Irina Damnjanović

Irina Damnjanović

Ukratko o sebi

Živim i radim u Beogradu. Živim sa suprugom i troje dece. Radim u privatnoj OŠ Kreativno pero kao nastavnica biologije po nacionalnom programu (od 5. do 8. razreda) i science teacher po Kembridž programu (od 4. do 8. razreda).

Da li ste planirali rad u prosveti nakon završetka školovanja?

Nisam planirala nastavu, smatrala sam je dosadnom jer je moje iskustvo školovanja obilovalo nastavnicima koji predaju iste lekcije. Radeći u izdavaštvu na izdanjima „učenje kroz igru“ ispekla sam pedagoški zanat i shvatila da je nastava upravo ono što volim – učenje.

Zašto baš biologija?

Život je čudo – nauka o životu.

Imate li i neka druga profesionalna interesovanja?

Zapravo sam vizionar. Učenje u skladu sa potrebama i interesovanjima, tehnologija, komunikacija – to su pojmovi koji, za mene, stoje iza pojma „obrazovanje“.

Kako provodite slobodno vreme?

Sa suprugom i decom, daleko od civilizacije (opet neka biologija) na kampovanju uz sportske aktivnosti.