Aktivno orijentisana nastava matematike

Broj u katalogu: 343

Broj bodova: 30

Trajanje: 4 sedmice

Cena: 2900 dinara

AON matematike - Srbija mob
aktivno orijentisana nastava, ucenici pisu na tabli

Pitanja koja ste pitali i naši odgovori

Nakon ovog seminara znaćete da napišete pripremu časa po Berlinskom modelu, uz upotrebu metoda i oblika rada aktivne nastave, kako biste učenike uveli u proces učenja stavljajući ih u poziciju aktivnog učesnika na času. Kao konkretan proizvod koji dobijate jeste priprema za čas po Berlinskom modelu, koju već sutra možete iskoristiti u svojoj učionici. A bićete osposobljeni i da: analizirate postignuća i/ili ishode u nastavnom programu, formulišete ishode, vodeći računa o različitim nivoima Blumove taksonomije i kreirate situacijske zadatke.

Jedan od modela koji se koristi u planiranju nastave je didaktika teorije podučavanja ili učenja – Berlinski model. U didaktici teorije učenja šest elemenata u međusobnom sadejstvu konstituišu nastavu kao smišljeni pedagoški događaj. Ovih 6 elemenata se mogu podeliti na četiri polja odlučivanja i dva polja uslova nastave. Polja nastavnikovog odlučivanja su: namere (ciljevi), sadržaji, metode, mediji. Istovremeno, nastava je povezana sa određenim pretpostavkama kako od strane učenika tako i od strane nastavnika. Razlikujemo dve vrste pretpostavki (uslova) nastave i to: antropološko-psihološke pretpostavke i socijalno-kulturološke pretpostavke. Berlinski model se u literaturi smatra najotvorenijim, najširim i najfleksibilnijim modelom za planiranje nastave.

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop sve jedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …). Veoma je korisno da imate pametni telefon sa fotoaparatom, ali nije neophodno.

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla …).

Nije neophodno da imate neka velika predznanja, ali da biste što brže i lakše realizovali zadatke, potrebno je da niste početnik. Seminar spada u srednje zahtevne seminare, tako da je potrebno da znate da koristite osnovni paketet MS Office.

Pronađite još OKC seminara