E-portfolio - instrument za napredovanje i učenje

Broj u katalogu: 627

Broj bodova: 32

Trajanje: 4 sedmice

Cena: 2900 dinara

Pitanja koja ste pitali i naši odgovori

Ovaj seminar, zauzima ključno mesto u individualnom razvoju svakog nastavnika. Takođe, na ovom seminaru načićete kako da pratite i promovišete rad učenika i to sve elektronski. Na ovaj način ste na dobtki i vi i škola u kojoj radite, jer je otvorenija za informacije, a i za saradnju sa roditeljima, koji su zadovoljni, jer imaju uvid u napredovanje svoje dece.

U Stručnom uputstvu o načinu izrade školske dokumentacije, od 27.08.2014. godine, Ministar nalaže sledeće:

Portfolio

Format, oblik, tehnologija, javnost, dodatne rubrike i prilozi su elementi koje nastavnik sam određuje. Ne postoji propisan obrazac niti obim nastavničkog portfolija, te se ne mogu zahtevati od nastavnika. Ministarstvo podržava svaku inicijativu da se istražuju najcelishodniji načini dokumentovanja ličnog profesionalnog razvoja putem portfolija.

Portfolio se ne predaje, već čuva, i na zahtev daje na uvid direktoru, pedagogu ili eksternom evaluatoru.

Pedagoška dokumenatacija

Pedagoška dokumentacija podrazumeva ličnu nastavnikovu evidenciju koja sadrži podatke od značaja za rad sa učenikom i njegovo napredovanje. Obim i strukturu pedagoške dokumentacije određuje sam nastavnik na osnovu svojih profesionalnih kompetencija i specifičnosti predmeta (formativno i sumativno ocenjivanje i drugi podaci koje nastavnik smatra potrebnim). Za pedagošku dokumentaciju ne postoji propisani obrazac. Ona može biti u elektronskom ili u papirnom obliku.

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop sve jedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …). Veoma je korisno da imate pametni telefon sa fotoaparatom, ali nije neophodno.

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla …). To je neophodno za početak, a sve ostale programe, veb-alate, servise koji se obrađuju dobićete uputstvo  kako da se registujete i da radite sa njima.

Nije neophodno da imate neka velika predznanja, ali da biste što brže i lakše realizovali zadatke, potrebno je da niste početnik. Seminar spada u srednje zahtevne seminare, tako da je potrebno da znate da rukujete najosnovnijim paketom MS Office.

Pronađite još OKC seminara