Vannastavne aktivnosti u funkciji jačanja vaspitne uloge škole

Kataloški broj: 20
16 bodova
2 nedelje
4000 dinara

Seminar (pre)ispituje ulogu škole, ohrabruje polaznike da razmišljaju out of box i da, zajedno sa učenicima, streme ka najboljoj verziji sebe.

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Seminar Vannastavne aktivnosti u funkciji jačanja vaspitne uloge škole namenjen je svima koji podržavaju celovit razvoj ličnosti učenika, kako kroz redovnu nastavu, tako i kroz raznovrsne vannastavne sadržaje.

 • Nastavnicima razredne nastave – koji žele da razvijaju veštine i kreativnost svojih učenika, pomognu im da se uklope u školsku sredinu i pronađu svoje mesto u porodičnom i širem okruženju.
 • Nastavnicima predmetne nastave (u osnovnim školama, gimnazijama, srednjim stručnim i umetničkim školama) – koji žele da budu oslonac učenicima na putu samospoznaje, izgradnje samopouzdanja i razvoja socijalno-emocionalnih veština.
 • Stručnim saradnicima, pedagoškim i andragoškim asistentima – da saradnju sa učenicima, kolegama i roditeljima podignu na viši nivo, obogate kreativnim rešenjima i inovativnim pristupima.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Pohađanje ovog seminara ne zahteva veliko predznanje. Najvažnija je dobra volja i uverenje da, bez obzira na okolnosti, postoje akcije koje mogu izazvati pozitivne promene, kako kod pojedinca, tako i unutar školskog sistema.

Poželjno je poznavanje osnova pedagogije i didaktike, kao što su uzrasno-razvojne karakteristike dece i učenika i principi organizacije nastave i učenja.

Očekuje se i poznavanje rada na računaru i internetu, na osnovnom nivou, i rad sa servisom elektronske pošte.

O seminaru

Namera seminara je da vrati na scenu vaspitnu ulogu škole – ne kao skup krutih pravila čije se poštovanje izražava ocenom iz vladanja, već kao niz ideja i postupaka čijom se primenom podstiče razvoj učenika (a i nastavnika) u pozitivnom smeru.

Jedan od načina da vaspitno delujemo u okviru školskog sistema jesu i vannastavne aktivnosti. Baveći se ovim aktivnostima:

 • razvijamo pozitivnu sliku o sebi,
 • postajemo kreativniji,
 • ispoljavamo i usavršavamo svoje sklonosti i sposobnosti,
 • učimo nove veštine,
 • učimo da sarađujemo sa drugima,
 • razvijamo empatiju,
 • doživljavamo uspeh,
 • učimo kako da podnesemo neuspeh.

Teorijski deo seminara se bavi pojmom, vrstama i zakonskom podlogom za izvođenje vannastavnih aktivnosti. Takođe se razmatra i ko može biti učesnik ovih aktivnosti i kako da dobijemo podršku za njihovu realizaciju.

U praktičnom delu seminara, kroz primere i zadatke, pratimo sledeću šemu: izbor, planiranje, realizacija, promocija, praćenje toka i procena efekata vannastavnih aktivnosti.

Teme seminara

Tema 1 - Uvodni pojmovi i planiranje vannastavnih aktivnosti

U ovoj temi, razmatramo sledeća pitanja: Zbog čega su važne vannastavne aktivnosti i koje su njihove odlike? Da li je zakon skup ograničenja ili može biti podrška obrazovno-vaspitnom procesu? Na koji način vannastavnim aktivnostima razvijamo međupredmetne kompetencije? Kako birati i osmišljavati vannastavne sadržaje?

Kroz zadatke i detaljno urađene primere, bavićemo se i planiranjem aktivnosti koje smo odabrali za realizaciju.

Tema 2 - Učesnici i podrška realizaciji vannastavnih aktivnosti

Pažnju posvećujemo sledećim pitanjima: Na koji način učešće u vannastavnim aktivnostima doprinosi razvoju ličnosti učenika? Koju ulogu u realizaciji ovih aktivnosti imaju nastavnici i ostali zaposleni u školi? Kako da, putem vannastavnih aktivnosti, uključimo roditelje u život i rad škole? Zbog čega je bitna saradnja sa lokalnom zajednicom?

I ova tema obogaćena je konkretnim primerima, s tim što je naglasak stavljen na učesnike i njihove uloge u realizaciji posmatranih vannastavnih sadržaja.

Tema 3 - Promocija, praćenje i procena efekata vannastavnih aktivnosti

Promocija konkretne aktivnosti važna je:

 • pre početka – da bi dobili podršku,
 • tokom realizacije – da bi održali motivaciju,
 • po završetku – da bi predstavili rezultate.

Praćenjem toka neke aktivnosti dobijamo informacije potrebne za evaluaciju i buduće planiranje.

Navedenim pitanjima, bavićemo se manje teorijski, a više kroz zadatke i primere iz prakse.

Tema 2 - Učesnici i podrška realizaciji vannastavnih aktivnosti

Pažnju posvećujemo sledećim pitanjima: Na koji način učešće u vannastavnim aktivnostima doprinosi razvoju ličnosti učenika? Koju ulogu u realizaciji ovih aktivnosti imaju nastavnici i ostali zaposleni u školi? Kako da, putem vannastavnih aktivnosti, uključimo roditelje u život i rad škole? Zbog čega je bitna saradnja sa lokalnom zajednicom?

I ova tema obogaćena je konkretnim primerima, s tim što je naglasak stavljen na učesnike i njihove uloge u realizaciji posmatranih vannastavnih sadržaja.

Ishodi seminara

Po završetku seminara:

 • Razumećete značaj i mesto vaspitanja u okviru školskog sistema.
 • Moći ćete sa lakoćom da izaberete ili osmislite raznovrsne vannastavne aktivnosti.
 • Bićete u stanju da definišete ciljeve i ishode izabranih aktivnosti i da napravite planove za njihovu realizaciju.
 • Znaćete kako da organizujete, koordinirate, promovišete i pratite realizaciju planirane aktivnosti.
 • Bićete u stanju da procenjujete efekte realizovane aktivnosti i da rezultate te procene koristite za pravljenje budućih planova.

Autori seminara

Tanja-Jovicic-1

Tanja Jovičić

Tanja je profesor matematike i računarstva, zaposlena u Srednjoj školi u Krupnju. Osim nastavom, u okviru više projekata, bavila se i mentorskom podrškom učenicima romske nacionalnosti. Sa OKC-om sarađuje od 2021. godine.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Cilj seminara nije memorisanje i reprodukcija velikog broja činjenica. Insistiraćemo na osnovnim konceptima, a sve drugo što može da zatreba, bitno je da znate gde i kako možete da pronađete. Tokom izrade zadataka, razvijaćete veštine potrebne za planiranje i realizaciju različitih oblika vannastavnih aktivnosti.

Potreban je samo računar i pristup internetu. Ukoliko posedujete neku dodatnu opremu (foto-aparat, kamera, muzička oprema, …) ohrabrićemo Vas da je upotrebite prilikom izrade određenih zadataka.

Potrebno je samo poznavanje osnova rada na računaru. Međutim, ukoliko posedujete neke veštine vezane za informacione tehnologije, bićete u prilici da ih pokažete na seminaru.

Ukoliko je u pitanju sportska sekcija ili hor, odgovor je da. Međutim, postoji niz aktivnosti u kojima će od presudnog značaja za uspeh biti dobra volja, entuzijazam i dobre organizacione sposobnosti. Sve ostalo što je potrebno pronaći ćemo kod kolega ili učenika koji učestvuju u realizaciji nekog projekta.

Primeri radova sa seminara

Odluka o akreditaciji