E-učenje = novi standard

Poslednjih nekoliko godina elektronsko učenje (e-učenje) kao metod stručnog usavršavanja primenjuje sve veći broj organizacija. Studija Chief learning officer-a je pokazala da 75 % od ispitanih organizacija koristi e-učenje kao glavni metod u treningu svojih zaposlenih.

Training industry  u svojim člancima procenjuje tržište elektronskog učenja na 56 milijardi dolara i sva je prilika da u budućnosti, kada kažemo proces učenja i usavršavanja, mislićemo isključivo na e-učenje.

Istraživanja koja je sprovela kompanija sa tridesetogodišnjim iskustvom u održavanju menadžerskih obuka, Kenblanchard, pokazuju da e-učenje donosi brojne benefite organizacijama. Najveće predosti su: uštede novca, vremena i  energije, odnosno veći procenat usvojenog znanja na obukama, kao i prilagođenost temama i publici.

*Statistički podaci preuzeti su iz članka koji je objavila kompanija Kenblachard.

Sadržaj predstavlja centralnu figuru e-učenja

Kada je reč o klasičnoj edukaciji (uživo u učionici), ona i dalje ima pogodnost da može efikasno da utiče na ponašanje grupe koja pohađa kurs ili predavanje.

Takođe, učesnici predavanja lakše stvaraju koherentnost grupe i lakše pristupaju zajedničkim aktivnostima, saradnji na mikro i makro projektima i ostvaruju jaču interakciju.

Međutim, svi ovi nazovimo nedostaci u e-učenju u odnosu na tradicionalno nadomešćuju se dobro kreiranim materijalom za e-učenje (sadržajem). Ovo znači da manjak interaktivnosti i direktnog upliva u ponašanje učesnika imaju samo loše dizajnirani časovi e-učenja.

Dok u tradicionalnom učenju (mentor i učenici) centralnu figuru ima predavač, u procesu e-učenja centralno mesto ima sadržaj.

Dobro dizajniran sadržaj odgovara potrebama polaznika aktuelnim temama iz zadate oblasti. Ova kombincija od e-učenja stvara moćan instrument za ekisano usvajanje novih znanja.

Osnovni paket prednosti e-učenja: može da se sprovodi bilo gde i u bilo kom trenutku, sadržaju možete pristupiti nebrojeno puta, oblasti učenja su interaktivne, prilagođene ciljnoj grupi, odnosno rešavanju konkretnih problema.

Zašto je e-učenje tako važno u današnjem svetu usluga ?

Stvaranje edukativnih materijala u elektronskoj formi je jeftinije od izrade udžbenika. Takođe, elektronske materijale za edukaciju možete modifikovati nebrojeno puta, za razliku od udžbenika u štampanim izdanjima.

Kada pohađate neki kurs koji je oblikovan kroz e-učenje, nemate troškove smeštaja ili  prevoza. Ukoliko organizujete kurs ili seminar za 200 učesnika uštede na ovim budžetskim linijama su zaista velike.

I ponovo bitan faktor vremena. E- učenje možete primenjivati kada vama najviše odgovara, tako da možete da optimizujete svoje obaveze, a to vam donosi više vremena, samim tim i više novca.

Stvaranje kritične mase 

Sve što je onlajn može dopreti do neograničenog broja učesnika. Tradicionalno obrazovanje može dopreti samo do određenog broja (onoliko koliko može da stane u amfiteatar ili učionicu).

Iz ugla organizacije, zaposleni uz pomoć e-učenja imaju mogućnost da u svako vreme mogu da pristupe određenom sadržaju i svi imaju istu priliku.

Takođe, na e-učenje ne utiče mnogo broj prijavljenih učenika (cena kursa može samo da pada usled povećanja broja prijavljenih), dok je za efikasno tradicionalno učenje uvek neophodan optimalan broj učenika, uz adekvatno vreme i mesto.

Dok je kod tradicionalnog učenja kritična masa (optimalan broj polaznika) jedan od preduslova za početak kursa, kod e-učenja to nije slučaj. Proces usvajanja novih znanja i veština je u samom startu prilagođen u odnosu na broj polaznika.

Procenat usvojenog znanja

Svako učenje je usmereno na usvajanje novih znanja i veština. Bitnija stvar od same realizacije je činjenica koliko ćemo zapravo naučiti (zapamtiti) kroz e-učenje.

Po skali piramide učenja najmanja verovatnoća da ćemo i dve nedelje posle predavanja još uvek znati gradivo je ako smo samo čitali tekst iz knjige ili udžbenika (10%). Najveća verovatnoća (90%) da ćemo upamtiti određeno gradivo je ako izvedemo prezentaciju, simulaciju nekog realnog iskustva ili rešavanje konretnog problema (zadatka).

I na ovom polju istraživanja pokazuju da je procenat usvojenog znanja tokom e-učenja veći u odnosu na tradicionalno u proseku za 20 do 60 %.

Prvi razlog leži u tome da e-učenje omogućava učenicima da se zadrže na sadržaju onoliko koliko im odgovara, i to onda kada su u punoj koncentraciji (pošto uvek mogu da se vrate na sadržaj).

Zatim, programi e-učenja su često potkrepljeni interaktivnim materijalima (kvizovi, video, gejmifikovani sadržaj…), koji povećavaju nivo uključenosti u proces učenja.

Ovi parametri direktno utiču na željenu promenu u ponašanju, odnosno na to da što brže krenemo sa primenom veština koje učimo.

Piramida učenja

Veće angažovanje učesnika kroz e-učenje

Povećana angažovanost u e-učenju proizilazi iz lagodnosti da se željeni sadržaj prati u periodu i mestu koje učesnicima najviše odgovara.

Ispitanici u istraživanjima o e-učenju osećali su veću privrženost svojoj organizaciji, sa obzirom na to da su metode e-učenja prepoznali kao signal da njihove radne organizacije brinu o svojim zaposlenima.

E-učenje je pogodno za polaznike koji nisu imali do sada velikog iskustva u oblasti u kojoj žele da napreduju, nemaju ograničenja da do specifičnih znanja mogu doći samo preko određenih institucija ili mentora.

Povezanost

Pre nego što pristupite traženju odgovarajućeg sadržaja za e-učenje potrebno je da obezbedite siguran LMS (sistem za učenje na daljinu) i da se uverite da polaznici imaju tehničke uslove da učenju mogu pristupiti bilo kada ili bilo gde.

Ovo nije preterano teško, pošto se svakodnevno razvijaju postojeći i stvaraju novi LMS sistemi. Ukoliko napravite tehničke propuste i vaš sistem ne bude stabilan to će se negativno odraziti na motivisanost polaznika kursa, što će na kraju rezultirati time da učesnici počnu da napuštaju izabrani sadržaj.

Ovo bi značilo da pre nego što započne e- učenje testirate vaše sisteme, proverite dostupnost i kompatabilnost materijala sa uređajima na kojima će polaznici pratiti sadržaj i slično.

S obzirom na to da sigurno neće doći do smanjenja upotrebe pametnih uređaja (kompjutera i mobilnih telefona), biće neophodno da kursevi budu usklađeni sa novim mobilnim tehnologijama.

Mikroučenje

Mikroučenje podrazumeva da je sadržaj koji se uči u formi zalogaja. Sadržaj za e-učenje trebalo bi da bude usitnjen (u malim zalogajima) – u kratkim video formama, slikama ili animiranim klipovima.

Materijali u ovakvom obliku su efikasni bilo da usvajate nova znanja ili želite da osvežite neka ranije stečena. Sve veći je broj dizajniranih kurseva e-učenja koji kompleksne teme razbijaju na male edukativne sadržaje.

Učenje onlajn predstavlja balans između toga da dobijete premalo i previše informacija, odnosno da dobijete sve relevantne informacije.

prednosti e-učenja

Uključiti učenike

Kada tražite ili kreirate sadržaj za e-učenje, jedan od  osnovnih postulata je koliko sadržaj pruža mogućnosti učesnicima. Odnosno, koliko će novo iskustvo učenja biti prihvatljivo i korisno učesnicima.

Ovo će direktno zavisiti od dinamike sadržaja. Jedno od pravila je da novo iskustvo (informaciju) korisnik dobije na svakih 7 sekundi. Ova zahtevna stavka tokom e-učenja je rešena upravo multimedijom samog sadržaja.

Video klipovi, realna iskustva, rešavanje zadataka, gejmifikovan sadržaj povećavaju nivo uključenosti učenika, odnosno nivo njihove aktivne pažnje.

Druga efikasna metoda e-učenja je međusobno komuniciranje samih polaznika kroz grupe, forume, video-pozive i slično.

Na ovaj način oni međusobno jedni drugima pomažu, zajedno rešavaju probleme, vrše mentorske konsultacije, … Ove aktivnosti učesnike pomeraju na lestvicama zapamćenog gradiva Flumove skale (piramida učenja).

E-učenje je zapravo igra

Veliki broj polaznika u modelima e-učenja ima jednu zajedničku aktivnost – želju za igranjem. Gejmifikovan sadržaj je budućnost učenja. E-učenje se oslanja na koncepte koji važe u igranju – postavljanje nivoa, nagrade i konstantni razvoj učesnika.

Ovakvi koncepti u mnogome olakšavaju proces učenja, pošto ističu njegovu zabavnu formu. Učenje je još lakše uz dobijanje dnevnih, nedeljnih i mesečnih nagrada za najbolje učesnike (bedževi, virtualne monete, olakšice u radu..)

Metoda usavršavanja u radu ima puno. Svaka organizacija bira načine koji njoj najviše koriste i pogoduju. Ciljevi razvoja organizacije kreću se od poboljšanja efikasnosti do postavljanja ekspertiza u određenoj oblasti i dalje do napredovanja zaposlenih u okviru same organizacije.

E-učenje pokazuje da sa velikim stepenom efikasnosti odgovara na ove zahteve.

Da li vam je ovaj tekst bio koristan?

Označite zvezdicom koliko vam je tekst bio koristan?

Prosečna ocena 3.8 / 5. Do sada ocenilo: 4

Tekst nije ocenjen! Budite prvi koji će ga oceniti.