Marina-Males

Marina Maleš

Predstavite se...

Žena u najboljim godinama, majka jednog mladića i dva dečaka, domaćica, profesorka, osnivač i predsednik udruženja…

Šta Vas pokreće?

Urođeni entuzijazam i potreba da, u trenucima kada treba rešiti određenu situaciju, činim sve što je u mojoj moći.

Šta Vas ispunjava?

Stvaralački rad i vreme provedeno sa decom, đacima.

Ko je najviše uticao na Vas da budete to što ste?

Pre svih moji roditelji i muž, brojni susreti sa različitim ljudima – dobrim i manje dobrim, i decenijski rad sa decom sa smetnjama u razvoju u školi Milan Petrović.

Ko su Vaši uzori?

U različitim životnim dobima imala sam različite uzore, uglavnom su to bile, i danas su, osobe iz mog okruženja. Za svaku od njih mogla bih reći da se odlikuju autentičnošću i neverovatnom snagom duha kojom se izdvajaju iz mnoštva.

Čime se ponosite?

Svojom porodicom.

Šta Vam teško pada?

Ljudska glupost, ograničenost i primitivizam.

Čemu težite?

Odgovoriću stihovima pesme Vojislava Ilića:

„Istina gde je… Idi svojom stazom,
Ali poznaj sebe, pa da poznaš nju!
Koračaj mirno po uskom putu
i budi skroman – istina je tu.“