Internet učionica

Broj u katalogu: 630

Broj bodova: 32

Trajanje: 4 sedmice

Cena: 2900 dinara

Internet učionica - Srbija mob
K4 – kompetencije za komunikaciju i saradnju

P1 – Unapređivanje digitalnih kompetencija učenika i nastavnika i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa

Odluku o akreditaciji programa možete pogledati  ovde: Odluka

  • Nastavnicima razredne nastave
  • Nastavnicima predmetne nastave u osnovnim školama
  • Nastavnicima predmetne nastave u gimnazijama
  • Nastavnicima opšteobrazovnih i stručnih predmeta u srednjim stručnim školama
  • Nastavnicima opšteobrazovnih predmeta u srednjim umetničkim školama (muzičke baletske likovne)
  • Nastavnicima izbornih i fakultativnih predmeta

Da li vi imate sličan problem?

Poslovi kao što su priprema zadataka za vežbanje, domaćih zadataka, testova, pregledanje testova, upisivanje ocena su naši svakodnevni poslovi za koje je potrebno dosta vremena. Moramo sastaviti zadatke za sutra, znamo da smo to već radili, ali ih sada ne možemo naći. Koliko puta smo pomislili da ćemo odvojiti vreme i sve materijale za nastavu složiti po folderima da znamo gde se šta nalazi? U učionici se suočavamo sa činjenicom da je potrebno više vremena od predviđenog za predstavljanje sadržaja i vežbanje, a i da je dosta učenika zaboravilo da uradi domaći zadatak. Pojedini učenici su duže vreme sprečeni da dolaze na redovnu nastavu. Kako se izboriti sa ovim problemima?

Kako rešiti ovaj problem?

Gugl učionica je virtuelno mesto za nastavnike i učenike koja pomaže  organizovanju nastave koja je prilagođena brzini rada i mogućnostima svakog učenika. Sa samo nekoliko klikova, možete kreirati virtuelnu učionicu, dodati učenike i postaviti lekcije i zadatke. Kreiranjem raznovrsnih sadržaja omogućeno je efikasno učenje svim učenicima, bez obzira na to kako učenik najefikasnije uči. Učenici mogu da uče brzinom koja im odgovara, pregledaju materijal za učenje više puta ako im je potrebno, a pomaže i učenicima koji su izostali sa nastave. Moći ćete da vidite ko je od učenika završio zadatke, ko još uvek radi na njima, i uneti ocene kada ih završe. Učenicima će časovi biti zanimljiviji, biće aktivniji na njima, a samim tim i nastavni sadržaj će im biti lakši. Gugl učionica daje mogućnost saradnje i sa nastavnicima istih predmeta i predmeta u koreaciji.

  1. Virtuelne učionice i komunikacija putem interneta – U ovoj temi predstavićemo prednosti i nedostatke korišćenja interneta i virtuelnih učionica i dati osnove didaktike nastave koja se oslanja na upotrebu virtuelnih učionica;
  2. Kreiranje i podešavanje Gugl učionice – Gugl učionica iz ugla učenika i iz ugla nastavnika, kreiranje Gugl učionice i osnovna podešavanja, pozivanje učenika i povezivanje nastavnika;
  3. Upravljanje Gugl učionicom – Vrste sadržaja i način njegovog kreiranja u Gugl učionici, postavljanje nastavnog materijala, obaveštenja i zadataka, komunikacija u Gugl učionici, pokretanje diskusije, postavljanje anketa i zadataka u svakodnevnoj nastavi;
  4. Praćenje postignuća učenika u Gugl učionici – Praćenje i vrednovanje rada u Gugl učionici, ocenjivanje zadataka i davanje povratnih informacija učenicima, evidencija postignuća učenika.

Radmila Nikolić

Diplomirani matematičar, nastavnik matematike i informatike u srednjoj školi. Kao član Foruma za predmet računarstvo i informatika pod pokroviteljstvom GTZ i Ministarstva prosvete učestvovala u izradi kurikuluma iz ove oblasti i realizaciji projekta „Obuka 1000 nastavnika“ (koautor i realizator seminara o aktivnoj nastavi i izradi testova). Autor i realizator u projektima IKT obuke za nastavnike razredne i predmetne nastave pod pokroviteljstvom ZUOV-a. Ovlašćeni ispitivač za sprovođenje testiranja kandidata za dobijanje ECDL sertifikata u ovlašćenom test centru. Član udruženja nastavnika „VET forum“ i OKC-a – autor i realizator više onlajn seminara.

Ivica Županjac

Profesor razredne nastave od 1999. god. Aktivan IT-vac, koristi tehnologiju da bi njegovi časovi bili što zanimljiviji. Kreator je blogova www.sajberucitetlj.com i www.sajber.weebly.com  na kojima objavljuje autorske tekstove. Deo je OKC tima i zajedno sa njima ima dva akreditovana e-seminara: „Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika“ i „Internet učionica“. Autor je akreditovane tribine: „Uloga nastavnih sredstava i web alata u savremenoj nastavi“, kao i seminara: „Uporišne tačke u nastavi matematike“. Učesnik i predavač je na dosta domaćih i međunarodnih konferencija i skupova koji su imali za temu upotreba IKT-a u nastavi. Još 2010. god kreira e-dnevnik u svojoj školi. Dobitnik je druge i treće nagrade na konkursu „Digitani čas“. Organizuje zajedničke časove preko interneta. Kreator je jedinstvene Mape inovativnih prosvetnih radnika i još puno toga.

Pitanja koja ste pitali i naši odgovori

Da, možete. Da biste učestvovali na seminaru ne morate da imate gmail nalog, moći ćete da pristupite seminaru sa bilo kog imejla, ali je neophodno da napravite gmail nalog da biste mogli da kreirate svoju internet učionicu.

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop sve jedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …). Veoma je korisno da imate pametni telefon sa fotoaparatom, ali nije neophodno.

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla …).

Nije neophodno da imate neka velika predznanja, ali da biste što brže i lakše realizovali zadatke, potrebno je da niste početnik. Seminar spada u srednje zahtevne seminare, tako da nisu potrebne posebne informatičarske veštine.

Pronađite još OKC seminara