Šta prosvetni savetnik "traži"...?

Nakon potpisanog protokola Vlade RS i sindikata prosvete o povećanju plata za zaposlene koji imaju viša zvanja, napisali smo kratak vodič, ali i pored toga, dobili smo puno pitanja u vezi ove teme. Zato, evo još jednog teksta da pojasnimo detaljnije proceduru sticanja viših zvanja. U prethodnom tekstu smo napisali da važnu ulogu ima i prosvetni savetnik, a evo ovde ćemo pojasniti koje su njegove obaveze, a koje vaše ako konkurišete za viša zvanja. 

Kada direktor preda vašu dokumentaciju prosvetnom savetniku, on može da:

Obavi stručno-pedagoški nadzor nad radom kandidata

Ovaj nadzor prosvetni savetnik ne najavljuje, odnosno može da dođe u školu ili vrtić kada on želi. Dužan je da dođe 2 puta u toku praćenja rada kandidata. Nadzor vrši tokom celog radnog dana. 

Procenjuje kompetencije i iniciranje, odnosno učestvovanje u podizanju kvaliteta O-V rada

Ova provera se zasniva na proceni ostvarenosti indikatora za određenu kompetenciju. Kandidat može dobiti A, B ili V u zavisnosti od procenata ostvarenosti indikatora. Detaljnije o procentima i ocenama možete pogledati u Prilogu 1 u Pravilniku o SU na strani 16.

Za procenu iniciranja i učestvovanje u podizanju kvaliteta O-V rada, kandidat treba da ostvari određeni broj aktivnosti iz grupa aktivnosti A, B, V ili G. Detaljnije o grupama aktivnosti možete pogledati u Prilogu 1 u Pravilniku o SU na strani 20. 

Proverava uspeh učenika u odnosu na nacionalni prosek znanja učenika

Rezultati vaših učenika treba da budu isti ili veći od rezultata koji su prosek na nacionalnom nivou za vašu oblast rada. Smatra se da neko ko ima više zvanje ne može da ima učenike koji ne zadovoljavaju određene nivoe znanja. 

Sprovede anonimnu anketu među učenicima i zaposlenima o radu kandidata

Ova anketa služi da upotpuni sliku o kandidatu, a šta može biti u toj anketi nije detaljno propisano, već je ostavljeno savetniku na izbor. Ovime će prosvetni savetnik da stvori sliku o kandidatu, odnosno o njegovom statusu u kolektivu i među učenicima, kao i o njegovim socijalnim odnosima sa radnom okolinom. 

Svi ovi poslovi prosvetnog savetnika u stručno-pedagoškom nadzoru definisani su u Pravilniku o stručnom usavršavanju. U Pravilniku su detaljno definisani, ali sama realizacija zavisi od prosvetnog savetnika i njegovog načina rada.

Kada pogledate indikatore i listu aktivnosti, možda vam to deluje mnogo i komplikovano, ali sigurni smo da većina vas to već sada radi u svojoj praksi. Da bismo vam pomogli da što jednostavnije prođete kroz ovaj proces i bez problema pokažete visok nivo razvijenih kompetencija, mi smo napravili seminare koji pokrivaju sve oblasti procene, odnosno stručno-pedagoškog nadzora za sticanje viših zvanja. 

Tu smo da damo potpunu podršku ličnom razvoju i napredovanju nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora u sistemu obrazovanja. 

Da li vam je ovaj tekst bio koristan?

Označite zvezdicom koliko vam je tekst bio koristan?

Prosečna ocena 4.2 / 5. Do sada ocenilo: 19

Tekst nije ocenjen! Budite prvi koji će ga oceniti.