Sladjana-Knezevic

Slađana Knežević

Možete li nam reći ukratko o Vašem dosadašnjem radu u prosveti i koje su sve sfere Vašeg interesovanja?

Predajem srpski jezik i književnost skoro dvadeset godina. Radila sam u više osnovnih i srednjih škola. Kad uđem u učionicu, za mene se otvara poseban svet. Uz prenošenje znanja, najvažniji zadatak mi je jačanje samopouzdanja kod učenika. Što se tiče interesovanja, volim umetnost, boravak u prirodi i druženje sa pozitivnim i kreativnim ljudima.

Šta Vas je inspirisalo da se uključite u rad na temama seminara kojeg ste autor?

Radeći u inkluzivnim odeljenjima, shvatila sam da svako dete sa smetnjama u razvoju može biti uspešno ako nastavnik pronađe način da ono dođe do rezultata. Mnogo sam radila, trudila se, istraživala, povezala sa ljudima koji godinama rade sa đacima sa smetnjama u razvoju i koji su ponudili konkretna rešenja koja mogu da olakšaju procenu učenika i stvaranje nastavnog materijala. Zainteresovanost dece, njihovi rezultati i radost nakon urađenih zadataka, davali su mi snagu da nastavim, ali sam poželela i da, ne samo podelim svoje iskustvo, nego i čujem iskustva ostalih kolega koji se svakodnevno suočavaju sa različitim izazovima.

Do kojih ste korisnih zaključaka došli tokom dugogodišnjeg rada sa decom, a koji doprinose Vašem seminaru u smislu sticanja novih saznanja?

Prvi susreti sa decom sa smetnjama u razvoju bili su praćeni raznim dilemama. Neka od najvažnijih saznanja su da svako dete voli da bude uključeno u nastavni proces, da napreduje i da bude prihvaćeno, a da je uloga nastavnika u tome velika. Učeniku je potreban hrabar nastavnik koji se ne plaši izazova i učenja i koji je spreman da prihvati savete i sugestije kolega, ali i roditelja učenika sa smetnjama u razvoju, jer su takvi saveti često najdragoceniji.

Šta biste istakli kao najveće vrednosti ovog seminara koje mogu da dobiju učesnici i da li su one primenjive u nastavi?

Vrednost ovog seminara ogleda se u objedinjenom dugogodišnjem iskustvu više ljudi, predanom radu i istraživanju u cilju što uspešnijeg rada sa decom sa smetnjama u razvoju, ali i veština i principa koju su primenjivi u nastavi, jer su autori došli do zaključaka koji mogu da reše mnoge dileme i prepreke sa kojima se susrećemo u svom radu.