Dobra priprema za čas – uspešan čas

Broj u odluci

35

Broj bodova

32 bodova

Cena

35 EUR

Uvek aktuelna tema, o kojoj se diskutuje u zbornicama, kafićima ili internet forumima je priprama za čas. Nastavnici početnici kao i nastavnici sa velikim iskustvom, svoje časove vode na svoj način, ali jedno je siguno:  mi nismo glumci, mi ne smemo da improvizujemo, nama je zadatak jako važan i za njegovu realizaciju moramo se dobro pripremiti. Polazeći od ideje da je čas interpretacija onog što istražimo i pripremimo za naše učenike, krairali smo seminar koji do detalja izučava sve aspekte pripreme za čas.

Pile of BooksSeminar se izvodi putem interneta na sistemu za učenje i traje 28 dana. Teme, radionice i zadaci na seminaru koncipirani su tako da učesnik seminara sam određuje dinamiku pohađanja seminara: kad ima vremena i koliko ima.  Seminar pokriva Kompetencije za poučavanje i učenje, a prioriteti seminara su:

  • učenje da se uči i razvijanje motivacije za učenje,
  • jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odeljenjem

Teme na seminaru:

  1. Ciljevi, oblici rada i nastavne metode
  2. Uvodni deo časa
  3. Obrada nastavnog sadržaja – središnji deo časa
  4. Završni deo časa
  5. Provera prirema u celini i dorada

Autori seminara:

Jasmina Momčilović

Nataša Džaković

Seminari u sledećem terminu
Način prijave na seminare
Način plaćanja kotizacije
Dobijanje sertifikata