Grupni rad i interdisciplinarnost

Broj u katalogu: 291

Broj bodova: 36

Trajanje: 5 sedmica

Cena: 3400 dinara

Grupni rad - Srbija mob
K1 – kompetencija za užu stručnu oblast

P1 – Unapređivanje digitalnih kompetencija učenika i nastavnika i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa

Odluku o akreditaciji programa možete pogledati  ovde: Odluka

  • Nastavnicima u osnovnim školama
  • Nastavnicima u gimnazijama
  • Nastavnicima u srednjim stručnim školama
  • Saradnicima u nastavi – pedagoški, andragoški asistenti i pomoćni nastavnici

I onima koji žele da spoje lepo i korisno i realizuju inovatnu nastavu u svojoj učionici! 🙂

Da li vi imate sličan problem?

Danas su među mladima opšteprisutne pojave otuđenost i socijalna ekskluzija. Ovde čak i ne govorimo o individualnosti, nego o izolaciji koja je sveprisutna u celom svetu. Sigurno ste prepoznali u vašoj okolini da učenici sve manje sarađuju i da im je grupni, timski i saradnički rad nepoznanica. Svi koriste svoje pametne uređaje i žive u tom svetu na internetu…

Kako rešiti ovaj problem?

Mi, nastavnici smo ti koji možemo da utičemo na učenike i da ih usmerimo ka dobrim stvarima. Mi treba da utičemo na razvijanje veština koje su im potrebne za dalji rad i život. Mi ih spajamo i jedan od načina kako to da uradimo jeste naša učionica. Grupni način rada uz korišćenje IKT-a je idealan za rešavanje ove problematike.

  1. Oblici nastavnog rada informaciono komunikacione tehnologije – Karakteristike različitih oblika rada, primena ovih oblika u učionici i van nje;
  2. Interdisciplinarna nastava i grupni rad uz pomoć veb-alata – Određenja tematske nastave i interdisciplinarnosti, tematsko planiranje u stručnim školama, sinhrona i asinhrona onlajn komunikacija, veb-servisi za grupni rad;
  3. Aktivne metode nastave sa veb-alatima za središnji deo časa gradiva – Metode aktivne nastave, primena konkretnih veb-alata u nastavi;
  4. Veb-alati za praćenje napredovanja učenika – Veb-alati za utvrđivanje gradiva, mogućnosti i prednosti digitalnog praćenja napredovanja;
  5. Završni rad – Izrada sajta, objavljivanje nastavnih materijala na sajtu.

Zlatica Gerov

Diplomirani mašinski inženjer od 1989. godine radi kao nastavnik stručnih predmeta mašinske struke u Tehničkoj školi u Knjaževcu. Početkom školske 2013/14. stiče zvanje pedagoški savetnik i veoma aktivno radi u zvanju. Od 2015. član je komisije za polaganje ispita za licencu za deo ispita koji se sastoji iz provere osposobljenosti pripravnika za samostalno ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada. Juna 2017. imenovana je za voditelja programa stručnog usavršavanja za dostizanje osnovnog nivoa digitalnih kompetencija. Od 2016. godine radi kao autor/moderator onlajn seminara u Obrazovno kreativnom centru.

Nataša Jankuloski

Od 2006. godine pa do danas, radi u Tehničkoj školi u Knjaževcu kao nastavnica stručnih ekonomskih i turističkih predmeta. Autor brojnih članaka objavljenih u stručnim časopisima i jedan od autora priručnika za interkuturalno učenje. Edukacijom nastavnika se bavi od 2010. godine, kada je moderirala prve radionice za nastavnike. Zaljubljenik u IT, implementira veb-2 alate u nastavne i vannastavne aktivnosti, kako bi kreirala časove po meri današnjih učenika – digitalnih urođenika. Digitalni marketing realizuje uživo putem bloga Stara planina – krov Balkana i za to osvaja prvu nagradu. Večiti optimista, u svemu vidi mogućnost. Od 2018.  godine postaje deo OKC tima.

Pitanja koja ste pitali i naši odgovori

Ovaj seminar vam pomaže da lakše i kvalitetnije osmislite vaš čas radeći sa učenicima grupno. Na kraju seminara znaćete svrsishodno da koristite različite oblike rada i kako da implementirate grupni rad u vaš čas. Takođe, naučićete da koristite različite elektronske alate i servise. Najbijtnije, znaćete kako da te alate i servise metodički i didaktički primenite u svom radu, što je najbitnije. Dakle, bićete osposobljeni da na svojim časovima praktično prikažete učenicima postupak korišćenja digitalnih alata i uputite ih na saradnički rad putem tih alata.

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop sve jedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …). Veoma je korisno da imate pametni telefon sa fotoaparatom, ali nije neophodno.

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla …). To je neophodno za početak, a sve ostale programe, veb-alate, servise koji se obrađuju dobićete uputstvo  kako da se registujete i da radite sa njima.

Nije neophodno da imate neka velika predznanja, ali da biste što brže i lakše realizovali zadatke, potrebno je da niste početnik. Seminar spada u srednje zahtevne seminare, tako da je potrebno da znate da koristite osnovni paketet MS Office.

Pronađite još OKC seminara