Veb-alatima do formativne ocene

Kataloški broj: 481
16 bodova
2 nedelje
4000 dinara

Sažet i praktičan seminar na kome ćete obnoviti i unaprediti veštinu formativnog ocenjivanja i ocenjivanja uopšteno primenom raznovrsnih metoda i veb-alata.

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Seminar Veb-alatima do formativne ocene namenjen je svima koji žele da unaprede znanja i veštine na  polju formativnog ocenjivanja sa ciljem da vrednovanje učeničkih postignuća učine efikasnijim, lakšim i svrsishodnijim.

Nastavnicima razredne nastave – koji žele da kroz jednostavne aktivnosti prate postignuća učenika i šalju pravovremeno informacije o njihovom napretku.

Nastavnicima predmetne nastave – koji žele da i svoje učenike uključe u praćenje i planiranje sopstvenog napretka, a na osnovu povratne informacije nastavnika.

Stručnim saradnicima – koji žele da dođu do praktičnih ideja koje će, kroz savetodavni rad, preneti svojim kolegama unapređujući njihovu veštinu ocenjivanja.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Za ovaj seminar potrebno je poznavanje Pravilnika ocenjivanja u osnovnoj i srednjoj školi, ali i oni koji nikada nisu radili u školi i nisu upoznati sa Pravilnicima moći će da prate sadržaje seminara s obzirom da se na početku seminara polaznici upućuju najpre na pomenute Pravilnike.

Takođe, poželjno je da znate da koristite bar jedan Internet pretraživač (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer…), kao i da umete da kreirate i sačuvate dokument u Word-u. Ipak, sve i da ne znate nešto od ovoga, i dalje ste dobrodošli na seminar jer će moderatori biti tu za vas da vam pomognu u savladavanju ovih veština.

O seminaru

Formativno ocenjivanje predstavlja sastavni deo procesa ocenjivanja, ali je često teško izvodljivo zbog velikog broja učenika u odeljenju. Nakon ovog seminara, primenom brojnih metoda, ali i veb-alata, nastavnici će imati brz i jednostavan uvid u stepen znanja i razumevanja određenog sadržaja ili teme.

Na osnovu dobijenih povratnih informacija koje se automatski beleže u elektronsku evidenciju, nastavnik će moći bolje da planira nastavu i na taj način pomogne svojim učenicima da napreduju, ali i da sami steknu uvid u svoje napredovanje.

Opšti cilj seminara je jačanje kompetencija u oblasti ocenjivanja kroz podizanje svesti o značaju formativne ocene kojom se može uticati na nadograđivanje znanja učenika i lakše davanje povratnih informacija.

Teme seminara

Tema 1 - Formativno ocenjivanje-izbor ili obaveza

Tokom prve teme, koja traje tri dana, podsetićemo se pravne regulative koja se tiče ocenjivanja, ukazati na značaj kontinuiranog praćenja napretka postignuća učenika koje se oslanja na godišnji, mesečni i dnevni plan ocenjivanja. Takođe, podsetićemo se šta podrazumeva formativno, a šta sumativno ocenjivanje, uočiti suštinsku razliku među pomenutim načinima ocenjivanja i saznati u kojim situacijama se primenjuju.

Prva tema sadrži brojne interaktivne sadžaje i praktične primere koji doprinose lakšem razumevanju predstavljenog sadržaja i njegovu primenu u nastavnoj praksi.

Tema 2 - Metode formativnog ocenjivanja

Sa sadržajem teme Metode ocenjivanja upoznaćete se poslednja četiri dana prve sedmice. U okviru ove teme predstavljene su brojne metode koje možete koristiti u nastavnoj praksi kako biste na što efikasniji način dobili povratne informacije o postignućima svojih učenika, kao i o dostignutim ishodima.

Objašnjenje svake metode je propraćeno primerima iz učionice, kao i priloženim gotovim formularima koje možete odmah da primenite u radu sa svojim učenicima.

Tema 3 - Formativno ocenjivanje pomoću veb-alata i način vođenja pedagoške dokumentacije

Tokom druge sedmice seminara biće reči o veb-alatima koji se mogu iskoristiti u svrhu formativnog ocenjivanja sa akcentom na funkconalnost veb-alata Plickers. Takođe, u okviru ove teme podsetićemo se značaja vođenja pedagoške evidencije i ukazati na moguće načine njenog vođenja (analognog i digitalnog). Pored primera analogne pedagoške sveske u ovom delu smo pripremili i detaljna uputstva za korišćenje veb-alata Class Dojo koji omogućava brzo i efikasno vođenje evidencije o postignućima i napretku učenika.

Za one koji žele da znaju više o primeni veb-alata, u oviru teme smo pripremili ideje za primenu još dva alata koji se mogu koristiti u svakodnevnom radu u cilju formiranja kako sumativne tako i formativne ocene.

Tema 2 - Metode formativnog ocenjivanja

Sa sadržajem teme Metode ocenjivanja upoznaćete se poslednja četiri dana prve sedmice. U okviru ove teme predstavljene su brojne metode koje možete koristiti u nastavnoj praksi kako biste na što efikasniji način dobili povratne informacije o postignućima svojih učenika, kao i o dostignutim ishodima.

Objašnjenje svake metode je propraćeno primerima iz učionice, kao i priloženim gotovim formularima koje možete odmah da primenite u radu sa svojim učenicima.

Ishodi seminara

Po završetku seminara:

  • Razumećete razliku između sumativnog i formativnog ocenjivanja.
  • Umećete da formulišete formativnu ocenu koja sadrži sve neophodne elemente.
  • Izradićete strukturu godišnjeg i mesečnog plana ocenjivanja sa prikazanim metodama ocenjivanja.
  • Umećete da primenite različite metode za proveru postignuća učenika.
  • Umećete da kreirate zadatke za proveru ostvarenosti ishoda u veb-alatu Plickers.
  • Umećete da kreirate odeljenje i ostale elemente za praćenje napretka učenika u veb-alatu Class Dojo.

Autori seminara

Vesna Tutunović

Vesna Tutunović

Nastavnik engleskog jezika u Osnovnoj školi ,,Ivo Andrić” u Beogradu. Deo OKC tima postala je 2018. godine sa svojim prvim akreditovanim seminarom za nastavnike engleskog jezika. Autor je udžbenika za engleski jezik za osnovnu školu, predavač na nekoliko konferencija u zemlji i inostranstvu, učesnik brojnih međunarodnih projekata, voditelj vebinara za nastavnike engleskog jezika.

„Čovek se uči dok je živ” njena je parola i zato se raduje svakom novom znanju, veštini i iskustvu koji menjaju predstavu o sopstvenim sposobnostima. Prenošenja znanja i iskustva kolegama kroz seminare jedan je od velikih izazova.

Tanja Plazinić

Nastavnik geografije zaposlena u gimnaziji „Patrijarh Pavle“ u Beogradu. Autor je i urednik bloga „Geografija za tebe“. Posetilac je i predavač na konferencijama i stručnim skupovima u cilju razmene iskustava i sticanju novih saznanja i njihovoj implementaciji u pedagoškoj praksi.

Dobitnica nagrade na četiri konkursa namenjenih prosvetnim radnicima za uspešno izvođenje časova primenom IKT-a. Autor udžbenika iz geografije za 5, 6, 7. i 8. razred osnovne škole, kao i metodičkih priručnika za nastavnike. Bila je predavač za učenike 6. i 7. razreda u okviru projekta „Moja škola“ u realizaciji MPNTR, školske 2019/20 i 2020/21. Od 2020. godine je član OKC tima.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Naravno da ne. Aktivnosti su tako koncipirane da vi možete u bilo koje vreme, dinamikom koja vama odgovara, da se priključite, pratite materijal i rešavate zadatke.

Ono što smo želeli ovim seminarom jeste da sa vama podelimo praktične primere koji su već oprobani u nastavi i koji vam mogu umnogome olakšati proces praćenja učeničkih postignuća. Pošli smo od poteškoća sa kojima se nastavnici u praksi suočavaju i kreirali seminar koji nudi neka moguća rešenja da te poteškoće prevaziđete.

Svako ko koristi računar i internet svakodnevno, bilo za lične ili poslovne potrebe, već ima dovoljno znanja za upotrebu ovih alata. Ono što će olakšati rad jeste poznavanje engleskog jezika na osnovnom nivou, ali uz naša uputstva koja smo kreirali za vas, moći ćete da savladate rad na pomenutim alatima veoma lako.

Moderatori su uvek uz polaznike seminara, prate njihov rad i pomažu u praćenju sadržaja i prevazilaženju problema. Sve vreme je moguća komunikacija putem foruma i ličnih poruka, oni vas podsećaju na rokove kako biste na vreme zavrašavli zadatke. Zadaci su uvek u vezi sa obrađenim sadržajima u okviru teme i nisu preteški i demotivišući, ali i ako naiđete na poteškoće, moderatori će vam pomoći u njihovom prevazilaženju.

Primeri radova sa seminara

Odluka o akreditaciji