Marinko-Petkovic-1

Marinko Petković

O sebi

Završio sam PMF Novi Sad smer fizika i hemija, jer nisam mogao da izaberem samo jednu od tih nauka. Tamo sam naučio da se samo multudisciplinarnim pristupom mogu rešiti problemi sa kojima se srećemo. Na istom fakultetu sam uradio master studije i privodim kraju doktorske studije iz oblasti metodike nastave prirodnih nauka. Završio sam i obuku za nastavnike na Defektološlkom fakultetu u Beogradu. Takođe je u toku obuka za nastvnike andragoge. Tako ću potpuno zaokružiti proces nastave za sve uzraste.

Bio sam najbolji nastavnik u 2016. godini prema merilima Udruženja Živojim Mišić. Takođe sam 2018. bio prvi zvanični predstavnik Srbije na Svetskom takmičenju za najboljeg nastavnika Global Teacher Prize.

Žašto nastavnik?

Biti nastavnik u vremenu tranzicije je sve, samo ne lak zadatak. Na prelasku iz 20. u 21. vek mnoga znanja su se promenila, shvatanja ljudi postala su podložnija promenama mnogo brže nego što se misli. Informacije su postale dostupnije, izvora je sve više… U obilju raznovrsnih podataka treba naći prave i umeti ih iskorititi na pravi način! Mogu li to deca sama?

Moja nastavnička priča

Zašto deca sa smetnjama u razvoju?

Rad sa decom sa smetnjama u razvoju je zadovoljstvo, često i privilegija, ali samo ako se prihvati kao izazov! Shvatajući svoj nastavnički poziv kao izazov, u rešavanje zadataka krećem sa velikim ushićenjem, a vrlo često na samom početku nailazim na brojne prepreke. Jedna od prepreka je nedostatak prilagođenih materijala za kvalitetan rad kojim se od nastavnika očekuje da pripremi učenike sa smetnjama u razvoju za aktivno participiranje u sredini gde živimo. Materijale pripremam vikendom, kada imam pregršt vremana za potragom za idejama i mogućnostima. Najčešće je to naučno popularni televizijski program, ali i muzika koju slušamo. I tako dok većina ljudi ne voli ponedeljak, ja ovaj dan jedva čekam.

Zašto učiti prirodne nauke?

Zašto baš ponedeljak?

Svakom ponedeljku se radujem, jer ću videti učenike nakon vikenda i saznati od njih kako je predhodna nedelja promenila njihov svet, odnosno koliko fizike i hemije se moglo videti proteklih dana. Svojim aktivnostima želim da ih postavim na mesto, koje im pripada, da im pomognem da uzdignute glave idu kroz život dajući svima nama primer kako se suočiti sa samim sobom, ali i sa onima koji, nas nastavnike u školama i učenike sa smetnjama u razvoju, vide drugačijim.

Obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju?

Inkluzivni model obrazovanja podrazumeva uključivanje svakog deteta u obrazovni sistem, koji je vrlo često rigidan i krut prema njima. Trening nastavnika ne obuhvata obuke za rad sa decom sa smetnjma u razvoju, te su nastavnici prinuđeni da se svako na sebi svojstven način suočava sa nimalo lakim problemom. Svako prema svojim ličnim i profesionalnim mogućnostima pokušava da postane uspešan medijator između sistema s jedne i učenika s druge strane.

Promenimo obrazovanje

Ubeđen sam da učenje zahteva duboko razumevanje, koje se može postići samo u situacijama kada učenici prepoznaju problem i aktivno, na kreativan način, pokušavaju da ga reše koristeći postojeće znanje. Stoga, često koristim metodu „lični primer“, jer lični doživljaj i iskustvo pomažu u razumevanju nekada isuviše apstraktnih pojmova i znanja. Vrlo često primenjujem i metodu „planiraj, uradi, primeni“.

Nastava kod dece sa smetnjama u razvoju?

Uvođenjem specifičnih metoda rada sa decom sa smetnjama u razvoju zahteva i izradu didaktičkog materijala za rad. Tako su nastali i prvi herbarijumi za slepe i slabovide osobe, koje su druga čula koristili za prepoznavanje bilja. Na časovima hemije nastao je Periodni sistem na Brajevoj azbuci i modeli ugljovodonika, od šibica radi lakšeg razumevanja problema strukture organskih jedinjenja. Fizika muzike za dušu je nastao kao potreba za konstanim radom tokom pandemije, ali isto tako i hemijski eksprimenti za rad kod kuće.

Posebno je važno decu sa smetnjam u razvoju predočiti dostignuća moderne nauke i čuti njihovo mišljenje o svemu tome.

Countdown to MARS 2020

I na kraju?

Kraj je samo još jedan novi početak još ubudljivijeg života. Ovo sam preneo na moje učenike i verovatno je to bio razloga da postanem junak dana mojih učenika.