Dobra priprema za čas - uspešan čas

Broj u katalogu: 433

Broj bodova: 32

Trajanje: 5 sedmica

Cena: 2900 dinara

Dobra priprema - Srbija mob

Pitanja koja ste pitali i naši odgovori

Na seminaru ćete, pre svega, usavršiti digitalne veštine. Bićete osposobljeni da kratko i jasno navedete ciljeve nastavne jedinice, zasnovane na ishodima; naučićemo vas da “rukujete” pedagoškom terminologijom; naučićete karakteristike najčešće upotrebljavanih didaktičkih termina (oblika, metoda, tehnika) i greške u pisanju njihovih naziva ćete svesti na najmanju meru; saznaćete sa kojim se sve izazovima u planiranju nastave suočavaju nastavnici u drugim školama i na koji način ih rešavaju; osposobićemo vas da procenite kada je koja metoda efikasnija od druge, kroz interaktivne lekcije i primere iz prakse ćete se izveštiti da primenjujete nove nastavne metode koje podstiču aktivnost učenika; saznaćete šta iskusni pedagozi misle o vašoj pripremi za čas i kako je možete unaprediti.

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop, svejedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …). Veoma je korisno da imate pametni telefon sa fotoaparatom, ali nije neophodno.

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla …).

Nije neophodno da imate neka velika predznanja, ali da biste što brže i lakše realizovali zadatke, potrebno je da niste početnik. Seminar spada u srednje zahtevne seminare, tako da je potrebno da znate da rukujete najosnovnijim paketom MS Office.

Najveća prednost ovog seminara je što ćete moći da dobijete objektivnu i detalju analizu vaše pripreme za čas. Mi ne ostajemo samo na izlaganju sadržaja i ponavljanju znanja koje već posedujete. Korak ispred predstavlja to što je omogućena primena znanja u toku samog seminara. Komentar na vaš rad možete videti samo vi i sve što bude napisano potkrepićemo argumentima. Povratna informacija o vašoj pripremi je vrlo značajna za unapređivanje rada jer nam omogućava da uporedimo našu predstavu o svom radu sa onim kako ga vidi neko drugi, čiji je posao da zastupa standarde koji se danas traže od nastavnika. Na taj način se možete približiti viziji nastavnika kakav vi želite da budete.

Završni rad na seminaru predstavlja izrada pripreme za čas i polaznici se, od početka seminara, pripremaju postepeno za taj rad. Moderatori će pripremu pregledati, dodeliti joj bodove prema kriterijumima i daće vam obrazloženje tj. povratnu informaciju o vašoj pripremi. Nije neophodno da priprema bude preterano detaljna ali mi ćemo moći više komentara da vam damo ako detaljnije napišete pripremu. To ne znači da vi morate za svaki čas da pišete detaljnu pripremu. Priprema, ovde kod nas na seminaru predstavlja završni rad i vaša je odluka kako ćete je napisati.

Završni rad na seminaru predstavlja izrada pripreme za čas i polaznici se, od početka seminara, pripremaju postepeno za taj rad. Moderatori će pripremu pregledati, dodeliti joj bodove prema kriterijumima i daće vam obrazloženje tj. povratnu informaciju o vašoj pripremi. Nije neophodno da priprema bude preterano detaljna ali mi ćemo moći više komentara da vam damo ako detaljnije napišete pripremu. To ne znači da vi morate za svaki čas da pišete detaljnu pripremu. Priprema, ovde kod nas na seminaru predstavlja završni rad i vaša je odluka kako ćete je napisati.

Da. Moderatori se prilikom procene vaše pripreme rukovode osim osnovnim didaktičkim smernicama, tako i važećim, aktuelnim, savremenim težnjama naše zemlje u vezi sa unapređivanjem nastave i rada u školi. Na taj način su Standardi za vrednovanje kvaliteta rada ustanove ugrađeni u seminar kroz sadržaje koje prolazite, a moderatori se prilikom pregleda pripreme za čas, posebno rukovode standardima vezanim za nastavu i učenje i time vas pripremaju za dolazak eksterne evaluacije.

Pronađite još OKC seminara