Kornelija Kovač

Kornelija Kovač

Zašto je bitno kontinuirano stručno usavršavanje vaspitača?

Vaspitači vole da rade na unapređivanju ličnog profesionalnog razvoja. Oni u neposrednom radu sa decom moraju kontinuirano da unapređuju i svoje kompetencije. Seminari su najučestaliji oblici stručnog usavršavanja koje vaspitači prolaze u ustanovi ili van nje. Lično volim rad na sebi i stručno da se usavršavam. Nakon edukacije volim da unosim inovacije u rad i oprobam se u nečem novom. Deca, roditelji i vaspitači kao neraskidivi spoj bogate svoje iskustvo i uživamo zajedno u prelepoj saradnji i savremenom vaspitno-obrazovnom radu.

Zašto OKC?

Savremeno, interesantno, neobično a vrlo korisno za sve nas. OKC bih opisala kao jednu timski organizovanu strukturu u kojoj se sve zasniva na timskom radu saradnji i nesebičnom pružanju saveta i podrške. Moderatori izvrsni, stručni puni razumevanja. I sama sam se našla u ulozi polaznika više edukacija. Prezadovoljna sam.

Zašto baš on-line seminar?

Radim u velikom kolektivu i dolazim u kontakt sa velikim brojem vaspitača. Kroz razgovor mogu zaključiti da vole da rade na sebi ali kad čuju da su seminari vikendom kako kažu ne ide im se jer oduzima njihovo slobodno vreme. On-line seminar je inovacija nešto novo, interesantno, radite kad želite koliko želite, možete da pitate, diskutujete….

Naravno postoje i ovde određena vremenska ograničenja.

On-line seminar je vid međusobne podrške, saradnje. Početnik sam u kreiranju on-line seminara, volim da sarađujem i učim. Ponosna sam jer imam i prijatelja koji mi nesebično pomaže u radu svojim savetima, podrškom i motiviše me na korak dalje.