Olgica Spasojević

Olgica Spasojević

Šta Vas pokreće?

Dosada na licima mojih učenika. U nastojanju da tu dosadu uklonim, stalno tragam za inovativnim pristupima, novim metodičkim postupcima, zanimljivim aktivnostima. Isprobavam, eksperimentišem, a potom se trudim da iskustva i rezultate podelim sa kolegama.

Po čemu je Vaša učionica prepoznatljiva?

Po inovacijama, upotrebi IKT alata, korišćenju igara u nastavi, projektima, međunarodnoj saradnji, Etviningu.

Kojom rečenicom Vas učenici najčešće opisuju?

“Ume da prenese znanje.” Iako “prenošenje znanja” nije prioritet savremenog nastavnog procesa, verujem da učenici na ovaj način žele da kažu su na mojim časovima dosta naučili i napredovali.

Zašto seminari i OKC?

Najkorisnija znanja o nastavničkom poslu dobila sam od – drugih nastavnikia. Smatram da podrška kolega i razmena praktičnih iskustava ima jaču snagu od proučavanja literature i drugih oblika usavršavanja. Želela bih da kolegama predstavljam ono što su meni bile starije kolege u vreme kada sam počinjala sa radom.

Kako provodite slobodno vreme?

U šumi, pored reke, na putovanju.

Koja poslovica Vas najbolje opisuje?

Tiha voda breg roni.