Kako da rešite problem u školi uz pomoć riblje kosti?

Svako odeljenje je priča za sebe, svako je specifično na svoj način i verovatno se nikada neće desiti da jedan nastavni čas sa istom temom protekne na identičan način u dva različita odeljenja. Verovatno ste u svojoj pedagoškoj praksi imali situaciju da se u nekom odeljenju nastava predmeta koji vi predajete jednostavno ne odvija kako treba – ili učenici nisu motivisani i zainteresovani, ne reaguju na podsticaje, impulse i nastavne metode koje vi primenjujete, ili jednostavno ne uče. 

Takođe, možda se dogodilo i da sa nekim od kolega, vi ili vaše odeljenje, ne možete da uspostavite adekvatnu saradnju, a ima i roditelja sa kojima nije uvek lako i jednostavno sarađivati. Navedene situacije su u nastavničkoj praksi česte i nisu ni malo prijatne i jednostavne – niko ne voli kad se na poslu ne oseća lepo i prijatno, svi volimo da idemo na posao puna srca i ushićeni. Ali, problemi su tu, dešavaju se i dešavaće se. Šta uraditi u navedenim situacijama, kako reagovati?

Niko-me-ne-slusa

Predstavićemo vam jednu tehniku koja je preuzeta iz domena ekonomije i preduzetništva, a vrlo uspešno se može primeniti i kao analitički alat za rešavanje problema bukvalno u svim ljudskim delatnostima. Radi se o Išikava dijagramu, dijagramu riblje kosti ili dijagramu uzroka i posledice kako se ovaj dijagram naziva u literaturi. Ovaj dijagram ime je dobio po svom tvorcu, japanskom profesoru Kaoru Išikavi. Išikava je uveo ovaj alat kao analitičko sredstvo za rešavanje problema u japanskoj auto industriji. U čemu je suština Išikava dijagrama?

Kako na rezultat svake ljudske aktivnosti utiče mnogo faktora, tako između faktora i rezultata postoji uzročno – posledična veza. Ponekad ta veza nije toliko očigledna i često se dešava da se ta veza zanemari. Profesor Išikava grafički ilustruje vezu između posledica uticaja određenih faktora (problema) i uzroka koji su doveli do tih problema.

Kako da konstruišemo ovaj dijagram? Postoji nekoliko koraka kojih se treba pridržavati prilikom konstrukcije Išikava dijagrama:

  1. Najpre crtamo glavu ribe – ona predstavlja problem koji pokušavamo da rešimo, okrenuta je nadesno, a uzroci problema se šire kao riblje kosti;
  2. Nakon toga izdvajamo sve uzroke koji mogu da dovedu do problema i grupišemo ih po sličnosti u određene kategorije (velike riblje kosti);
  3. Na kraju, u okviru grupa uzroka ćemo izvršiti dalje raščlanjavanje na pojedine manje, sitnije probleme i uzroke problema (manje riblje kosti).  Raščlanjavanje vršimo sve dok je neophodno. Na ovaj način dobijamo dijagram koji podseća na riblju kost.

Išikava je ovaj dijagram primenio u japanskim kompanijama iz domena auto – industrije, a mi smo u nastavku dali jedan primer dijagrama riblje kosti koji je konstruisan na primeru jednog preduzetnika koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom. Pretpostavimo da ovom preduzetniku posao ne ide kako treba i da on želi da uz pomoć dijagrama riblje kosti analizira uzroke i probleme koji su ga doveli u nezavidnu situaciju. Takav dijagram je prikazan na sledećoj slici.

riblja-kost-preduzetnik

Dijagram riblje kosti na primeru preduzetnika koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom

Hajde sada da vidimo kako pomoću dijagrama riblje kosti možemo analizirati probleme u školi? Uzećemo za primer jedan učenički projekat koji je lepo počeo, pa zapao u krizu – učenici su postali nemotivisani, sa projektnim aktivnostima se kasnilo i činilo se da od projekta na kraju neće biti ništa.

Kao i u prethodnom primeru, tako ćemo i ovde uzroke problema podeliti na grupe. Uzroci problema u školi, prilikom realizacije projekata mogu biti:

  1.  krenimo od sebe – nastavnik;
  2.  gde je jedan nastavnik tu su i ostali nastavnici – kolege;
  3.  gde su nastavnici, tu su i učenici kao potencijalni problem;
  4.  nastavne metode često mogu da budu problem;
  5.  takođe i nastavna sredstva;
  6.  i za sam kraj, kao izvori problema mogu se javiti i sama škola, kao i okruženje.

Nakon što smo identifikovali šest ključnih grupa uzroka koji mogu dovesti u pitanje realizaciju projekta, vršimo dalje raščlanjavanje u okviru svake grupe uzroka. Tako, na primer ako posmatramo nastavnika kao uzroka problema u realizaciji projekta, dalji razlozi mogu biti nemotivisanost nastavnika, previsoki zahtevi, neadekvatno planiranje i slično.

čekaj

Šta mislite, da li je bolje da ovaj naš dijagram ima nekoliko velikih, ili pak puno sitnijih kostiju? Kod dijagrama riblje kosti važan je i kvantitet, što više kostiju i sitnih koščica imamo, znači da smo problem bolje upoznali i prišli mu iz različitiha aspekata koji su relevantni za njegovo rešavanje.

Kad smo završili sa konstrukcijom dijagrama riblje kosti, naredno što možemo da uradimo to je da sagledamo sve uzroke koji su navedeni i precrtamo uzroke koji evidentno nisu doveli do problema (sve ove aktivnosti je moguće raditi u grupi i primeniti oluju ideja). Kad izbacimo uzroke koji očigledno nisu relevantni i svedemo dijagram na nekoliko najverovatnijih uzroka, naredno što možemo da uradimo je da iznad uzroka olovkom dopišemo moguća rešenja – kako ćemo otkloniti dejstvo ovih uzroka

Na primer, ako su kod nastavnika previsoki zahtevi verovatno uslovili probleme, rešenje može da bude u tome da nastavnik prilagodi zahteve saznajnim i razvojnim mogućnostima učenika (odnosno da smanji zahteve).

Primena dijagrama riblje kosti u školi

Dijagram riblje kosti se može primeniti u svim situacijama u kojim imamo neki problem i faktore koji utiču na taj problem. Možete ga primenjivati u nastavi svog predmeta (ideje ćete pronaći sami), na času odeljenjske zajednice, a možemo konstruisati i lični dijagram riblje kosti. Na primer, učenik nije zadovoljan postignutim uspehom u školi, i eto teme za dijagram riblje kosti.

Dijagram riblje kosti je samo jedna od tehnika koje se koriste u preduzetništvu i koju smo predstavili na OKC seminaru „Razvijanje preduzetničkog načina razmišljanja kroz formalno obrazovanje“

Tekst je napisao Milan Filipović, autor seminara Razvijanje preduzetničkog načina razmišljanja kroz formalno obrazovanje i U svetu finansija – metodičke osnove za uvođenje finansijskog obrazovanja i vaspitanja u programe nastave i učenja

Da li vam je ovaj tekst bio koristan?

Označite zvezdicom koliko vam je tekst bio koristan?

Prosečna ocena 4.3 / 5. Do sada ocenilo: 131

Tekst nije ocenjen! Budite prvi koji će ga oceniti.