Snezana-Klepic-1

Snežana Klepić

Čitate li vi biografije autora seminara?

Izuzetno – ukoliko sam neprijatno iznenađena ili, što je ređe, vrlo zadovoljna.

Šta je to što vas odbija?

Neprimerenost sadržaja, tona, metodologije. Greške – pravopisne, gramatičke, materijalne. Uverenost u sopstvenu nepogrešivost.

Zašto ste se vi upustili u kreiranje obuke za kolege?

Kad sam počela da radim, koleginica mi je rekla da joj se uvek mogu obratiti, međutim kad sam je pitala na kom nivou da uradim određenu nastavnu temu sa učenicima 3. stepena stručne škole, odgovorila mi je da ću to sama proceniti. U mnogo čemu sam bila prepuštena sama sebi i učila na teži način. Verujem da tako ne mora.

Mislite li da su nastavnici danas, pogotovo početnici, u boljem položaju u odnosu na vreme u kojem ste vi počinjali da se bavite nastavničkim poslom?

Kad je u pitanju podrška, a pritom mislim na bolji izbor udžbenika, planova, pripremljenih nastavnih materijala, sigurno jeste. Međutim, nisu pripreme i planovi ono što čini dobrog nastavnika. Bez posvećenosti, stalnog učenja i napredovanja, nema inovativnog nastavnika, a bez njega ni inovativne škole.

Kakav ste vi nastavnik?

Možete da pročitate tekst napisan pre nekoliko godina – on će vam ponešto o tome reći.