Digitalne priče i bajke

Broj u katalogu: 428

Broj bodova: 40

Trajanje: 5 sedmica

Cena: 3400 dinara

Priče i bajke - Srbija mob

Pitanja koja ste pitali i naši odgovori

Na seminaru ćete razviti veštine kako da neku priču ili bajku napravite u animiranom video formatu. Moži žete da napravite potpuno novu bajku ili vašu priču ili priču sa izleta, eksurzije sa vašim glasom ili glasom učenika, dece kao naratorom, sa vašim fotografijama ili crtežima dece. Takođe znaćete da ove gotove proizvode koristite u svrhu učenja i napredovanja učenika.

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop sve jedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …). Veoma je korisno da imate pametni telefon sa fotoaparatom, ali nije neophodno.

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla …). To je neophodno za početak a sve ostale programe za kreiranje vizulene podloge, obradu fotografije, audio i video montažu dobićete na samom seminaru kao i uputstvo za rad sa njima.

Nije neophodno da imate neka velika predznanja, ali da biste što brže i lakše realizovali zadatke, potrebno je da niste početnik. Seminar spada u tehnički zahtevnije seminare pa je neophodno da dobro poznajete svoj računar. Sigurni smo da i početnici mogu da nauče sve što je na ovom seminaru, ali će im biti potrebno mnogo više vremena. To je jedina razlika, odnosno vreme rada na zadacima.

Pronađite još OKC seminara