Ljubica-Kovačević.png

Ljubica Kovačević

Magistar defektoloških nauka, od 2008. zaposlena u Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika u Novom Sadu. Svoj profesionalni rad započela 1983. kao vaspitač. Osnivanjem PU „Različak“ u Bačkoj Palanci 1994, ostvarila težnju da, koliko je u njenoj moći, doprinese zdravijem odrastanju dece. 

Autor, osnivač i dugogodišnji direktor Festivala ekološkog pozorišta u Bačkoj Palanci (1995-2008), čiji je cilj da odgovori na potrebe deteta. Koautor knjige „S decom i roditeljima u odbrani detinjstva“ (2003) i autor monografije – priređene magistarske teze „Rehabilitacija zavisnika u školama života“ (2011). Tokom svog višedecenijskog rada u prosveti i obrazovanju posebno se posvetila razvoju i implementaciji ideje humana škola – škola kao životna zajednica.