Vanja-Jeremic

Vanja Jeremić

Recite nam nešto o sebi

Po zanimanju sam stručni saradnik – pedagog. Završila sam Filozofski fakultet Univerzitet u Beogradu, smer pedagogija. Imam 23 godine radnog iskustva u struci. Trenutno radim, po 50% u dve škole, najvećoj gradskoj osnovnoj školi sa dugom tradicijom 226 godina postojanja, OŠ „Anta Bogićević“ i Gimnaziji „Vuk Karadžić“. Posao mi je vrlo inspirativan, zahtevan, različit u dve škole, ali mogu reći, da da uživam u svom radu. Posvećena sam porodici i imam dva sina, dva tinejdžera.

Koja oblast vašeg posla, Vas najviše zanima?

Teško je izdvojiti posebno jednu oblast, sve su važne, povezane, ali bih nastavu i rad sa učenicima izdvojila kao prioritete. Tu pronalazim motivaciju za rad i potrebu da budete nekom podrška, podsticaj, pomoć u rešavanju problema, dilema, pitanja.

Kako Vi vidite pravce savremenog obrazovanja?

S obzirom da se od početka svog profesionalnog bavljenja poslom permanentno stručno usavršavam i pratim pravce savremenog obrazovanja, smatram da se: „Veština poučavanja sve se više pretvara u umeće poučavanja dece da sama sebe počavaju“ (Dryden,Vos (2001., str.492): Revolucija u učenju). Mladi ljudi su možda „digitalni urođenici“, ali njihovo znanje je na površinskom nivou i mi bismo trebali da ih podučavamo pravim veštinama mišljenja, kao i tome, kako da biraju iz mnoštva informacija?!

Kako vidite svoju ulogu u unapređivanju obrazovno-vaspitnog rada?

Svoje pravce profesionalnog razvoja i svoju ulogu u unapređivanju obrazovno-vaspitnog rada takođe vidIm i usmeravam ka osmišljavanju i kreiranju programa stručnog usavršavanja kao i realizaciji raznih programa. Imam desetogodišnje iskustvo kao realizator seminara, a takođe sam i autor nekoliko programa stručnog usavršavanja.