Nataša Džaković

Nataša Džaković

Kako biste opisali sebe potpunom neznancu?

Volim život, proleće i vetar. Ove tri stvari povezuje nekoliko zajedničkih karakteristika koje su meni bitne: nezavisnost, lepota i prolaznost. Mislim da je vrlo važno biti skroman, svestan svoje odgovornosti ali i radostan. To su osobine koje bi trebalo da ima svaki prosvetni radnik.

Koje su vam „nebitne stvari“, vrlo bitne?

Stripovi

Čitala sam ih, kao mala, više nego knjige. S obzirom da je moja mama smatrala da me stripovi mogu iskvariti, krila sam se od nje dok sam ih čitala i zbog toga je ta, „paralelna književnost“ za mene dobila još veći značaj. Stripovi su me naučili da pažljivo posmatram i analiziram život oko sebe. Ponekad, vrlo bitne stvari mogu da izgledaju male, neugledne i neprivlačne a da svoju potpunu vrednost iskažu tek tada, kad mi pokažemo da smo spremni da ih sagledamo i prihvatimo. Spoljašnji utisak koji ostavljamo svojim odevanjem. Moj ideal prosvetnog radnika je: gospodin u odelu i sa kravatom koji uvažava poštovanje učenika ali i on njih poštuje. Smatram da odevanje, svakako nije dovoljno da čini čoveka, ali je pokazatelj sistema vrednosti, samopouzdanja i ciljeva kojima težimo. Kada sam bila učenik, volela sam da mi već pri prvom susretu, svojim bontonom nastavnik ulije poverenje i nadu da će me prihvatiti, voleti i naučiti.

Promena

Volim da se menjam i volim da se stvari i okolnosti oko mene menjaju. Nije lako navići se na promene, ali kada se jednom oslobodimo straha otvaraju nam se neslućene mogućnosti. Kada učim nove stvari, imam osećaj da sam živa, da letim kao vetar, da cvetam kao u proleće…

Ko ste, ustvari, Vi?

Ja sam malo neobičan pedagog. Volim tradicionalno ali i novo. Volim da eksperimentišem sa novim metodama, drugačijim pristupima nastavi i učenju…otud, ja, u online priči… 🙂

Šta se unapredili kod sebe radeći kao moderator na online seminarima?

Dobila sam priliku da izražavam svoje mišljenje o bitnim stvarima u obrazovanju kao ocenjivač i moderator diskusija na forumima; dobila sam priliku da razumem nastavnike, njihovu motivaciju i rad što mi je pomoglo u osmišljavanju načina podrške i saradnje sa nastavnicima; dobila sam priliku da naučim dosta online tehnika kojima sam unapredila svoj rad sa nastavnicima. A najviše me raduje to što još uvek učim…:)

Šta će biti deo Vašeg plana stručnog usavršavanja u narednom periodu?

Strani jezici, savremene nastavne metode i tehnike savetodavnog rada.

Šta ćete pokušati da primenite/unapredite u školi?

Uključivanje/obrazovanje roditelja kroz video lekcije; dodatna/dopunska nastava kroz video lekcije i druge interaktivne metode.