Vodič za izradu testova znanja

Kataloški broj: 485
16 bodova
2 nedelje
3000 dinara

* Sadržaj ovog seminara isti je kao i sadržaj seminara Testovi znanja – vodič za izradu i primenu iz prethodnog kataloga. U slučaju da ste pohađali stari seminar, ne morate ovaj.

Postanite ekspert za testiranje učenika!

Podsetite se različitih oblika zadataka i osposobite se za kreiranje testova za formativno i sumativno ocenjivanje učenika. Neka testiranje učenika bude omiljeni način ocenjivanja kako učenika, tako i vas samih.

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Seminar “Vodič za izradu testova znanja” je namenjen svima koji učestvuju u procesu ocenjivanja učenika i vrednovanja njihovog znanja:

  • nastavnicima razredne nastave – kako bi učenike polako uveli u ocenjivanje pisanim putem
  • nastavnicima predmetne nastave, opšteobrazovnih i stručnih predmeta – kako bi osigurali objektivnost u ocenjivanju učenika

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Za pohađanje seminara potrebno je poznavanje pedagoških i didaktičkih osnova obrazovno-vaspitnog rada u školi, stručnih sadržaja i kriterijuma ocenjivanja za predmet koji se predaje.

Od tehničkih predznanja je dovoljno poznavati rad na internetu i korišćenje sistema elektornske pošte.

O seminaru

Seminar je nastao iz ideje da i kod svakodnevnih, “običnih” testova postoje preduslovi i standardi koje treba poštovati, a koji će olakšati ocenjivanje. Takođe, ideja je da nastavnici uoče mogućnosti za kreiranje različitih oblika i tipova zadataka za svoj predmet te da testove lakše i brže kreiraju i prilagođavaju konkretnom odeljenju i postavljenim ishodima.

Teme seminara

Tema 1 - Zadatak kao osnova za test

U prvoj nedelji seminara očekuje vas podsećanje na raznolikosti oblika zadataka uz niz preporuka za njihovu formulaciju. U ovoj temi se bavimo i Blumovom taksnomijom kao i smernicama za kreiranje kartona zadataka i formiranje baze zadataka.

Lekcije u ovoj temi su pune interaktivnih vežbi kako bi sadržaji bili zanimljivi i neopterećujući za učesnike seminara.

Tema posebno dobija na značaju jer osposobljava nastavnika za kreiranje raznovrsnih zadataka sa dobro razrađenim ključem za bodovanje.

Tema 2 - Kreiranje i realizacija testova

U drugoj nedelji seminara podsećamo na pravnu regulativu upotrebe testova i predstavljamo faze u kreiranju testova. Poseban akcenat stavljamo na preporuke za oblikovanje testa, a svakako se bavimo i formiranjem bodovne skale. Sa podjednakim značajem osvrćemo se i na evaluaciju i analizu testa, osposobljavajući učesnike da zaključke do kojih dođemo prilikom testiranja ugradimo u sledeće testiranje.

I u drugoj temi lekcije su pune interaktivnih vežbi kako “pravna regulativa” i “statistička obrada rezultata testiranja” ne bi bila opterećujuća, već zabavna.

Značaj teme ogleda se u kreiranju testa koji već sutra možete dati u svojoj učionici.

Ishodi seminara

Po završetku seminara:

  • sastavljaćete različite oblike i tipove zadataka, uočavaćete njihove karakteristike i različitosti primene,
  • kreiraćete test koji ispunjava metrijske karakteristike, sa odgovarajućim brojem i strukturom zadataka,
  • kreiraćete ključ za bodovanje, sastaviti bodovnu skalu i vršiti analizu rezultata testa.

Autori seminara

Sonja Stamenković

Sonja Stamenković

Sonja je moderator u Obrazovno kreativnom centru od 2012. godine. Koautor je seminara Vodič za izradu testova znanja, Kreiranje i upotreba elektronskih testova i Vodič za čas odeljenjskog starešine. Nastavnik je stručnih predmeta u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Boru i pobornik celoživotnog učenja. Autor je i priručnika “Vodič za rad u virtuelnom preduzeću – 155 pitanja i odgovora”.

Odgovorna i temeljna i pre svega, mama.

Elena Spasić Mitranović

Elena Spasić Mitranović

Elena je nastavnik stručnih predmeta u srednjoj stručnoj školi u Boru od 2004. godine. Tokom godina je bila učesnik različitih radnih grupa i projekata tokom kojih je usavršavala svoje stručno znanje, ali i svoj pedagoško-vaspitni rad.

Elena je u Obrazovno kreativnom centru je od 2012. godine. Koautor je i moderator pet akreditovanih seminara, a u OKC-u radi i na poslovima instrukcionog dizajna drugih seminara.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop sve jedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …). Veoma je korisno da imate pametni telefon sa fotoaparatom, ali nije neophodno.

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla …).

Odluka o akreditaciji