Vodič za čas odeljenjskog starešine

Kataloški broj: 33
16 bodova
2 nedelje
4000 dinara

Postanite odeljenjski starešina za primer!

Upoznajte se sa značajem časova odeljenjskog starešine u procesu obrazovanja i vaspitanja učenika. Ojačajte svoje kompetencije za rešavanje problema u odeljenju i  stvaranje nediskriminišuće i bezbedne sredine podsticajne za učenje i razvoj.

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Seminar “Vodič za čas odeljenjskog starešine” je namenjen svim nastavnicima i stručnim saradnicima u osnovnim i srednjim školama koji učestvuju u procesu obrazovanja i vaspitanja učenika i vrednovanja njihovog znanja kako bi razvili ili osnažili kompetencije za podršku razvoju ličnosti deteta i učenika.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Za pohađanje seminara potrebno je poznavanje pedagoških i didaktičkih osnova obrazovno-vaspitnog rada u školi.

Od tehničkih predznanja je dovoljno poznavati rad na internetu i rad na sistemu elektronske pošte.

O seminaru

Seminar je nastao iz potrebe poboljšanja odnosa između učenika i odnosa učenika i nastavnika u odeljenju, kao i pružanja efikasnije pomoći učenicima u učenju. U svakodnevnom radu nastavnici imaju iskustvo i/ili nailaze na informacije o raznim problemima u ponašanju učenika svih uzrasta, o sve češćem nasilju i slabijim rezultatima u učenju. Ideja nam je da putem ovog seminara ukažemo na značaj časova odeljenjskog starešine i odeljenjske zajednice u rešavanju navedenih problema i uopšte u procesu obrazovanja i vaspitanja učenika.

Teme seminara

Tema 1 - Smernice i preduslovi za uspešan rad odeljenjskog starešine

U prvoj nedelji seminara podsetićete se i/ili upoznati sa pravnom regulativom važnom za rad odeljenjskog starešine, ali i sa nepisanim pravilima koja se javljaju u radu. Sagledaćemo tipove “moći” na kojima odeljenjski starešina može zasnovati svoj autoritet i razmotriti faktore koji utiču na klimu u odeljenju. Biće vam predstavljena i tehnika za tzv. snimanje odnosa u grupi, a sve to na interaktivan način i uz puno primera iz svakodnevne prakse.

Tema 2 - Najčešći problemi u odeljenju - problemi u učenju i ponašanju

Druga tema podrazumeva upoznavanje sa faktorima i tehnikama uspešnog učenja i pojašnjavanje koncepta smislenog učenja i njegovog značaja. Osim toga, u ovoj temi se bavimo i razmatranjem problema izostajanja učenika i nediscipline na času, a upoznaćemo se i sa uzrocima i mehanizmima nasilnog ponašanja.

Zahvaljujući sadržajima iz ove teme, bolje ćete razumeti kako možete da utičete na unapeđenje efikasnosti načina učenja i poboljšanje uspeha učenika, kao i poboljšanje atmosfere u odeljenju na način da pogoduje moralnom i socijalnom razvoju učenika.

Tema 3 - Analiza pedagoških situacija i razmatranje predloga rešenja

U okviru ove poslednje teme bavićemo se pre svega primenom svega što tokom seminara budemo naučili, prvenstveno kroz analizu različitih primera pedagoških problemskih situacija u odeljenju i razmatranje predloga rešenja. Ovde vas očekuje i izrada završnog rada u vidu idejnog rešenja za ČOS u vezi sa određenom problemskom situacijom.

Tema 2 - Najčešći problemi u odeljenju - problemi u učenju i ponašanju

Druga tema podrazumeva upoznavanje sa faktorima i tehnikama uspešnog učenja i pojašnjavanje koncepta smislenog učenja i njegovog značaja. Osim toga, u ovoj temi se bavimo i razmatranjem problema izostajanja učenika i nediscipline na času, a upoznaćemo se i sa uzrocima i mehanizmima nasilnog ponašanja.

Zahvaljujući sadržajima iz ove teme, bolje ćete razumeti kako možete da utičete na unapeđenje efikasnosti načina učenja i poboljšanje uspeha učenika, kao i poboljšanje atmosfere u odeljenju na način da pogoduje moralnom i socijalnom razvoju učenika.

Ishodi seminara

Po završetku seminara:

  • poznavaćete zakonske propise koji regulišu rad odeljenjskog starešine,
  • poznavaćete preduslove za uspešan rad odeljenjskog starešine,
  • povećaće se stepen ličnog samopouzdanja, entuzijazma, motivacije i zadovoljstva u radu,
  • znaćete kako možete da efikasnije utičete na unapređenje procesa učenja i poboljšanje uspeha učenika,
  • znaćete kako da poboljšate klimu u odeljenju,
  • znaćete kako da utičete na sprečavanje i prevazilaženje problema u odeljenjskom kolektivu.

Autori seminara

Sonja Stamenković

Sonja Stamenković

Sonja je moderator u Obrazovno kreativnom centru od 2012. godine. Koautor je seminara Vodič za izradu testova znanja, Kreiranje i upotreba elektronskih testova i Vodič za čas odeljenjskog starešine. Nastavnik je stručnih predmeta u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Boru i pobornik celoživotnog učenja. Autor je i priručnika “Vodič za rad u virtuelnom preduzeću – 155 pitanja i odgovora”.

Odgovorna i temeljna i pre svega, mama.

Elena Spasić Mitranović

Elena Spasić Mitranović

Elena je nastavnik stručnih predmeta u srednjoj stručnoj školi u Boru od 2004. godine. Tokom godina je bila učesnik različitih radnih grupa i projekata tokom kojih je usavršavala svoje stručno znanje, ali i svoj pedagoško-vaspitni rad.

Elena je u Obrazovno kreativnom centru je od 2012. godine. Koautor je i moderator pet akreditovanih seminara, a u OKC-u radi i na poslovima instrukcionog dizajna drugih seminara.

Brankica Mihajlović

Brankica Mihajlović Ilić

Prilično bogato iskustvo u oblasti prosvete stekla kao nastavnica psihologije i građanskog vaspitanja u tri srednje stručne škole u Boru. Rad sa učenicima, a već više godina i rad u oblasti stručnog usavršavanja prosvetnih radnika i, pre svega, razmena iskustava sa koleginicima/kolegama širom Srbije i regiona, za nju predstavlja veliko zadovljstvo.

U Obrazovno kreativnom centru je od 2012. godine. Autorka je i moderatorka tri akreditovana seminara za nastavnike.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Naš seminar je jednako namenjen učesnicima koji do sada nisu bili odeljenjske staršine, kao i onima sa već bogatim iskustvom u toj oblasti. Iskreno verujemo da svaki nastavnik i stručni saradnik može imati koristi od našeg seminara. Ukoliko vas odeljenjsko starešinstvo tek očekuje, seminar će vam u mnogome olakšati savladavanje osnovne pravne regulative, ali i omogućiti da na samom početku ovladate raznovrsnim metodama za rad sa odeljenjem, imate u vidu sve značajne faktore koji utiču na uspešan rad i svoje umeće u radu sa odeljenjem počnete da gradite na stabilnoj osnovi, a uz pomoć veoma konkretnih primera, saveta i materijala koje ćete na seminaru dobiti i koji će vam olakšati rad.

Čak iako ne budete radili kao odeljenjski starešina, sadržaj seminara će vam omogućiti da rad sa odeljenjem na časovima redovne nastave ili vannastavnih aktivnosti učinite kvalitetnijim i efikasnijim.

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop, sve jedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim i internet konekcija. Računar ne treba da bude preterano jak i skup, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …). Nije neophodno da imate pametni telefon, mada možete seminar pratiti i preko telefona, ali da biste uradili zadatke, neophodan je računar.

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla …). To je neophodno za početak, a sve ostale programe koje ćete koristiti na seminaru su više ili manje poznati, jer su ti programi deo MS Office paketa (MS Word).

Nije neophodno da imate neko veliko predznanje, ali da biste što brže i lakše realizovali zadatke, potrebno je da niste početnik. Sigurni smo da i početnici mogu da nauče sve što je na ovom seminaru, ali će im biti možda potrebno malo više vremena. To je jedina razlika, odnosno razlika je u vremenu potrebnom za izradu zadataka.

Primeri radova sa seminara

Odluka o akreditaciji