Radmila Petković

Radmila Petković

Moja interesovanja

Jak uticaj na formiranje ličnosti je porodica. S tim u vezi su i naši preci. Od uvek me je interesovao njihov život i okolnosti kroz koje su prolazili. Zato sam sa učenicima oformila jako bogat etno kutak. Kroz te stare predmete, muziku, običaje koji ih povezuju, može se dočarati, težak i drugačiji od današnjeg, život naših predaka.

U čemu uživam?

Ono što može duboko da me dirne su umetničko delo, lepa melodija ili predivni predeli. Volim da slikam. Lepota u svim svojim oblicima me hrani. Zar se nije zbog lepote i ratovalo?

Šta me oblikuje?

Ljubav i interesovanje za matematiku. Mislim da nas ona uči traženju više rešenja, produbljuje našu sposobnost racionalnog donošenja odluka. Ona me je naučila da budem uporna kada naiđem na prepreke i učinila me strpljivom.

Koja je spona između tradicije, lepog, matematike i savremenog?

Smatram da sve što volim mogu u savremenom digitalnom svetu da pronađem. Rado se usavršavam u onome što me interesuje pomoću tehnologije savremenog doba. Tu mogu pronaći lepu pesmu prerađenu na više načina, slike Van Goga koje su mi inspiracija. Mogu i sama da usavršavam tehnike kojima se on služio u stvaranju svojih dela. Produbljujem znanja iz matematike tražeći nove izazove i „lavirint“ zadatke.

Šta me je izazvalo da kreiram seminar?

Baveći se decom, ugradila sam sve svoje ljubavi u taj rad. Umetnost-muzika, lepa slika i pesma (moja omiljena epska – Banović Strahinja), matematika i tradicija, porodična psihologija i pedagogija, sve je nežno i promereno, protkano u moj svakodnevni kontakt sa đacima. Deca vole igru. Da bi ono što želim ugradila trajno u ličnost današnjeg deteta, uvela sam digitalnu nastavu u učionicu. Mislim da je danas to najefiksniji i deci najjednostavniji način da se formiraju po merama savremenog društva. Onda sam pomislila… Zašto svoja znanja ne bih podelila sa kolegama? Mislim da naš rad sa decom oplemenjuju nove ideje i čine celokupan obrazovno-vaspitni proces zanimljivijim i svrsishodnijim. Treba te ideje podeliti sa kolegama i uneti ih u dečiji prostor.