Upravljanje timovima

Broj u katalogu: 156

Broj bodova: 40

Trajanje: 5 sedmica

Cena: 3400 dinara

Upravljanje timovima - Srbija mob
K4 – kompetencije za komunikaciju i saradnju

P3 – Unapređivanje kompetencija nastavnika u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode (podizanje nivoa metodičkih znanja relevantnih za ciljeve i ishode predmeta/oblasti)

Odluku o akreditaciji programa možete pogledati  ovde: Odluka

Bukvalno svima, odnosno svakom ko u svojoj poslovnoj karijeri radi u nekom timu 🙂

  • Nastavnicima svih profila
  • Stručnim saradnicima
  • Direktorima
  • Seminar opšteg tipa za lakšu komunikaciju i bolju organizaciju

Da li vi imate sličan problem?

Čest je slučaj da u školi moramo da funkcionišemo u timu. Nedovoljno jasne instrukcije ili loša podela poslova, manjak podrške dovode do toga da je rezultat tima loš i da tokom rada doživimo stres i neprijatnost. Koliko puta ste samo preuzeli obavezu koja je namenjena drugom da bi posao bio završen. Takođe i prilikom grupnog rada sa učenicima u učionici je problem kada samo jedan radi, a ostali se „šlepaju“ na njegov račun.

Kako rešiti ovaj problem?

Problem lošeg timskog rada se uglavnom rešava iskustvom, ali i pored iskustva desi se da su određeni problemi nepremostivi. Ovaj seminar je rešenje za sve učesnike u timu, nevažno da li su u školskim timovima ili u nekim projektnim timovima. Rešenje za loš tim je najpre pravilno kreiranje tima, zatim jasna i kvalitetna podela uloga, izbor vođe tima, rešavanje konflikta u timu i ocena tima. Sve ovo smo detaljno razradili kroz ovaj seminar.

  1. Šta je tim – Prednosti timskog rada, osnovne odlike timova, razlika između tima i grupe;
  2. Stvaranje produktivnog tima – Karakteristike dobrog tima, izgradnja tima, uloge u timu, odabir kandidata;
  3. Vođenje tima – Karakteristike lidera, vođenje sastanaka, produktivnost;
  4. Rešavanje problema u timu – Vrste problema, sukobi unutar tima, tehnike rešavanja sukoba;
  5. Ocenjivanje uspešnosti tima – Šta je uspešan tim, tehnike ocenjivanja, procena tima.

Katerina Pajić

Diplomirani sociolog. Studije zavrsila na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Nišu. Radi u sektoru obrazovanja. Nastavnik je predmeta Sociologija, Ustav i prava građana i Građanskog vaspitanja. Autor je elektronskog interaktivnog priručnika za sociologiju.

Zoran Milojević

Diplomirani inžinjer elektronike, nastavnik u srednjoj stručnoj školi, direktor OKC-a. Onlajn didaktiku usavršavao kroz GTZ projekat reforme srednjeg stručnog usavršavanja. Predavač na IT konferencijama i na konferencijama iz sektora obrazovanja, kooridnator na mnogim projektima pod pokroviteljstvom Ministarstva telekomunikacija, Ministarstva prosvete, Digitalne agende … Više na sledećem linku:  Zoran Milojević

Pitanja koja ste pitali i naši odgovori

Sadržaji su univerzalni, pogotovo za ove dve grupe. Iako su primeri za rad sa kolegama, sve je primenjivo na rad sa učenicima u grupi, odnosno timu.

Ne, nije neophodno da budete kooridnator ni član školskog tima, ali na ovom seminaru ćete steći znanja i razviti veštine kako da budete aktivan i uspešan član tima.

Nakon seminara moći ćete sami da formirate kvalitetan tim, da pravilno raspodelite uloge u timu, uspešno vodite tim do cilja i da procenite taj uspeh.

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop sve jedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …). Veoma je korisno da imate pametni telefon sa fotoaparatom, ali nije neophodno.

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla …). To je neophodno za početak, a sve ostale programe, veb-alate, servise koji se obrađuju dobićete uputstvo  kako da se registujete i da radite sa njim

Nije neophodno da imate neka velika predznanja, ali da biste što brže i lakše realizovali zadatke, potrebno je da niste početnik. Seminar spada u niže zahtevne   seminare, pa nećete imati problema.

Pronađite još OKC seminara