Muzika uz pomoć računara

Broj u katalogu: 948

Broj bodova: 32

Trajanje: 4 sedmice

Cena: 2900 dinara

Muzika uz pomoć računara - Srbija mob
K1 – kompetencija za užu stručnu oblast

P1 – Unapređivanje digitalnih kompetencija učenika i nastavnika i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa

Odluku o akreditaciji programa možete pogledati  ovde: Odluka

  • Nastavnicima stručnih predmeta u srednjoj umetničkoj školi (muzičke i baletske škole)
  • Nastavnicima muzičkog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama
  • Nastavnicima razredne nastave
  • Vaspitačima u predškolskim ustanovama

… svima koji se bar malo sreću sa muzikom u svom radu.

Da li vi imate sličan problem?

Danas je čest slučaj da nastavni planovi i programi ne prate razvoj tehnologije, pa je teško motivisati učenike koji žive i komuniciraju u svetu informaciono-komunikacionih tehnologija. Iako su im slušalice stalno na ušima, računare i pametne telefone koriste isključivo kao korisnici, a baš retko kao kreatori digitalnih sadržaja. Mi, nastavnici umetnosti, kroz redovno obrazovanje retko smo se susretali sa savremenim tehnologijama i danas smo došli u situaciju da nam je teško da ispratimo razvoj računarskih tehnologija u nastavi muzike.

Kako rešiti ovaj problem?

Nakon formalnog obrazovanja, neophodno je da se konstantno usavršavamo i kroz neformalno obrazovanje napredujemo, kako u našoj struci, tako i u pedagoško-didaktičkim veštinama. Na ovom seminaru steći ćete znanja i razviti veštine za korišćenje računarskih programa u kreiranju digitalnih notnih zapisa. Vaša nastava biće mnogo dinamičnija, učenicima ćete predstaviti sadržaje na kvalitetniji način i njima ćete moći da prenesete znanje tako da i sami mogu da koriste računare za kreiranje notnih zapisa.

  1. Prednosti upotrebe računarskih tehnologija u muzičkom notiranju – Razvoj tehnologije u službi muzike, prikaz računarskih programa za zapisivanje muzike;
  2. Tehnika zapisivanja muzike uz pomoć računara – Korišćenje besplatnog računarskog programa za zapisivanje jednoglasne kompozicije i kompozicije u dva linijska sistema;
  3. Praktična upotreba digitalnog notnog zapisa – Kreiranje aranžmana za više različitih instrumenata i kreiranje onlajn stranice priručnika za nastavu;
  4. Objavljivanje kreiranog materijala – Publikovanje ličnog digitalnog notnog zapisa.

Marija Đokić

Nastavnik klavira i klavirsk.i saradnik od 1999. godine. Aktivan IT-vac, koristi tehnologiju da unapredi svoju nastavu i znanja svojih učenika. U martu 2008. godine kreira blog  www.zanimljivamuzika.com , na kome objavljuje autorske tekstove, ali i poznate i manje poznate anegdote iz sveta umetničke muzike. Od 2011. godine postaje i deo OKC tima, kao koautor i moderator online seminara. Osnivač je Udruženja “Družiciranje”, koje se bavi promocijom i afirmisanjem umetničke muzike, prvenstveno kod dece i mladih. Zahvaljujući ljubavi prema muzici i prema internetu (i računarima uopšte), nastao je i seminar„Muzika uz pomoć računara“.

Jasna Marković Vujanović

U Muzičkoj školi „Isidor Bajić“ zaposlena je od treće godine studija. Od tada do danas njen pedagoški put razvijao se u nekoliko smerova. Njen redovni rad sa učenicima iz godine u godinu bio je prepoznat kroz pozive za učešće u brojnim domaćim žirijima. Organizator je i realizator šest seminara za nastavnike „Vikend otvorenih vrata“, od kojih su dva bila akreditovana od strane ZUOV-a. U poslednjih par godina je i rukovodilac duvačkog odseka u školi, a od septembra 2018, preuzima i deo dužnosti kao pomoćnik direktora. Koordinator je internacionalnog projekta „Triorca“, kao i predavač na letnjem kampu Družiciranje.

Pitanja koja ste pitali i naši odgovori

Na seminaru ćete razviti veštine rada u besplatnom programu za zapisivanje i uređivanje notnog teksta, kao i veštine uspešne orkestracije za različite kamerne/orkestarske sastave. Na kraju seminara imaćete kreirane sadržaje koje možete odmah primeniti u nastavi.

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop, sve jedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim i internet konekcija. Računar ne treba da bude preterano jak i skup, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …). Nije neophodno da imate pametni telefon, mada možete seminar pratiti i preko telefona, ali da biste uradili zadatke, neophodan je računar.

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla …). To je neophodno za početak, a sve ostale programe neophodne za obradu i objavljivanje muzičkih sadržaja dobićete na samom seminaru, kao i uputstvo za rad sa njima.

Nije neophodno da imate neko veliko predznanje, ali da biste što brže i lakše realizovali zadatke, potrebno je da niste početnik. Seminar spada u tehnički zahtevnije seminare pa je neophodno da dobro poznajete svoj računar. Sigurni smo da i početnici mogu da nauče sve što je na ovom seminaru, ali će im biti potrebno mnogo više vremena. To je jedina razlika, odnosno razlika je u vremenu potrebnom za izradu zadataka.

Radovi učesnika

Kreirane kompozicije naših učesnika pomoću programa MuseScore

Pronađite još OKC seminara