Miljana Bosijoković

Miljana Bosijoković

Ko sam ja?

Ja sam borsko dete, što dokazuje činjenica da sam se nakon završenih osnovnih studija u Beogradu vratila u svoj rodni grad.  Moj „state of mind“ određuju dve stvari:

Grad u kojem živim – tokom četvorogodišnjih studija vešto sam se opirala promeni naglaska i u kom god kontekstu da sam mogla da ubacim naziv rodnog grada, to sam i radila. Među svojim kolegama sa fakulteta poznata sam po tome odakle sam, a verujem da je i Bor (makar u mom akademskom okruženju) postao „poznat“ po meni. Kada smo na fakultetu bivali u pozicijama predavača, svaki put bih pred kolegama izašla i predstavila se rećenicom: „Zdravo, ja sam Miljana i ja sam iz Bora“. Širila sam ideju rudarskog duha, pisala eseje na tu temu, prenosila kolegama informacije o Boru i još mnogo što šta;

Studije koje sam završila – ja sam diplomirani andragog Filozofskog fakulteta u Beogradu. Za andragogiju, ili „adult education“ (obrazovanje odraslih), najviše se opredeljujem zbog iskrene vere u obrazovanje i učenje i sigurna sam da je to jedino što može promeniti sve(s)t. Svako ima neku svoju religiju, moja je obrazovanje. Sklona sam da sve posmatram kroz prizmu učenja i obrazovanja, a poseban akcenat stavljam na neformalno i informalno (tzv. „slučajno“). U društvu sam neko ko stalno primećuje trenutke učenja i stavlja do znanja drugima kada su se, kako i zašto ti trenuci desili, kao i kakvog će uticaja imati na budućnost. Mogu reći da na taj način „osvešćujem“ okolinu da učenje nalazimo u svakom trenutku života, u radu, u kominikaciji, u slobodnom vremenu… Dokle god živimo, učimo. To je nešto što nikada neće prestati. 🙂

Obrazovno kreativni centar i ja:

Ko zna šta je andragogija već je i primetio ovu vezu, a za one manje upoznate (što nije čudno obzirom da je andragogija kao nauka u Srbiji živa tek četrdeset godina) reći ću najšire da andragog organizuje obrazovanje. Poznavanjem metoda, tehnika i koncepata obrazovanja odraslih, jedan andragog nije tu da neposredno radi u nastavi (recimo da bude nastavnik, mada radimo i to po potrebi 🙂 ), već da organizuje proces i tok te nastave oslanjajući se na znanja i veštine koje pruža andragogija.  Drugim rečima, ako se pedagog bavi proučavanjem vaspitanja i obrazovanja dece, andragog  ima iste ciljeve, sa razlikom što su ovde u pitanju odrasli ljudi.

U obrazovno kreativnom centru radim od januara 2020. godine kao asistent za razvoj sistema, odnosno, prvenstveno kao instrukcioni dizajner, moderator, supervizor seminara. Kao što znate, OKC je i više od toga pa tako često snimam video-uputstva, istražujem veb-alate, pomažem pri administrativnim poslovima, itd. Drugim rečima, u Obrazovno kreativnom centru svi radimo „sve“, ali svako ima neki primarni posao u kojem je najbolji.  🙂

Zahvaljujući OKC-u povezala sam obe stvari koje sam gore navela kao „state of mind“ – radim u Boru i radim ono za šta sam se školovala. Bez snishodljivosti mogu reći da su mi, kroz rad u OKC-u, moj grad i moja struka uzvratili ljubav i veru koju polažem u njih.