Nada-Marinković.png

Nada Marinković

Vaspitač, Montesori asistent, profesor razredne nastave i sistemski porodični terapeut. Osnivač i direktor PU “Različak” u Bačkoj Palanci (1994- ), jedinstvene predškolske ustanove u Srbiji u kojoj se posebna važnost pridaje činjenici da sva nastojanja vaspitača u radu sa detetom imaju suštinski značaj za njegov razvoj, samo ako učešće u tom radu uzmu i roditelji. 

Autor i realizator brojnih radionica za roditelje (2000- ) u okviru međunarodnih projekata na Festivalu ekološkog pozorišta i u PU “Različak”. Koautor i autor knjige “Sa decom i roditeljima u odbrani detinjstva” (2003; 2014), spomenice zajedničkih aktivnosti roditelja, dece i vaspitača, koje se u PU ” Različak” kontinuirano sprovode više od 20 godina.