Kako organizovati onlajn odeljenjsko veće?

Organizacija onlajn odeljenjskih ili Nastavničkog veća je jednostavan proces, možda jednostavniji nego organizacija veća u ustanovi. Postoji puno načina za organizaciju onlajn veća, a ovde ćemo pokazati jednu organizaciju na primeru video konferencije preko onlajn sistema Google Meet

Realizacija onlajn odeljenjskih veća sastoji se iz dva dela: organizacija dešavanja i tehnička organizacija. 

Organizacija dešavanja

Pod organizacijom dešavanja podrazumevamo nekoliko koraka:

  1. određivanje tehničkog administratora,
  2. definisanje strukture video sastanka,
  3. određivanje moderatora onlajn sastanka,
  4. definisanje pravila i načina rada.

Tehnički administrator je najčešće osoba u ustanovi koja je dobra u korišćenju računara i određenih aplikacija. Na žalost, to su uglavnom već izmučeni i previše ekspolatisani nastavnici informatike. Nekako se podrazumeva da oni ovo znaju. Njihova uloga (ako prihvate ulogu tehničkog administratora) je da pošalju kolegama kratko uputstvo kako da učestvuju u onlajn većima i da naprave onlajn „video sobu“ u kojoj će se održati veća.

Definisanje strukture video sastanka je izbor modela video sastanka, odnosno da li želite da se sva veća realizuju u toku jednog video sastanka ili želite da za svako odeljenjsko veće imate posebne video sastanke. Ovde je ispravnija druga varijanta, u kojoj postoje posebni video pozivi, odnosno video konferencije za svako odeljenjsko veće, ali tada može doći do komplikacije, jer će nastavnici dobiti puno poziva za odeljenjska veća i mogu se lako zbuniti.

Takođe, ako napravite raspored da odeljenjsko veće traje 15 minuta, može se desiti da se jadno veće ne završi, a da odeljenjski starešina pošalje poziv za sledeće veće i onda će neki članovi morati da budu prisutni istovremeno na dva veća.

Zato predlažemo varijatu da se napravi jedan video poziv i da se nastavnici unutar njega smenjuju kako se menjaju odeljenjska veća. Npr. jedno veće krene u neko vreme i na njemu su prisutni nastavnici tog veća. Kada se ono završi, ovi nastavnici se utišaju ili se odjave sa video sastanka, a prijave se drugi nastavnici za drugo odeljenjsko veće. Tako se nastavnici smenjuju u istom video pozivu, slično kao kada se u školi smenjuju nastavnici u jednoj prostoriji u kojoj se održavaju veća.

Moderator video poziva je osoba koja će pratiti rad veća. Najčešće je to pedagog ili psiholog koji obaveštava prisutne da počinje sledeće veće, daje reč odeljenjskom starešini i prilikom završetka tog veća poziva druge nastavnike.

S obzirom na to da članovi veća sastancima prisustvuju od kuće, potrebno je definisati određena pravila. Ta pravila uglavnom se odnose na to da svi učesnici utišaju mikrofone i uključe kamere dok izlaže odeljenjski starešina. Kada neko želi nešto da kaže, podigne ruku, kao na veću u školi i odeljenjski starešina mu zatim odobri uključivanje mikrofona.

Ovde je jako važno da se vodi računa o toku komunikacije, jer često se dešava da zvuk kasni i onda član veća priča nešto, a ne čuje da je neko drugi počeo da priča i nastane haos jer svi ostali čuju nekoliko članova. Zato je važno da većima prisustvuje tehnički administrator. 

Tehnička organizacija

Za razliku od veća u ustanovi kod kojih tehničku organizaciju odrade pomoćni radnici koji spremaju prostoriju, ovde prostoriju treba da spremi tehnički administrator. U slučaju da vaša škola koristi Google Suite Edu sistem, ovo će biti lak posao. Nije komplikovano ni da prisustvujete veću sa ličnih naloga, ali u tom slučaju svaki član mora imati gmail adresu. 

Prednost korišćenja Google Meet-a na Google Suite Edu sistemu se ogleda u tome da se sastanak automatski snima i čuva na Google disku, dok su za snimanje sastanka preko ličnih gmail naloga potrebna dodatna podešavanja i znanja administratora. 

Kratko uputstvo

Najpre je potrebno da administrator pošalje svim članovima imejl sa detaljnim uputstvom kako se koristi Google Meet. Iako korišćenje ovog programa/alikacije nije komplikovano, uči se na OKC seminarima, neophodno je malo podsećanje i podrška od strane tehničkog administratora. U imejlu mora biti uputstvo i za pristupanje preko računara i za pristupanje preko telefona.

Da li mi treba neka posebna oprema?

Ne. Od opreme, pored računara ili telefona, savetujemo da imate slušalice umesto zvučnika. Problem sa zvučnicima je mikrofonija koja se često javlja. Slično je i sa telefonom. Previše pojačani zvučnici ili više članova veća u istoj prostoriji i nastaće mikrofonija. Zato savetujemo da imate slušalice i na taj način neće biti mikrofonije, a i niko od ukućana neće da sluša šta se dešava na veću. 

Da li mogu preko telefona na odeljenjsko veće?

Moguće je i preko računara i preko mobilnog telefona. Ako na računaru imate kameru i mikrofon (idelano laptop), onda savetujemo da koristite računar. U slučaju da nemate kameru i mikrofon, onda možete pristupiti i preko mobilnog telefona. Prednost računara je preglednost, paralelno praćenje nekih dokumenata, stabilnija veza i manje ometanja (telefon će zvoniti, stizaće obaveštenja … )

Ovaj vid odeljenjskih i nastavničkih veća, kao i drugih skupova u školi uskoro će biti standard. Što pre krenete u organizaciju ovih onlajn sastanaka to ćete pre usavršiti onlajn rad. U početku će biti velikih problema, na to računajte. Mnogi nastavnici neće moći da se priključe, neće umeti da se snađu, imaće problema sa opremom, vezom, aplikacijama, … ali to je proces koji se mora proći. 

Edukacija nastavnika i stručnih saradnika, kao i direktora koji na ovaj način moraju da vode Nastavničko veće, je nešto na čemu svi moramo raditi. Niko se nije rodio naučen … ali treba biti spreman učiti ceo život. 

Slika preuzeta sa zvaničong sajta Google Meet

Da li vam je ovaj tekst bio koristan?

Označite zvezdicom koliko vam je tekst bio koristan?

Prosečna ocena 5 / 5. Do sada ocenilo: 5

Tekst nije ocenjen! Budite prvi koji će ga oceniti.