Anica-Savkovic

Anica Saković

Možete li nam reći nešto o sebi?

Ja sam diplomirani pedagog. Radila sam kao nastavnik verske nastave i stručni saradnik u osnovnoj školi. Sada radim kao stručni saradnik – pedagog u srednjoj stručnoj školi i privatnoj predškolskoj ustanovi.

Supruga sam i majka dvoje dece. Najstarija sam od šestoro dece koju su odgajili i odškolovali moji roditelji. Moja braća i sestre su sada odrasli, visokobrazovani ljudi različitih profesija, koji uz muža, decu i prijatelje čine moj najveći resurs podrške.

Odakle Vi kao kreator seminara?

U svet pedagoških istraživanja me je uvela moja mentor(ka), prof. dr. Slađana Zuković. Zahvaljujući njoj sam, zapravo, razumela njihov smisao i osetila ponos i radost kada sam kroz istraživanje došla do značajnih nalaza i dala doprinos pedagogiji kao nauci. Profesorka je objavila naše rezultate istraživanja i tako je nastao moj prvi naučni rad. U svom radu sam često istraživala za potrebe rada u timovima, samovrednovanja svog rada i rada škole/predškolske ustanove. Kada sam od Marije Stošić dobila ponudu da kreiramo seminar, rado sam je prihvatila.

Šta smatrate svojim najvećim profesionalnim uspehom?

Mogu da se pohvalim bogatim portfoliom profesionalnog razvoja. Volim da kažem da je šarenolik. Sadrži brojne projekte, stručne radove, primere dobre prakse, izlaganja na stručnim skupovima, tribinama, konferencijama… ipak, ono čime se najviše ponosim su ostvareni uspesi u radu sa učenicima pri rešavanju različitih izazova i kvalitet podrške koju kao stručni saradnik pružam kolegama, a zbog koje i uvažavam njihovo poštovanje.