Razvoj samoregulisanog učenja kroz nastavu srpskog jezika

Broj u katalogu: 848

Broj bodova: 36

Trajanje: 5 sedmica

Cena: 2900 dinara

Samoregulisano učenje - Srbija mob
K2 – kompetencije za poučavanje i učenje

P1 – Unapređivanje digitalnih kompetencija učenika i nastavnika i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa

Odluku o akreditaciji programa možete pogledati  ovde: Odluka

  • Nastavnicima razredne nastave
  • Nastavnicima srpskog jezika u osnovnim školama
  • Nastavnicima srpskog jezika u srednjim školama

Da li vi imate sličan problem?

Svedoci smo da učenici danas mahom uče kampanjski. Čitaju lektiru onda kad im kažete, predaju domaće radove onda kad to od njih tražite, uče gradivo tek pred kontrolni zadatak. Osim toga, primećujete da sve više vaših učenika koristi internet za dodatne informacije. Te informacije nisu uvek verodostojne ili se učenici ne snalaze u potrazi.

Kako rešiti ovaj problem?

Da biste svojim učenicima omogućili da dobijaju prave informacije kojima će dopuniti i obogatiti svoje znanje, ali i inovirali vaše časove, na seminaru ćete videti kako kombinacija poznatih metoda učenja i digitalnih alata može da napravi razliku kada je učeničko postignuće u pitanju. Na kraju seminara, dobijate kompletno kreiranu pripremu za čas, zajedno sa instrumentima za samoprocenu časa, kao i instrument za evaluaciju od strane učenika. Ovakve pripreme možete nastaviti da pravite i po završetku seminara, u zavisnosti od teme koju obrađujete.

  1. Ključni pojmovi u procesu učenja – Upoznavanje sa tipovima aktivnosti koje podstiču učenika da svoje razmišnjanje strukturira na novi način i ovladava veštinom samoregulisanog učenja;
  2. Aktivnosti kojima se kod učenika razvija stvaralačko i problemsko razmišljanje – Igrovne metode i digitalni alati za kreiranje elektronskih mapi uma, vremenskih linija i dijagrama na primeru nastave srpskog jezika;
  3. Aktivnosti kojima se podstiče usavršavanje veština čitanja sa razumevanjem – Definisanje vrsta čitanja i njihovih ciljeva, kao i primeri zadataka za podsticanje različitih vrsta čitanja u nastavi srpskog jezika;
  4. Aktivnosti kojima se učenici podstiču da planiraju i organizuju svoje učenje i kontinuirano uče – Digitalni alati pomoću kojih se neutrališu ometači učenja i podstiče bolja organizacija, primeri aktivnosti kojima se podstiče kontinuirana priprema za kontrolni zadatak;
  5. Završni zadatak – Kreiranje pripreme sa odabranom aktivnošću i onlajn alatom.

Radmila Petković

Zaposlena u OŠ „Branko Radičević“ u Boru, kao profesor razredne nastave. Njen diplomski rad „Uticaj video-igara na razvoj deteta“ govori da se još davne 1998. interesovala za digitalne tehnologije u svetu mališana. U svojoj karijeri je uspešno nadograđivala znanja i suočavala se sa svim promenama u obrazovanju. Autor je više naučnih radova, primera dobre prakse, tvorac etno kutka u školi u kojoj radi, predsednik je Učiteljskog društva Bor. Brojna ugledna predavanja u kojima koristi razne softvere govore da njeni učenici uspešno uče koristeći digitalne tehnologije.

Ivana Mančić

Kao nastavnik srpskog jezika, u konstantnoj je potrazi za novim idejama, modelima učenja, izvorima motivacije. Želeći da ono najbolje iz tradicionalne nastave provuče kroz savremenu prizmu, okreće se upotebi IKT-a u nastavi, a o uspehu u toj oblasti najviše govore prva i druga nagrada na konkursu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Digitalni čas. Autor je brojnih objavljenih metodičkih radova i bloga digitalnanastava.rs (sa poddomenom posvećenom praktičnoj nastavi u osnovnoj školi www.srpskijezik.digitalnanastava.rs. Saradnju sa OKC-om započinje 2018. godine kao koautor i moderator seminara Razvoj samoregulisanog učenja kroz nastavu srpskog jezika.

Pitanja koja ste pitali i naši odgovori

Na ovom seminaru steći ćete i poboljšati vaše digitalne veštine, naučićete kao da koristite digitalne alate tako da pospešuju proces učenja kod učenika.

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop, svejedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …).

Nisu potrebna napredna znanja, dovoljno je da koristite internet pretraživač i imejl komunikaciju. Sve ostalo naučićete na seminaru.

Pronađite još OKC seminara