Jezička kultura na internetu

Broj u katalogu: 623

Broj bodova: 32

Trajanje: 4 sedmice

Cena: 2900 dinara

Jezička kultura na internetu - Srbija mob
K4 – kompetencije za komunikaciju i saradnju

P1 – Unapređivanje digitalnih kompetencija učenika i nastavnika i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa

Odluku o akreditaciji programa možete pogledati  ovde: Odluka

  • Nastavnicima razredne i predmetne nastave u osnovnim školama
  • Nastavnicima opšteobrazovnih predmeta u gimnazijama i srednjim stručnim i umetničkim školama
  • Nastavnicima stručnih predmeta u srednjim stručnim i umetničkim školama
  • Vaspitačima u domovima učenika, pedagoškim i andragoškim asistentima
  • Stručnim saradnicima i direktorima, sekretarima škola i administrativnim radnicima

Da li vi imate sličan problem?

U školama danas gotovo da nema zanimanja koje ne podrazumeva upotrebu računara i interneta. Svakome od nas se posao sastoji i od toga da šaljemo imejlove, dopise, sastavljamo obaveštenja, pišemo izveštaje, molbe, zahteve i slično. I sama nastava je izašla iz okvira učionica i kabineta, pa nam učenici često radove šalju elektronskom poštom, imamo grupe na društvenim mrežama u kojima komuniciramo sa đacima, uređujemo blogove koje, takođe, koristimo u nastavne svrhe.

Međutim, kakav je jezik koji koristimo u toj onlajn komunikaciji? Da li upotrebljavamo „ošišanu” latinicu i nepravilne gramatičke konstrukcije ili negujemo lepu pisanu reč? Šta kada naiđemo na jezičku nedoumicu? Gde da potražimo pouzdan i tačan odgovor na pitanje da li je pravilno odeljenje ili odelenje?

Kako rešiti ovaj problem?

Bez obzira na to kojim se poslom bavimo u okviru obrazovno-vaspitnog sistema, svi smo primer deci kojoj predajemo, kolegama sa kojima sarađujemo, roditeljima sa kojima komuniciramo. Širina u obrazovanju podrazumeva i jezičku kulturu, jer od nje sve počinje. Koji god predmet da predajete, neophodno je da se lepo izražavate kako bi vas učenici razumeli. Kako da poboljšate sopstveno znanje o maternjem jeziku? Kako da znate koji su relevantni onlajn jezički priručnici i savetnici, a koji nisu? Kako da prepoznate govor mržnje i na asertivan način razrešite konflikte i sukobe u diskusijama?

Jezička kultura je bitan deo opšte kulture, a ovaj seminar vam pruža priliku da ovladate upravo višim nivoima jezičke kulture i primenite stečena znanja u učionici i van nje.

  1. Jezička kultura – Osnovni principi jezičke kulture, nivoi jezičke kulture, karakteristike i reprezentativni predstavnici višeg nivoa jezičke kulture;
  2. Jezička kultura i internet – Osnovne odlike jezika koji se upotrebljava na internetu, odstupanje od norme (gramatičke i pravopisne greške), primeri pravopisnih i gramatičkih grešaka na internetu;
  3. Jezički priručnici na internetu – Kako na internetu pronaći tačne i pouzdane izvore u vezi sa jezičkim pitanjima, veb-priručnici i način njihove upotrebe, kriterijumi za određivanje pouzdanosti izvora na internetu;
  4. Asertivni pristup i govor mržnje na internetu – Razvijanje veština asertivne komunikacije i konstruktivne diskusije, govor mržnje i adekvatno reagovanje, dobri primeri konstruktivnih diskusija.

Jelena Bratić

Diplomirani filolog, završila Filološki fakultet u Beogradu. Zaposlena u Srednjoj muzičkoj školi „Davorin Jenko“ kao nastavnik srpskog jezika i književnosti, a od 2010. obavlja i funkciju rukovodioca opšteobrazovne nastave. Osnivač i urednik bloga Kako Jeca kaže, koji se bavi gramatikom i pravopisom srpskog jezika, kulturom izražavanja, ali i nekim drugim aspektima obrazovnog sistema u Srbiji. Napisala je i objavila više od dve stotine tekstova i članaka, kako za svoj blog, tako i za mnoge druge internet portale i sajtove koji se bave obrazovanjem i jezičkom kulturom. Od 2017. godine piše i kolumnu za Školski portal (rubrika „Reč nastavnika“), internet portal izdavačke kuće Bigz. Jedan je od autora čitanke za osmi razred – Moj srpski jezik 8. Od 2016. i zvanični bloger međunarodne konferencije Nove tehnologije u obrazovanju, u organizaciji Britanskog saveta. Od 2018. godine postaje deo OKC tima.

Svetlana Slijepčević

Završila osnovne i master studije na Filološkom fakultetu u Beogradu na Grupi za srpski jezik i književnost. Na istom fakultetu, 25. maja 2016. godine, odbranila doktorsku disertaciju Jezičko-stilske odlike reklamno-propagandnog žanra u političkom diskursu. Zaposlena na Institutu za srpski jezik SANU  na projektu izrade Rečnika srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika. Redovan predavač na seminaru za strane studente Međunarodnog slavističkog centra na Filološkom fakultetu. Osnivač i urednik sajtaJezikofil,posvećenog jezičkoj kulturi. Stručni saradnik u dečijoj emisiji Ekipa. Saradnik na izradi više digitalnih i štampanih izdanja različitih vrsta rečnika (Prometej i Leksikom). Radila kao saradnik radio-emisije Put u reči. Dobitnik nagrade Petar Đukanović za 2007. godinu. Objavila dvadesetak radova i desetak kritičkih prikaza sa temama iz kognitivne lingvistike, leksikologije, tvorbe reči, pravopisa i frazeologije. U koautorstvu objavila knjigu iz jezičke kulture Jezikofil. Autor udžbenika iz gramatike za osnovnu i srednju školu. Učesnik je na više međunarodnih i nacionalnih projekata koji se bave istraživanjem jezika i marketinga na društvenim mrežama. Autor onlajn kursa Kultura poslovne komunikacije (formatura.rs). Saradnik Superškole, organizacije posvećene onlajn učenju. Od 2018. godine postaje deo OKC tima.

Pitanja koja ste pitali i naši odgovori

Nakon seminara steći ćete nova znanja i veštine iz oblasti komunikacije i jezičke kulture, kao i iz oblasti asertivne komunikacije. Sve naučeno ćete moći da primenite u životu, u poslu kojim se bavite, u nastavi – bez obzira na to koji predmet predajete, kao i na časovima odeljenskog starešine (koji se budu odnosili na kulturu komunikacije, govor mržnje, sprečavanje, odnosno rešavanje verbalnog i internet nasilja…). Takođe, naučićete da koristite izuzetno koristan veb-servis Google Academic, te kako da unapredite nastavu.

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop svejedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …). Veoma je korisno da imate pametni telefon sa fotoaparatom, ali nije neophodno.

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla …). To je neophodno za početak, a sve ostale programe, veb-alate, servise koji se obrađuju dobićete uputstvo  kako da se registujete i da radite sa njim.

Nije neophodno da imate neka velika predznanja, ali da biste što brže i lakše realizovali zadatke, potrebno je da niste početnik. Seminar spada u srednje zahtevne seminare, tako da je potrebno da znate da rukujete najosnovnijim paketom MS Office.

Pronađite još OKC seminara