Podrška učenicima sa problemima u školi i u domu učenika i njihovim roditeljima

Broj u katalogu: 59

Broj bodova: 36

Trajanje: 5 sedmica

Cena: 3400 dinara

Podrška učenicima - Srbija mob
K3 – kompetencije za podršku razvoju ličnosti deteta i učenika

P2 – Metodika rada sa decom/učenicima kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška (rad sa decom iz osetljivih grupa, decom sa smetnjama u razvoju, migrantima…)

Odluku o akreditaciji programa možete pogledati  ovde: Odluka

  • Nastavnicima i svima koji neposredno rade sa učenicima
  • Odeljenjskim starešinama u osnovnim i srednjim školama
  • Stručnim saradnicima (pedagozima i psiholozima) i direktorima
  • Vaspitačima u domu učenika
  • Pedagoškim i andragoškim asistentima

Da li vi imate sličan problem?

Sve je više dece koje imaju različite emocionalne probleme i probleme u ponašanju u našim školama, a često nemamo dovoljno znanja i iskustva za rad sa njima. Šta raditi kada neko dete počne da paniči ili preti da će se da se povredi? Zašto neka deca odbijaju da odgovaraju pred odeljenjem? Zašto su neka stalno nervozna i u otporu? Ovo su samo neka od pitanja koja svakodnevno postavljamo sebi na poslu, a mnogi od nas i kod kuće dok posmatramo sopstvenu decu. Ako se prepoznajete u ovoj priči, ovaj seminar je pravo mesto za vas.

Kako rešiti ovaj problem?

Tako što ćemo naučiti da na vreme prepoznamo problem i da razumemo šta ga uzrokuje, a šta održava. Na ovom seminaru ćete naučiti da uočite razliku između razdražljivog ponašanja učenika koji je potišten i onog koji nije dobro vaspitan i što je najvažnije, kako da pružite podršku kako njima, tako i njihovim roditeljima. Dobićete konkretna I veoma praktična uputstva za rad sa decom sa različitim problemima koja su vam potrebna za kreiranje individualnog plana podrške i neometan rad u odeljenju i u vaspitnoj grupi.

  1. Adolescencija kao izazov – Razvojni zadaci i izazovi za mentalno zdravlje učenika, internalizovani i eksternalizovani problemi kod učenika, zdrave i nezdrave emocije kod učenika;
  2. Internalizovani problemi – Strepnja u adolescenciji, nisko samopouzdanje i potištenost kod učenika, delotvorni načini rada sa učenicima i sa njihovima roditeljima;
  3. Eksternalizovani problemi – Uzroci agresivnog i prkosnog reagovanja učenika, delotvorno disciplinovanje učenika u školi i u domu učenika, roditelj kao saradnik;
  4. Podrška učeniku sa problemima u savladavanju školskih obaveza i njegovim roditeljima – Porodični, emotivni i ponašajni problemi, individualizacija pristupa, delotvorne preventivne aktivnosti u školi i domu koje uključuju i roditelje, individualni plan podrške učeniku i primeri dobre prakse;
  5. Završni rad – Izrada individualnog plana podrške učeniku sa emotivnim problemom ili problemom u ponašanju u školi ili u domu (koji uključuje i roditelje).

Nevenka Jovanović

Studije psihologije završila je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a sertifikat iz četvorogodišnje edukacije iz RE i KBT psihoterapije stekla u REBT trening centru u Beogradu, podružnici Instituta Albert Ellis iz Njujorka. Član je Saveza društava psihoterapeuta Srbije i ima zvanje RE&KBT psihoterapeut. Od 2015. godine radi kao nastavnik psihologije i građanskog vaspitanja u Četvrtoj gimnaziji u Beogradu, a do tada je bila stručni saradnik – psiholog u osnovnoj školi od 1993. godine. Ima dugogodišnje iskustvo u savetodavnom i psihoterapijskom radu sa decom i odraslima. Unapređuje svoje IT veštine brojnim seminarima, a za učenike je napravila edukativni sajt www.psihologija4gimnazija.wordpress.com.

Brankica Ilić Mihajlović

Iza sebe ima dvanaestogodišnje radno iskustvo u prosveti kao nastavnica psihologije i građanskog vaspitanja u tri srednje stručne škole u Boru i brojne edukacije u svrhu stručnog usavršavanja sebe kao nastavnika, prvenstveno iz oblasti komunikacije, aktivno orijentisane nastave, inovacija i upotrebe informacionih tehnologija u nastavi… Od 2012. godine aktivna članica udruženja nastavnika Obrazovno kreativni centar, angažovana prvenstveno kao kreatorka i moderatorka internet seminara za prosvetne radnike, a i pripadnike drugih profesija, prvenstveno iz oblasti komunikacije, ličnog razvoja, međuljudskih odnosa, prevencije nasilja i sl. U radu sa učenicima, radu u oblasti stručnog usavršavanja prosvetnih radnika i pre svega, razmeni iskustava sa koleginicima/kolegama širom Srbije i regiona, nalazi veliko zadovoljstvo. Psihologiju diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2006. godine.

Pitanja koja ste pitali i naši odgovori

Nakon seminara znaćete na koje se načine manifestuju internalizovani i eksternalizovani problemi kod učenika, da pružite, kroz individualizovan pristup, podršku takvim učenicima i njihovim roditeljima, identifikujete razloge njihovog slabijeg uspeha u školi, kao i kako da podstaknete njihovo samopouzdanje i samopoštovanje. Na kraju, znaćete kako da izradite individualni plan podrške. Sticanjem ovih znanja unapredićete i svoje komunikacijske veštine.

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop sve jedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …). Veoma je korisno da imate pametni telefon sa fotoaparatom, ali nije neophodno.

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla …).

Nije neophodno da imate neka velika predznanja, ali da biste što brže i lakše realizovali zadatke, potrebno je da niste početnik. Seminar spada u srednje zahtevne seminare, tako da je potrebno da znate da rukujete najosnovnijim paketom MS Office.

Pronađite još OKC seminara