoče brojna naučna istraživanja, na osnovu kojih se ono postepeno uvodi u redovne procedure i strategije obrazovanja i vaspitanja  mladih.

Pitanja sa kojim se suočavaju nosioci obrazovanja i vaspitanja, kada je reč o finansijskom obrazovanju, su brojna. Izdvojili smo tek neka od njih:

 • Zašto je važno da finansijsko obrazovanje mladih postoji kao poseban segment obrazovanja i vaspitanja?
 • Da li je potrebna posebna edukacija i znanje nastavnika u oblasti ekonomije i razvoja kako bi kod učenika razvijao finansijske pismenosti?
 • Da li se i kako kroz posebne i specifične naučne discipline mogu razvijati finansijske pismenosti kod učenika?
 • Od kog uzrasta treba razvijati finansijsku pismenost?

Na ova i brojna druga pitanja pokušali smo da damo odgovore kroz program obuke „U svetu finansija – metodičke osnove za uvođenje finansijskog obrazovanja u programe nastave i učenja“.

Ono što je od posebnog značaja nastavnicima i vaspitačima za sprovođenje programa finansijskog obrazovanja mladih, je oblikovanje ličnih kompetencija u oblasti ekonomskih znanja i povezivanje tih kompetencija sa metodičkim i drugim okvirima savremene obrazovne tehnologije.

Kroz ovaj program obuke pokušaćemo da ukažemo na sve elemente finansijskog obrazovanja mladih, koje u uslovima savremene ekonomije i tržišta rada poprimaju sve veće dimenzije, kao i na brojne nastavne i vannastavne aktivnosti, modele i tehnike rada kojima se na efikasan način mogu razvijati finasijske pismenosti kod učenika/dece.

Teme seminara

Tema 1 - Osnove finansijske pismenosti

Kroz prvu temu polaznicima približavamo osnovne pojmove u izgradnji finansijke pismenosti i važnije termine u upotrebi – od cene rada, obračunanja, bruto/neto zarade, do plaćanja poreza i doprinosa koji su bitan element stalnog društvenog razvoja i napretka.

Kako finansijsko obrazovanje ne postoji kao poseban nastavni predmet, u razmatranjima uloge i značaja koju ima u razvoju mladih, dali smo analizu postojićih programa i zakona u primeni, kako bismo ukazali na sve mogućnosti implementacije modela i tehnika rada sa učenicima za razvoj finansijske pismenosti. Naveli smo i brojne konkretene primere uloge i mogućnosti koje škole i/ili pojedinac – nastavnik/ vaspitač može imati i preduzimati u oblasti finansijskog obrazovanja i razvoja mladih.

Tema 2 - Planiranje potrošnje i ostvarivanje ušteda

Druga tema posvećena je planiranju potrošnje i ostvarivanju ušteda, kroz planiranje prihoda i rashoda i sagledavanja mogućnosti štednje i investicija kao osnove finansijske sigurnosti. Društveno odgovorna i racionalna potrošnja resursa, cirkularna ekonomija i održivi razvoj su tek neke od celina, kojima treba posvetati pažnju kroz razvoj finansijske pismenosti kod mladih.

Kroz sadržaje lekcija, naveli smo brojne primere koji se mogu primeniti u radu sa učenicima u ovoj oblasti i pripremili materijale za preuzimanje.

Tema 3 - Finansije u digitalnom svetu

Kroz ovu temu sagledavamo mogućnosti digitalnog i onlajn finansijskog poslovanja, trgovine i obavljanja uslužnih delatnosti, kao i mogućnosti prodaje, kupovine i plaćanja u virtualnom prostoru, sa posebnim osvrtom na bezbednost korisnika i zaštitu prava potrošača.

Na koje načine i primenom kojih metoda i tehnika rada možemo učenike, shodno njihovom uzrastu, upoznavati sa funkcionisanjem platnog prometa, načinima plaćanja i trgovine, plasiranjem proizvoda i uticajem koji na svest potrošača imaju digitalni marketing, predočili smo kroz navođenje konkretnih primera za primenu u nastavnim i vannastavnim aktivnostima. Kako je i profesionalni razvoj, jedan od bitnih segmenata tokom redovnog školovanja, kroz ovu temu ukazali smo i na neka od aktuelnih zanimanja mladih.

Tema-4

Tema 2 - Planiranje potrošnje i ostvarivanje ušteda

Druga tema posvećena je planiranju potrošnje i ostvarivanju ušteda, kroz planiranje prihoda i rashoda i sagledavanja mogućnosti štednje i investicija kao osnove finansijske sigurnosti. Društveno odgovorna i racionalna potrošnja resursa, cirkularna ekonomija i održivi razvoj su tek neke od celina, kojima treba posvetati pažnju kroz razvoj finansijske pismenosti kod mladih.

Kroz sadržaje lekcija, naveli smo brojne primere koji se mogu primeniti u radu sa učenicima u ovoj oblasti i pripremili materijale za preuzimanje.

Tema-4

Tema 4 - Učiš i zarađuješ - da li je to moguće?

U razvoju finansijskih pismenosti mladih, od značaja je i obezbeđivanje praktičnih, situacionih aktivnosti i vežbi, projekata i sličnog, kroz koje bi učenici mogli sticati određena finansijska sredstva kojima bi raspolagali i upravljali, na nivou odeljenja ili škole, a zarad zadovoljavanja njihovih potreba u procesu daljeg školovanja, obrazovanja i razvoja.

Iako smo kroz sve teme davali mnoštvo primera za primenu u nastavnom procesu, u ovoj temi pokušali smo da vam približimo neke od modela rada unutar ustanove kojima se mogu razvijati finansijske pismenosti: pisanje projekata, konkursi, subvencije, organizacija i funkcionisanje učeničkih zadruga, humanitarne I kupoprodajne akcije, sekcije, preduzetništvo i drugo.

Ishodi seminara

Po završenoj obuci polaznik zna i u stanju je da:

 • razume mesto, ulogu i značaj finansijske pismenosti u obrazovanju mladih,
 • implementira programe za razvoj finansijske pismenosti u redovne programe obrazovanja i vaspitanja učenika/dece,
 • primeni modele i tehnike rada sa učenicima za razvijanje finansijske pismenosti,
 • koristi veb-aplikacije i računarske softvere pri planiranju finansijskih troškova i ušteda u realizaciji projekata i drugih aktivnosti,
 • koristi mehanizme za zaštitu i prava potrošača,
 • kreira finansijski plan o realizaciji projektnih i drugih aktivnosti.

Polaznici će imati razvijene stavove u pogledu:

 • etičnosti u finansijskom poslovanju,
 • racionalne i društveno odgovorne potrošnje resursa,
 • digitalnog marketinga i trgovine onlajn putem.

Autori seminara

Milan Filipović

Milan je diplomirani ekonomista, i već petnaest godina radi u prosveti na mestu nastavnika ekonomske grupe predmeta u srednjoj stručnoj školi. U OKC-u je od 2020. godine i pored ovog, autor je još jednog akreditovanog seminara od strane Ministarstva prosvete. Pored rada na izradi sadržaja seminara, Milan radi i na instrukcionom dizajnu i superviziji pojedinih seminara.

Milan je pristalica i pobornik koncepta celoživotnog učenja, voli računare i internet a slobodno vreme provodi u prirodi baveći se rekreativnim ribolovom.

Marija Stošić

Marija Stošić

Pedagoški savetnik

Po završenom formalnom školovanju na Učiteljskom fakultetu, nastavila je sa stalnim stručnim razvojem kroz učešće u brojnim programima za obrazovanje i razvoj nastavnika. Samostalno je objavili brojne primere iz profesionalne prakse, a bila je i učesnik Međunarodne konferencije u Valensiji gde ju je odveo njen rad u oblasti digitalnog i onlajn učenja.

Dugogodišnji je saradnik Obrazovno-kreativnog centra Bor, putem koga realizuje akreditovane obuke za nastavnike, vaspitače i stručne saradnike iz Srbije i Crne Gore, a od skora i saradnik Filozofskog fakulteta u Beogradu, odsek za pedagogiju, preko čijeg centra je dobila akreditaciju za još dva programa stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika.

Ističući značaj uključivanja nastavnika/vaspitača u reforme obrazovanja i vaspitanja, kao portparol Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije govorila je na brojnim naučnim i stručnim skupovima, a njena razmatranja nalaze se zapisana i publikovana su u knjizi „Reforma gimnazija ili „Bolećiva praznina“ uz dr Olgu Četverikovu i druge autore.

Autor je nekoliko objavljenih priručnika za nastavnike, saradnik ZUOV-a i Instituta za moderno obrazovanje, nosilac brojnih nagrada i priznanja, od kojih posebno izdvaja priznanje za stručnost i primenu inovacija u nastavi dela kompanije Mikrosoft (Microsoft  Education), ali ono što ističe kao posebnu vrednost svoga rada su rezultati njenih učenika. 

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Naravno da “ne”. Kroz formalno obrazovanje ranije se nije posvećivala velika pažnja finansijkom obrazovanju, pa su nam mnoge stvari ostale nepoznanica. Kako smo tokom godina, po formalnom obrazovanju, razvijali mnoge druge veštine i znanja koje su nam značile kako za posao, tako i za privatan život, možda je pravi trenutak da i u pomenutoj oblasti razvijamo određene kompetencije. Nije teško, a može da koristi.

Kroz ovaj program obuke pokušaćemo da ukažemo na sve elemente finansijskog obrazovanja mladih, koje u uslovima savremene ekonomije i tržišta rada postaje sve neophodnije, kao i na brojne nastavne i vannastavne aktivnosti, modele i tehnike rada kojima se na efikasan način može razvijati finasijska pismenost kod učenika/dece. Unapređivanjem kompetencija u oblasti finansijkog obrazovanja, pozitvno se održava i u pogledu ličnog finasijskog poslovanja nastavnika/vaspitača, odnosno zaposlenog u ustanovi obrazovanja i vaspitanja.

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim i internet konekcija. Računar ne treba da bude preterano jak i skup, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …). Nije neophodno da imate pametni telefon, mada možete seminar pratiti i preko telefona, ali da biste uradili zadatke, neophodan je računar.

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla i slično). To je neophodno za početak. Tokom seminara koristićemo MS Word koji je deo MS Office paketa i veb – programe za obradu podataka kroz koje će vas voditi moderatori programa.

Nije neophodno da imate neko veliko predznanje, ali da biste što brže i lakše realizovali zadatke, potrebno je da niste apsolutno neupućeni u svet računara. Seminar nije tehnički zahtevan, a tu su i pojašnjenja na seminaru koja će pomoći da pojedine začkoljice prevaziđete. Sigurni smo da i početnici mogu da nauče sve što je na ovom seminaru.

Primeri radova sa seminara

Odluka o akreditaciji