Saša Čorboloković

Saša Čorboloković

Ko je Saša Čorboloković?

Nastavnik srpskog jezika i doktor filoloških nauka. Jedno je sa drugim povezano jer da nije bilo učionice i želje da bude drugačija, ne bi bilo ni mog interesovanja za metodiku nastave srpskog jezika, pa samim tim ni daljeg školovanja.Volim inovativni pristup u nastavi, izlaženje iz okvira postojećeg i uobičajenog.

Navedite svoj profesionalni moto

Sve dok ste svesni koliko toga ne znate, a spremni ste da učite i da se menjate, dotle ćete napredovati kao nastavnik.

Šta je uticalo da se opredelite za posao nastavnika?

Često sam pomagao svojim drugovima i drugaricama u učenju. Tada sam pomislio da ne bih bio loš kao nastavnik. Srpski jezik je došao pod uticajem moje nastavnice srpskog jezika Mirjane Stojanov, mog prvog velikog profesionalnog uzora.

Šta je najvrednije u ovom poslu?

Biti deo nečijeg odrastanja, vaspitanja i obrazovanja je velika i ozbiljna uloga, a i privilegija. Trudim se da razumem svaku novu generaciju jer deca nisu ni bolja, ni gora nego drugačija, slika vremena u kome odrastaju. Meni su, pored prenetog znanja, najvredniji susreti posle završetka školovanja kada vam neko priđe, ima želju da sa vama porazgovara i podeli šta trenutno radi. Lepa su i sećanja na neke održane i zapamćene časove, lapsusi i dosetke…

Koliko se pravopis danas poštuje?

Pravopis se poštuje onoliko koliko ga neko poznaje i ima svest da treba da ga primenjuje. Pogrešno je i to što neki misle da možemo biti pismeni po potrebi i na određeno vreme. Znati nešto, a ne primenjivati isto je kao i ne znati. Nema razlike.

Kako je biti lovac na greške?

Loviti greške nije lako, ali kroz iskustvo mnogo toga sebi olakšate, ujedno i naučite. Svaka lektura je novi izazov jer iako se neke greške ponavljaju, uvek iskrsne neka nova situacija, koju morate da razrešite pomoću dostupne literature ili konsultovanjem sa kolegama.