Upravljanje timovima

Kataloški broj: 760
16 bodova
2 nedelje
3000 dinara

* Sadržaj ovog seminara isti je kao i sadržaj seminara Upravljanje timovima iz prethodnog kataloga. U slučaju da ste pohađali stari seminar, ne morate ovaj.

Seminar namenjen razvijanju liderskih i organizacionih veština u upravljanju timovima.

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Seminar je namenjen svima koji žele da usavrše svoje veštine saradnje i dobre komunikacije na poslu, a posebno onima koji žele da unaprede svoje organizacione i liderske sposobnosti. Kako timski rad postaje dominantan oblik rada i otvara mnoga vrata,  veština upravljanja timovima potrebna je različitim ulogama u institucijama:

  • Direktorima i pomoćnicima direktora koji upravljaju kolektivom.
  • Stručnim saradnicima i koordinatorima školskih timova, stručnih veća, kolegijuma.
  • Vaspitačima u predškolskim ustanovama koji rade u timovima.
  • Nastavnicima u radu sa učenicima, na projektima, sekcijama.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Za pohađanje ovog semianra nije potrebno posebno predznanje. Popunjavanje i čuvanje vord dokumenata je dovoljno za uspešno savladavanje seminara. Moderator seminara je na raspolaganju za svaku pomoć i podršku za uspešan rad.

O seminaru

Seminar omogućava upoznavanje učesnika sa prednostima i načinom funkcionisanja timova, ulogama tima u kvalitetnijem radu ustanova, tehnikama vođenja i samoprocene lidera. Na seminaru se osposobljava za formiranje tima, identifikovanje uloga u timu, motivisanje, jačaju se liderske veštine, osnažuju polaznici za uspešno vođenje sastanaka i rešavanje problema u timu kroz pozitivne procene, komunikaciju, donošenje odluka i procenu rada.

Teme seminara

Tema 1 - Prednosti timskog rada i formiranje tima

U prvoj temi upoznaćete se sa suštinom i svrhom postojanja timova. Pošto timovi funkcionišu na specifičan način i nisu tek grupa ljudi, u ovoj temi upoznaćete se sa vrstama timova koji se najčešće sreću, kao i sa ulogama koje u timu postoje i koracima za formiranje tima.

Znanje možete proveriti kroz zadatak i test.

Putem korisnog i zabavnog testa za samoprocenu možete otkriti koja uloga u timu vama lično najviše odgovara.

Tema 2 - Upravljanje timom i procena rada tima

U okviru druge teme upoznaćete se sa ulogom lidera, problemima koji se u timu javljaju, vođenjem sastanaka, i alatima za procenu uspešnosti rada tima. Upravljanje uspešnošću i tehnike ocenjivanja rada su od velike koristi uz preporuku za redovnim korišćenjem. 

U ovoj temi očekuju vas dva zadatka kao i test za samoprocenu lidera koji se ne ocenjuje ali je koristan.

Ishodi seminara

Nakon završenog seminara očekuje se da ćete: 

  • prepoznavati prednosti i mogućnosti timskog rada u različitim oblastima rada ustanove,
  • znati da formirate tim prema potrebama rada i ciljevima tima kao i prema ulogama u timu,
  • umeti da procenite potrebne veštine lidera i članova tima kao i da ih ispravno rasporeite i unapređujete,
  • odlučno donosti odluke, rešavati probleme i motivisati na rad,
  • uspešno procenjivati sopstveni rad, rad članova tima kao i ostvarenost ciljeva, različitim tehnikama.

Autori seminara

Katerina Pajić

Katerina Strak

Diplomirani sociolog, nastavnik sociologije, ustava i prava građana, građanskog vaspitanja i saradnik OKC-a. Autor tri seminara akreditovana od strane Ministarstva prosvete. Ljubitelj učenja, podučavanja i usavršavanja.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Ne, ne postoji takav uslov na seminaru, niti neophodno predznanje. Kroz mnoštvo primera i svakodnevnih situacija termini i sadržaj na seminaru biće jasan i blizak svim polaznicima.

Osim poznavanja osnovnog korišćenja računara i vord dokumenta za izradu zadataka, potrebno je i malo slobode i hrabrosti da se na seminaru klikne na mesto gde vam se učini da je potrebno kao i da se ne plaši greške jer se one mogu ispraviti i kroz njih se uči.

Nakon završetka seminara, moći ćete uvek da mu ponovo pristupite, pročitate materijale, podsetite se naučenog. Pored toga, moći ćete da preuzimate materijale koje smo smatrali najkorisnijim u upravljanju timom, u vidu ličnog planera. Materijale možete preuzimati i skladištiti u poseban folder koji će vam služiti kao lični planer.

Ne, seminar je namenjen široj populaciji i može biti koristan svima, radnicima u obrazovanju, u firmama, preduzećima, organizacijama. U seminaru su korišćeni različiti primeri timova i situacija koje mogu biti bliske svima. Veština upravljanja timovima je tražena, cenjena i otvara mnoga vrata za dalje usavršavanje, napredovanje i građenje karijere.

Odluka o akreditaciji