Unapređivanje kompetencija zaposlenih za rad sa pripravnikom

Broj u katalogu: 646

Broj bodova: 32

Trajanje: 4 sedmice

Cena: 2900 dinara

Rad sa pripravnikom - Srbija mob
K4 – kompetencije za komunikaciju i saradnju

P3 – Unapređivanje kompetencija nastavnika u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode (podizanje nivoa metodičkih znanja relevantnih za ciljeve i ishode predmeta/oblasti)

Odluku o akreditaciji programa možete pogledati  ovde: Odluka

Svima koji se u obrazovno-vaspitnom sistemu bave mentorstvom 🙂

  • Vaspitačima u predškolskim ustanovama
  • Nastavnicima razredne i predmetne nastave u osnovnim školama
  • Nastavnicima u osnovnim i srednjim školama (gimnazije, srednje stručne i umetničke škole)
  • Pedagozima, psiholozima i direktorima

Da li vi imate sličan problem?

Svi znamo da dobar obrazovni sistem čine dobri nastavnici. Kada “izađemo” sa fakulteta imamo znanje iz oblasti stuke, ali nemamo sve potrebne veštine za rad u školi. Njih stičemo kroz rad i na osnovu iskustva. Upravo nam je to iskustvo ono što možemo pružiti našim, mlađim kolegama i na taj način podeliti naše znanje i veštine. Tako se najbolje podiže kvalitet obrazovanja i to učenje iz iskustva je ono što nam ne može zameniti nijedan seminar, kurs, škola itd.

Kako rešiti ovaj problem?

Kvalitetnim veštinama koje ćete steći na ovom seminaru. Mentor je osoba koja poseduje znanje i veštine i zna kako da ih prenese svojim kolegama. Mentori vode školu i čine obrazovno-vaspitni sistem boljim. Zato je potrebno da vaš mentorski rad bude nada u bolje obrazovanje.

Takođe, ovaj seminar mnogo znači nastavnicima koji žele da steknu zvanje samostalnog pedagoškog savetnika, jer predstavlja program koji nastavnici treba da pohađaju prema Pravilniku o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika vaspitača i stučnih saradnika (Član 26, stav 1, tačka 4).

  1. O mentorstvu – Osnovni pojmovi i koristi od mentorstva, kompetencije i uloga mentora, mentorski ciklus, razmena iskustava u radu sa pripravnikom;
  2. Rad sa pripravnikom – Izrada plana rada, način organizacije sastanaka sa pripravnikom, izrada dokumentacije za rad sa pripravnikom;
  3. Rad na dokumentaciji – uvođenje pripravnika u posao– Definisanje dokumentacije potrebne za globalno, operativno i dnevno planiranje, planiranje prema ishodima, dokumentacija nastavnika i odeljenjskog starešine, komunikacija sa učenicima, roditeljima i kolegama;
  4. Komunikacija – Verbalna i neverbalna komunikacija u radu sa pripravnikom, komunikacija pre, pri i nakon posmatranja, uspešne tehnike pružanje povratne informacije.

Zlatica Gerov

Diplomirani mašinski inženjer od 1989. godine radi kao nastavnik stručnih predmeta mašinske struke u Tehničkoj školi u Knjaževcu. Početkom školske 2013/14. stiče zvanje pedagoški savetnik i veoma aktivno radi u zvanju. Od 2015. član je komisije za polaganje ispita za licencu za deo ispita koji se sastoji iz provere osposobljenosti pripravnika za samostalno ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada. Juna 2017. imenovana je za voditelja programa stručnog usavršavanja za dostizanje osnovnog nivoa digitalnih kompetencija. Od 2016. godine radi kao autor/moderator onlajn seminara u Obrazovno kreativnom centru.

Irena Rančić

Pedagog u OŠ „Branko Radičević“ u Boru, moderator internet seminara Obrazovno kreativnog centra, Bor.

Pitanja koja ste pitali i naši odgovori

Nakon seminara dobićete plan rada sa pripravnikom, u skladu sa važećim pravilnikom. Takođe, naučićete koju dokumentaciju treba voditi o radu sa pripravnikom i kako je voditi, a i sa vođenjem koje sve dokumentacije treba upoznati pripravnika. Unapredićete svoje komunikcijske veštine koje se odnose na rad sa rad sa pripravnikom, kao i njegove u radu sa učenicima, roditeljima i kolegama.

Prema članu 26, stav 1, tačka 4 Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika vaspitača i stučnih saradnika, zvanje samostalnog pedagoškog savetnikamože da dobije nastavnik, vaspitač ili stučni saradnik koji savlada program za mentora pripravniku od 70 bodova iliodobrene programe kojima stiče kompetencije za obučavanje drugih nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, od najmanje 70 bodova.

Na ovom seminaru možete skupiti 32 boda, tako da vam je ostalo još 38. 🙂

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop sve jedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …). Veoma je korisno da imate pametni telefon sa fotoaparatom, ali nije neophodno.

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla …).

Nije neophodno da imate neka velika predznanja, ali da biste što brže i lakše realizovali zadatke, potrebno je da niste početnik. Seminar spada u srednje zahtevne seminare, tako da je potrebno da znate da rukujete najosnovnijim paketom MS Office.

Pronađite još OKC seminara