E-portfolio - instrument za napredovanje i učenje

Broj u katalogu: 627

Broj bodova: 32

Trajanje: 4 sedmice

Cena: 2900 dinara

K4 – kompetencije za komunikaciju i saradnju

P1 – Unapređivanje digitalnih kompetencija učenika i nastavnika i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa

Odluku o akreditaciji programa možete pogledati  ovde: Odluka

Svima koji su zaposleni u obrazovno-vaspitnom sistemu:

  • Vaspitačima u predškolskim ustanovama
  • Nastavnicima razredne i predmetne nastave u osnovnim školama
  • Nastavnicima u srednjim školama (gimnazije, srednje stručne i umetničke škole)
  • Pedagozima i direktorima

Da li vi imate sličan problem?

Internet nam je omogućio da podelimo naš rad sa kolegama iz udaljenih mesta, pa čak sa onima koji su i na drugim kontinentima. U našoj zemlji postoji mnogo dobrih nastavnika koji svoj posao obavljaju fenomenalno, ali su nam još nevdiljivi… Internet im omogućava da objave svoje radove, a svima nama da ih vidimo i pronađemo i sarađujemo. Nastavnici to mogu uraditi putem blogova, Jutjub kanala, a sve to objedinjuje e-portfolio.

Kao i svi koji rade u prosveti, susrećete se sa mnogo papirologije… Papiri za ovo, za ono, dokumentacija se nalazi svuda – po fasciklama, na računaru u milion foldera… Nikad tačno ne znate gde se nalaze ta dokumenta, već morate da ih tražite. Radove učenika, kontrolne i pismene zadatke i nekako čuvate, a vaši radovi…to se ne zna u kojoj je fioci ili fasckli.

Kako rešiti ovaj problem?

Ovaj seminar upravo rešava pomenutu problematiku i uči vas kako da izradite sopstveni elektronski portfolio i objavite ga na internetu. Vaš rad postaje „vidljiv“, delite ga ostatkom sveta i sarađujete sa kolegama! 🙂

Zamislite da sve vaše radove i radove vaših učenika imate na jednom mestu i da ih usvakom trenutku možete naći i po potrebi ištampati! Svi radovi klasifikovani prema potrebama i zahtevima samog sistema, škole, roditelja i kolega! Rešenje ove problematike vam omogućava nova tehnologija i internet i, naravno, onlajn seminar E-portfolio – intstrument za napredovanje i saradnju.

  1. Šta je i koliko nam je važan portfolio? – Uloga i značaj portfolija u profesionalnom radu, zakonski okvir, pimena portfolija u praksi, i primeri u, i van sistema obrazovanja, portfolio škole;
  2. Kreiranje ličnog e-portfolija – Alati za kreiranje ličnog e-portfolija, rad na izradi e-porfolija, kontrola dostupnosti na Internetu;
  3. Kreiranje učeničkog e-portfolija – Primeri učeničkog e-portfolija, učenički e-portfolio – sredstvo evaluacije i samoprocenjivanja, kontrola dostupnosti na Internetu;
  4. Evaluacija i samoprocenjivanje – Evaluacija nastavničkog i učeničkog e-portfolija pomoću instrumenata za evaluaciju.

Snežana Đorđević

Profesor razredne nastave. Edukator u programima „Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja“ i „Trening neverbalne komunikacije“. Autor projekata: „Koja je to igra – What games is this“, „Kreativne radionice – Eko bazar“ i „Odeljenjski klub roditelja“. Autor i moderator onlajn seminara „E-portfolio instrument za napredovanje i saradnju“. Član autorskog tima Muzeja Nikola Tesla u projektu „Tesla Šangajski“. Partner u brojnim evropskim projektima iz oblasti unapređivanja rada nastavnika i nastave. Predavač na međunarodnim konferencijama u zemlji i inostranstvu. Vlasnik bloga  procitajproskitajblog  i youtube kanala Snežana Žana Đorđević. Zagovornik celoživotnog učenja.

Sonja Stamenković

Diplomirani ekonomista od 2002. godine. Nastavnik ekonomske grupe predmeta u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Boru od 2003. godine. Autor seminara i onlajn moderator u Obrazovno kreativnom centru od 2012. godine. Koautor priručnika „Vodič za rad u virtuelnom preduzeću – 155 pitanja i odgovora“ za obrazovne profile finansijski administrator, poslovni administrator, komercijalista i službenik u osiguranju. Zagovornik celoživotnog učenja koje želi razviti i kod svojih učenika. Entuzijasta u radu, željna napredovanja…

Pitanja koja ste pitali i naši odgovori

Ovaj seminar, zauzima ključno mesto u individualnom razvoju svakog nastavnika. Takođe, na ovom seminaru načićete kako da pratite i promovišete rad učenika i to sve elektronski. Na ovaj način ste na dobtki i vi i škola u kojoj radite, jer je otvorenija za informacije, a i za saradnju sa roditeljima, koji su zadovoljni, jer imaju uvid u napredovanje svoje dece.

U Stručnom uputstvu o načinu izrade školske dokumentacije, od 27.08.2014. godine, Ministar nalaže sledeće:

Portfolio

Format, oblik, tehnologija, javnost, dodatne rubrike i prilozi su elementi koje nastavnik sam određuje. Ne postoji propisan obrazac niti obim nastavničkog portfolija, te se ne mogu zahtevati od nastavnika. Ministarstvo podržava svaku inicijativu da se istražuju najcelishodniji načini dokumentovanja ličnog profesionalnog razvoja putem portfolija.

Portfolio se ne predaje, već čuva, i na zahtev daje na uvid direktoru, pedagogu ili eksternom evaluatoru.

Pedagoška dokumenatacija

Pedagoška dokumentacija podrazumeva ličnu nastavnikovu evidenciju koja sadrži podatke od značaja za rad sa učenikom i njegovo napredovanje. Obim i strukturu pedagoške dokumentacije određuje sam nastavnik na osnovu svojih profesionalnih kompetencija i specifičnosti predmeta (formativno i sumativno ocenjivanje i drugi podaci koje nastavnik smatra potrebnim). Za pedagošku dokumentaciju ne postoji propisani obrazac.Ona može biti u elektronskom ili u papirnom obliku.

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop sve jedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …). Veoma je korisno da imate pametni telefon sa fotoaparatom, ali nije neophodno.

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla …). To je neophodno za početak, a sve ostale programe, veb-alate, servise koji se obrađuju dobićete uputstvo  kako da se registujete i da radite sa njima.

Nije neophodno da imate neka velika predznanja, ali da biste što brže i lakše realizovali zadatke, potrebno je da niste početnik. Seminar spada u srednje zahtevne seminare, tako da je potrebno da znate da rukujete najosnovnijim paketom MS Office.

Pronađite još OKC seminara