Vrednovanje rada učenika – put za razvoj i napredak

Kataloški broj: 488
16 bodova
2 nedelje
4000 dinara

Seminar na kome ćete uspešno ovladati umećem vrednovanja rada učenika kao i ukljućivanjem učenika u taj proces koji će voditi ka napretku u učenju.

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png
 • Nastavnicima razredne nastave.
 • Nastavnicima predmetne nastave osnovnih škola, gimnazija i srednjih stručnih škola.
 • Nastavnicima izbornih i fakultativnih programa/predmeta.
 • Stručnim saradnicima škola.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Za potrebe ovog seminara nije vam potrebno nikakvo konkretno predznanje. Dovoljno je znanje koje posedujete iz vaše struke. 

Poželjno je da koristite makar jedan internet pretraživač (najbolje je Google Chrome) i da niste totalni početnik u korišćenju računara. Ukoliko i jeste početnik, nije problem.

Sve potrebno naućićete na ovom seminaru.

O seminaru

Ovim seminarom smo nastojale da odagnamo utisak nelagode i loše atmosfere koja se neretko javlja prilikom vrednovanja i ocenjivanja rada učenika. Istakli smo značaj pažljivog planiranja i realizacije vrednovanja u nastavi.

Važno nam je bilo da učesnici ovog seminara dobiju jasne smernice i brojne gotove materijale koji će učenicima i nastavnicima proces vrednovanja učiniti efikasnijim i korisnijim za dalji rad. Pokušali smo da istaknemo značaj (samo)vrednovanja i uključivanja učenika u taj process kada on i nastavnik postaju saradnici usmereni ka istom cilju- razvoju i napretku u učenju.

Teme seminara

Tema 1 - Vredovanje u cilju napredovanja i razvoja

Prva tema se bavi pojmom vrednovanja i ocenjivanja kao i vrstama i karakteristikama uspešnog vrednovanja koje je u funkciji učenja i napredovanja učenika.

U ovoj temi dobićete gotove kriterijume za vrednovanje određenih aktivnosti učenika kao i smernice kako da kreirate nove, prema potrebama konkretnog nastavnog predmeta i rada učenika. Govorićemo i o tome kako uspešno formulisati i pružiti povratnu informaciju o radu učenika.

Tema 2 - Kooperativno vrednovanje i samovrednovanje u funkciji postavljanja ciljeva

Ideja je da u drugoj temi seminara istaknemo značaj uključivanja učenika u proces (samo)vrednovanja i njihovog osposobljavanja za samoregulisano učenje. Učesnicima su u ovoj temi dostupni brojni instrumenti za praćenje i (samo)vrednovanje rada učenika i grupnog oblika rada, uživo i uz korišćenje veb-alata, kao i načini postavljanja ciljeva u učenju koje će voditi ka napretku.

Ishodi seminara

Po završetku obuke:

 • razumećete značaj i najvažnije vrste vrednovanja,
 • primenjivaćete propise koji se odnose na vrednovanje rada učenika,
 • definisaćete kriterijume vrednovanja za različite nastavne aktivnosti,
 • kreiraćeteinstrumente vrednovanja u okviru svog nastavnog predmeta,
 • pružaćete učenicima potpunu, razumljivu povratnu informaciju o njihovom napredovanju,
 • obučićete učenike da kritički procenjuju svoj rad i rad drugih učenika,
 • primenjvaćete postupke vrednovanja grupnog rada u učionici i onlajn okruženju,
 • podsticaćete  učenike u postavljanju ciljeva u učenju i praćenju svog napretka kroz izradu portfolija,
 • koristićete veb-alate koji vam mogu olakšati proces vrednovanja.

Autori seminara

Marija Jeveričić

Marija je profesor srpskog jezika, pedagoški savetnik. Ima tu sreću da radi u školi u kojoj su učenici zainteresovani za rad i od svojih profesora zahtevaju puno angažovanje i odgovornost.Uvek je tu kada je u pitanju rad u vannastavnim aktivnostima.

Autor je dva akreditovana seminara od strane Ministarstva prosvete, oba pod okriljem OKC-a i jednog akreditovanog seminara od strane Narodne biblioteke Srbije.

Olgica Spasojević

Profesor srpskog jezika i književnosti, pedagoški savetnik. U svom radu usmerena je na inovativne pristupe nastavi uz upotrebu digitalnih tehnologija.

Svoja iskustva iz dvadesetogodišnje prakse rado deli sa drugim nastavnicima na konferencijama, vebinarima i objavqujući primere dobre prakse. Kao saradnik ZUOV-a, MPNTR, Britanskog saveta i Fondacije Tempus, pruža podršku nastavnicima putem obuka, radionica, savetodavnog rada.

Autor je više akreditovanih obuka stručnog usavršavanja.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Nakon ovog seminara znaćete da primenite propise i postupke vrednovanja rada učenika, definišete kriterijume i instrumente vrednovanja za različite nastavne aktivnosti i uputite učeniku jasnu i potpunu povratnu informaciju o rezultatima učenja. Savladaćete veštinu obučavanja učenika da kritički procenjuju svoj rad i rad drugih učenika podstičući ih da postavljaju ciljeve koji će ih voditi ka napretku. Znaćete da koristite veb-alate u funkciji vrednovanja rada učenika.

Za ovaj seminar potrebno je da imate laptop ili desktop računar.

Za potrebe ovog seminara dovoljno je da imate Word i svoj gmail nalog.

Za potrebe ovog seminara nije vam potrebno nikakvo konkretno predznanje za rad na računaru. Poželjno je da koristite makar jedan internet pretraživač (najbolje je Google Chrome) i da niste totalni početnik u korišćenju računara. Ukoliko i jeste početnik, nije problem. Sve potrebno naućićete na ovom seminaru.

Odluka o akreditaciji