Vesna-Tutunović.png

Vesna Tutunović

Nešto o sebi

Osnovnu školu završila sam u Prilikama, a Gimnaziju u Ivanjici. Bila sam od onih đaka kojima je sve išlo solidno, ali su mi jezici otpočetka bili jača strana. U jedanaestoj godini sam počela da učim najpre ruski jezik, a potom i engleski i već tada je bilo izvesno da će ta sklonost ka jezicima odrediti moju profesiju. Završila sam Filološki fakultet u Beogradu, odsek za engleski jezik i književnost i odmah po završetku fakulteta počela da radim u Osnovnoj školi „Ivo Andrić“ u Beogradu. Tu sam dobila priliku da unapredim sva svoja znanja i veštine i da, pored redovne nastave, učestvujem u brojnim aktivnostima i projektima. Tada sam otkrila i svoju sklonost ka modernim tehnologijama koje su neizostavan segment mog rada. Tu pronalazim brojne izazove koji su moj pokretač. Najnoviji izazov je upravo vođenje seminara.

Koliko je važno da se nastavnici stručno usavršavaju?

Kada dobijete diplomu nakon završenog fakulteta, vi stičete kvalifikacije za obavljanje nekog posla. Međutim, nijedan fakultet ne može da vas u potpunosti spremi za sve zadatke i izazove koji vas očekuju. Rad sa učenicima je prepun izazova i vi na njih morate da odgovorite na pravi način. Vremena se menjaju, tehnologija napreduje velikom brzinom, savremeni svet poslovanja zahteva neke nove kompetencije, a vi kao nastavnik morate učenike pripremiti za takav svet. Zato je neophodno da stalno unapređujete svoj rad, da se povezujete sa kolegama i razmenjujete ideje, pratite novine u obrazovanju i primenjujete ih u svojoj učionici.

Kako Vi unapređujete svoj rad?

Jedan od načina unapređena rada je pohađanje seminara. U početku sam išla na seminare kada god bi mi se ukazala prilika bez obzira na sadržaj. Tada je bilo važno sakupiti neophodne bodove. Vremenom sam naučila da planiram svoje stručno usavršavanje i biram seminare prema sadržaju u nameri da naučim ono što će mi zaista i koristiti i što su moje trenutne potrebe. Pored seminara, pratim vebinare na raznim portalima koji traju kratko i dobra su prilika da dođete do par konkretnih ideja. Pratim i obrazovne blogove, i to strane, jer u nekim novinama oni idu ispred nas. Na seminaru sam naučila da pokrenem i vodim blog gde postavljam zadatke i lekcije za moje učenike. Takođe, naučila sam da pravim video lekcije koje postavljam na tom blogu. Na blogovima stranih autora pronalazim ideje za mobilne i veb aplikacije koje često koristim – Plickers, Kahoot, LearningApps… Najbolji način je učenje od kolega tako da pratim konferencije i skupove na kojima se prezentuju primeri dobre prakse.