Takmičenje

prilika za učenje nastavnika i učenika

Kao mladi nastavnik mislila sam da su takmičenja samo za iskusne nastavnike, eksperte iz svojih stručnih oblasti. Nisam se odvažila da se bavim time jer sam sebe smatrala nedovoljno kompetentnom za tako nešto. Škola u kojoj radim je 2011. godine uvela obrazovni profil turistički tehničar. Strukturu nastavnog kadra u područiju rada ekonomija, pravo i administracija u školi u tom periodu činili su ekonomisti i jedan pravnik.

Niko od nas tokom studija nije imao ni jedan predmet iz oblasti turizma, hotelijerstva ili restoraterstva. Niko se nikada nije susreo ni sa jednim hotelskim dokumentom niti je video kako izgleda kalkulacija turističkog aranžmana. Ništa mi drugo nije preostalo nego da krenem sa izučavanjem stručnih predmeta iz oblasti turizma i hotelijerstva. 

Sećam se, obilazila sam turističke agencije i raspitivala se kako se utvrđuju gratisi, sa koliko putnika je isplativo realizovati aranžman, kako se utvrđuju troškovi prevoza i slično. Saznala bih po nešto, ali i dalje su mi mnoge stvari ostajale nejasne.

Početkom septembra meseca 2014. godine odlučujem se da pripremam učenika za takmičenje. Postoji veliki broj takmičenja za učenike obrazovnog profila turističko-hotelijerski tehničar, različitih nivoa i ciljeva. Odlučujem se za najzahtevnije i najobimnije – republičko takmičenje koje nosi naziv „Formiranje i prezentacija turističkih aranžmana”

Takmičenje se temelji na teorijskom i praktičnom znanju koje učenici stiču tokom četvorogodišnjeg obrazovanja. Traje dva dana i sastoji se iz tri dela: test znanja, kreiranje aranžmana i popunjavanje hotelske dokumentacije na osnovu datog situacijskog zadatka. Mogu se takmičiti samo učenici četvrtog razreda koji su već stekli svo znanje potrebno za rad u turizmu. 

Ovo takmičenje vidim kao mogućnost da steknem nova znanja i od eksperata saznam tajne kreiranja aranžmana. Da bih pripremila učenika za ovako zahtevno takmičenje, pored redovnog gradiva, na časovima dodatne nastave gradivo sam dopunjavala dodatnim sadržajima. Uglavnom sam koristila univerzitetske udžbenike za to.

Priprema učenika je trajala više meseci. Nije dovoljno da učenik samo savlada gradivo, već je neophodno da ga razume i da poveže znanje iz različitih tematskih celina. Potrebno je da na pravi način upotrebi raspoložive informacije u datoj situaciji. Zato je važno osposobiti učenika da brzo razmišlja i radi pod pritiskom. Veštinu rada pod pritiskom sam kod učenika razvijala tako što bih neočekivano postavljala različite zadatke sa ograničenim vremenom za izradu. 

Što više zadataka provežbate na ovaj način, to će učenik imati više potencijalnih ideja za rešenje kada se susretne sa novim problemom. Praktični zadaci kreiranja aranžmana zahtevaju određeni nivo logičkog i kreativnog razmišljanja. Popunjavanje hotelske dokumentacije zahteva brzo čitanje, razumevanje teksta zadatka i primenu stečenog znanja iz recepcijskog poslovanja.

Nakon uspešno savladanog školskog takmičenja, početkom aprila meseca 2015. godine odlazim sa učenikom na republičko takmičenje koje se održava u Vrnjačkoj Banji. Tokom dva dana takmičenja upoznala sam divne kolege, ljude koji su već godinama predavali stručne turističke predmete. Razgovor sa njima mi je puno pomogao da razrešim sve svoje dileme. Učenik koga sam pripremala osvaja visoko šesto mesto, što je za mene bila potvrda da sam na dobrom putu i da ispravno obučavam svoje đake.

Takmičenje u Vrnjačkoj banji 2015.

Ekonomsko-trgovinska škola iz Bora bila je domaćin takmičenja 2019. godine kada je učenica Sara Čekić, čiji sam bila mentor, osvojila prvo mesto. Ove godine takmičenje se održavalo u Velikoj Plani. Pripremala sam učenicu Tijanu Trifunović, koja je ostvarila značajan rezultat u veoma jakoj konkurenciji od 17 škola iz cele Srbije. Da su odlučivale nijanse, govori i podatak da je razlika između prvoplasiranih učenika bila pola poena, a Tijana se sa 92 poena, od maksimalnih 100, našla na šestom mestu. 

Koliko je ovo dobar plasman potvrđuje i podatak da je na istom takmičenju koje se školske 2016/17. održalo u Beogradu, za prvo mesto bilo potrebno 85 poena. Unazad dve godine, tokom ovog takmičenja se paralelno održava i republički aktiv nastavnika agencijskog i hotelijerskog poslovanja. Ovo je prilika da nastavnici dođu do novih informacija, razmene iskustva, prodiskutuju o aktuelnim pitanjima i daju predloge za unapređenje prakse, koji se kasnije prosleđuju višim instancama na odlučivanje.

Učenici mogu imati brojne koristi od učešća na takmičenjima. Pre svega, postaju svesniji važnosti znanja iz stručnih predmeta za obavljanje zadataka na budućem radnom mestu. Učenici tokom takmičenja ostvaruju kontakte sa budućim poslodavcima i predstavnicima visokoškolskih institucija, što im kasnije može pomoći u građenju karijere. Priprema za takmičenje zahteva sate utrošene na učenje i vežbanje, što unapređuje radne navike učenika.

Bor

Takmičenje je i prilika da se upoznaju drugi učenici sa sličnim interesovanjima i sposobnostima i da se steknu nova poznanstva koja mogu trajati čitav život. Učenik koji odlazi na takmičenje svestan je da poseduje veće znanje od prosečnog učenika, što pozitivno utiče na njegovo samopouzdanje i samouverenost. Pripremajući učenike za takmičenje, nastavnik unapređuje sopstvene kvalifikacije, procenjuje svoja profesionalna dostignuća, razrađuje nove metodičke veštine i unapređuje stručne kompetencije.

Za razvoj ličnosti i postizanje uspeha u životu, potrebno je najpre u periodu detinjstva, a kasnije puberteta i adolescencije, raditi na razvoju sposobnosti kod dece da u budućnosti znaju da iskoriste svoje kapacitete i mogućnosti. 

Takmičenje je samo jedan od instrumenata koji može da privuče učenike da zavole nauku i da je izučavaju. Posebno su nadarena deca motivisana da se takmiče, jer za njih to predstavlja izazov da odmere svoje znanje sa učenicima i van svog odeljenja, i to u gradivu koje prevazilazi standardni školski program. Glavni cilj raznih takmičenja nije pobeda i osvajanje prvog mesta, već sticanje  novih znanja, kako učenika tako i nastavnika.

Tekst je napisala Nataša Jankuloski, autor seminara Digitalni marketing u ekonomiji, ugostiteljstvu i turizmu Grupni rad i interdisciplinarnost

Da li vam je ovaj tekst bio koristan?

Označite zvezdicom koliko vam je tekst bio koristan?

Prosečna ocena 4.6 / 5. Do sada ocenilo: 49

Tekst nije ocenjen! Budite prvi koji će ga oceniti.