Vodič kroz inkluzivno obrazovanje

Kataloški broj: 231
16 bodova
2 nedelje
4000 dinara

Jasan i praktičan seminar na kome ćete steći neophodna znanja koja će Vam pomoći da za Vaše učenike osmislite i napišete kvalitetan i primenljiv individualno obrazovni plan (IOP).

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Seminar ,,Vodič kroz inkluzivno obrazovanje“ namenjen je svima koji žele da se uhvate u koštac sa izaovima koje nosi inkluzivno obrazovanje i steknu nova znanja i usvoje strategije koje će im pomoći da što uspešnije prilagode nastavu individualnim potrebama učenika.

  • Nastavnicima razredne nastave.
  • Nastavnicima predmetne nastave.
  • Stručnim saradnicima.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Za ovaj seminar nisu vam potrebna posebna predznanja, sve što je potrebno a tiče se inluzivnog obrazovanja, posebnih programa i strategija rada sa učenicima saznaćete kroz rad na seminaru i komunikaciju sa moderatorima.

Ipak, potrebno je da imate osnovna znanja i poznajete osnove rada na računaru i koristite barem jedan internet pretraživač. Ali, ni to neće biti velika prepreka, kroz rad na seminaru lako ćete savladati i ovakve prepreke ukoliko se pojave.

O seminaru

Nastavnici često pred sobom imaju veliki izazov da prilagode nastavu učenicima sa širokim spektrom posebnih potreba u obrazovanju kako bi razvili pun potencijal učenika. Kako bi se postavljeni ciljevi ostvarili, učesnici će se na ovom seminaru upoznati sa modelima i okvirima u pristupu inkluziji i radu sa decom sa posebnim potrebama. Posebna pažnja biće posvećena i vrstama posebnih potreba i svim implikacijama koje one nose za obrazovni proces, a biće predstavljen i okvir za kvalitetnu implementaciju inkluzije.

Pored toga, učesnici će biti osnaženi da korsite i kreiraju aktivnosti za učenike sa posebnim potrebama. Na kraju seminara učesnici će izraditi individualni pedagoški profil i plan za učenika sa posebnim potrebama kojem predaju.

Teme seminara

Tema 1 - Inkluzija

U okviru ove teme bićete bliže upoznati sa nekim modelima i okvirima u pristupu inluziji i radu sa učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama. Bliže će biti predstavljene različite aktivnosti i strategije koje se mogu koristiti u praktičnom radu. Ideja je da se na zanimljiv i interaktivan način prolazi kroz lekcije i zadatke i na taj način uz dosta primera lakše razume sama tema.

Tema 2 - Individualno-obrazovni plan (IOP)

Radom u ovoj temi učesnicima će biti približeno pisanje IOP programa i strategije koje omogućavaju da se poseban program rada prilagodi sposobnostima učenika. Kao proizvod na kraju samog rada učesnici će kroz interakciju i mnoštvo primera napisati IOP plan koji će moći odmah da primene u svojoj praksi.

Ishodi seminara

  • Polaznici će biti osposobljeni da vrednuju različite modele i pristupe inkluziji.
  • Polaznici će biti osposobljeni da primenjuju strategije koje doprinose stvaranju inkluzivne atmosfere u odeljenju.
  • Polaznici će biti upoznati sa vrstama posebnih obrazovnih potreba učenika i implikacijama za nastavni proces.
  • Polaznici će biti osposobljeni da primenjuju strategije, metode i tehnike prilagođavanja nastavnih sadržaja učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama.
  • Polaznici će biti osposobljeni da prikupljaju sveobuhvatne podatke o učeniku i napišu pedagoški profil, izrade plan individualizacije i individualno-obrazovnog programa (IOP) i prate i vrednuju realizaciju IOP-a.

Autori seminara

Saša Božić

Master defektolog iz Beograda. Tokom svoje profesionalne karijere radio sam sa decom najrazličitijeg uzrasta, od predškolskog pa sve do srednjoškolskog. Imam zadovoljstvo da sam zaposlen u Osnovnoj školi ,,Ivo Andrić’’ iz Beograda gde obavljam poslove stručnog saradnika- defektologa i pomoćnika direktora škole.

U dosadašnjem radu sam učestvovao i u realizaciji različitih domaćih i medjunarodnih projekata koji su za cilj imali sprovođenje inkluzivne prakse. Kako radimo u školi u kojoj se sprovodi inkluzivno obrazovanje, koleginica Bojana Nikić Vujić i ja smo došli na ideju da povežemo njeno iskustvo iz nastave i moje iskustvo kao defektologa i osmislimo jedan praktičan seminar na temu inkluzije.

Bojana Nikić Vujić

Bojana Nikić Vujić

Imam zadovoljstvo da radim u osnovnoj školi „Ivo Andrić“ u Beogradu sa divnim đacima i kolegama. Osnovci su stalna inspiracija i motivacija da unapređujem nastavnu praksu, isprobavam nove aktivnosti i razmenjujem iskustva sa kolegama.

Inkluzija i rad sa đacima sa posebnim obrazovnim potrebama je bio još jedan u nizu od izazova sa kojim sam se susrela tokom rada sa učenicima. Budući da je inkluzija realnost i da svi učenici zaslužuju da razviju svoje potencijale, krenula sam da istražujem svet obrazovanja učenika sa posebnim potrebama i inkluziju kod nas i u inostranstvu. 

Ovaj seminar je proizvod nastojanja da nastavnici dobiju praktične ideje i savete koje mogu primeniti u praksi.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Jedan od glavnih ciljeva kada smo osmišljali ovaj seminar je bio da temu inkluzije obradimo na drugačiji način i da ne bude samo sušto teoretisanje. Naravno, obradiće se i terijski deo na drugačiji, interaktivan način, ali ćete radom kroz ovaj seminar dobiti smernice, sugestije i gotove proizvode koje možete odmah koristiti u radu sa vašim učenicima.Dakle, cilj nam je da dobijete primenljivo znanje i konketne povratne informacije prilagođene specifičnostima vašeg rada u praksi.

U okviru diskusionog foruma moći ćete da sami pokrenete najrazličitije teme i postavite pitanja na koja će vam moderatori vrlo rado odgovoriti.

Za rad na ovom seminaru potrebno vam je osnovno poznavanje rada na računaru, rada u word-u, korišćenje interneta i pretraživača… Ali, sve eventualne poteškoće u ovom domenu ćemo zajedničkim snagama vrlo lako rešiti na obostrano zadovoljstvo.

Odluka o akreditaciji