Zeljana Radojičić Lučić

Željana Radojičić Lučić

Šta radi neko, ko propagira učenje pod otvorenim nebom, u svetu elektronskog učenja?

Da, i ja se to pitam  Iako sam se opirala, mogu vam reći da mi se ovo dopada, mada dajem prednost živoj reči. Ne odustajem od ulaganja u učenje pod vedrim nebom i zalažem se da postane deo sistema.

Znamo da je mesto pomoćnika ministra iza Vas, možemo li znati šta je ispred?

Trenutno me okupiraju moji đaci prvaci i razrada nekih lepih ideja.

Prosvetna javnost Vas identifikuje sa „Kreativnom čarolijom“? Šta je „Kreatvna čarolija“?

Kreativna čarolija je kolaž mojih interesovanja, od istoimenog bloga i dečjeg festivala, pa do propagiranja celovitog pristupa učenju u okviru koncepta Čarobno selo.

Na samom kraju, Vaša poruka kolegama?

Umrežimo se i započnimo da „lečimo“ srpsko obrazovanje, jer niko, bolje od nas, ne zna njegovu „dijagnozu“! Neka, za početak, OKC i Kreativna čarolija budu uzori za jedno nacionalno umrežavanje.