Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi

Broj u katalogu: 738

Broj bodova: 32

Trajanje: 4 sedmice

Cena: 3400 dinara

Projektno planiranje u vrtićima - Srbija mob
K3 – kompetencije za podršku razvoju ličnosti deteta i učenika

P2 – Metodika rada sa decom/učenicima kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška (rad sa decom iz osetljivih grupa, decom sa smetnjama u razvoju, migrantima…)

Odluku o akreditaciji programa možete pogledati  ovde: Odluka

  • Vaspitačima u predškolskoj ustanovi
  • Medicinskim sestrama – vaspitačima
  • Stručnim saradnicima u predškolskoj ustanovi
  • Saradnicima u nastavi – pedagoški, andragoški asistenti i pomoćni nastavnici

Da li vi imate sličan problem?

Savremeni pristup vaspitno – obrazovnom radu u predškolskoj ustanovi odlikuje planiranje sadržaja prema interesovanjima dece, primena tehnika i instrumenata posmatranja, otvorena saradnja sa porodicom, ažurno vođenje pedagoške dokumentacije, sprovođenje programa adaptacije dece na vrtić, realizacija pripremno – predškolskog programa… To je mnogo aktivnosti koje zahtevaju veliki angažman vaspitača. Ono što u velikoj meri može pomoći vaspitaču jeste posmatranje, planiranje i realizacija rada kroz prizmu individualizacije, integrisanog učenja i projektnog planiranja koji doprinose boljoj organizaciji vremena deteta i vaspitača.

Kako rešiti ovaj problem?

Uz pomoć integrisanog učenja pripiremanje dece za školu gde se sadržaji koje uče prepliću, osposobiće ih da lakše pređu sa jednog nivoa školovanja na naredni. Osim toga, projektne aktivnosti u vrtiću doprinose razvoju timskog duha kod dece, ali i razvoju sposobnosti kritičkog mišljenja. Sve ovo, naučićete na ovom seminaru, a na kraju dobijate kompletno kreiranu projektnu dokumentaciju i projektnu aktivnost koju možete realizovati u vrtiću, odmah po završetku seminara.

  1. Integrisano učenje u vrtiću – Teorijske osnove integrisanog učenja kroz planiranje i realizaciju vaspitno-obrazovnog rada u obliku centara interesovanja u vrtiću, organizacija rada po centrima interesovanja, praktična primena integrisanog učenja, povezanost integrisanog i kooperativnog učenja;
  2. Projektno planiranje u vrtiću – Projektno planiranje, realizacija projektnog planiranja planiranjem aktivnosti i samom primenom projekata u okviru svojih vaspitnih i radnih grupa, tehnike posmatranja i otkrivanje dečjih interesovanja unutar grupe;
  3. Faze projekta – Način otvaranja, razvijanja, zaključivanja i prezentovanja projekta, mogućnosti dokumentovanja projekta, uključivanje eksperata, povezivanje projekta sa integrisanim i kooperativnim učenjem i izrada izveštaja nakon zaključenog projekta;
  4. Izrada projekta – Dokumentovanje projekta u radnoj knjizi i pedagoškoj dokumentaciji, dečjem i grupnom portfoliju, kao i primeri i iskustva iz prakse.

Ivanka Gurinović Rokvić

Zaposlena kao vaspitač u predškolskoj ustanovi „Naša radost“ u Subotici. Po zvanju master vaspitač, uža specijalistička oblast  Savremena metodika razvoja govora. Akcenat svog rada sa decom u vaspitnoj grupi stavlja na primeni individualizacije. Otuda je i autor i realizator neposrednog programa obuke „Rad u mešovitoj uzrasnoj grupi kroz prizmu individualizacije“ koju je prošao veliki broj vaspitača i stručnih saradnika zaposlenih u predškolskim ustanovama. Bavi se istraživačkim radom u vaspitnim grupama i rezultate svog istraživanja je predstavljala na mnogim stručnim skupovima, konferencijama, internim stručnim aktivima.

Kornelija Kovač

Zaposlena u predškolskoj ustanovi „Bambi“ u Kuli na radnom mestu vaspitača od 2007. godine. Po zvanju sam master vaspitač, uža specijalistička oblast – Savremena metodika upoznavanja okoline. U radu sa decom stalno uvodi inovacije, koristi razne savremene metode učenja kao i savremenu tehnologiju u radu. Poštujući Standarde kvaliteta predškolskih ustanova u svom radu u fokusu uvek ističe dete kao aktivnog partnera i učesnika u vaspitno obrazovnom procesu. Prati dečiji razvoj i napredovanje, bavi se raznim istraživanjima kako u okviru svoje grupe ,tako i među vaspitačima i roditeljima. Svoje rezultate istraživanja prezentuje na raznim stručnim susretima i konferencijama. Aktivan član tima za samovrednovanje u predškolskoj ustanovi, učesnik raznih radionica.

Pitanja koja ste pitali i naši odgovori

Nakon seminara znaćete da izradite kompletnu projektnu dokumentaciju sa predlogom aktivnosti koje ćete moći da realizujete u vašoj ustanovi. 

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop sve jedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …). Veoma je korisno da imate pametni telefon sa fotoaparatom, ali nije neophodno.

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla …).

Nije neophodno da imate neka velika predznanja, ali da biste što brže i lakše realizovali zadatke, potrebno je da niste početnik. Seminar spada u srednje zahtevne seminare, tako da je potrebno da znate da rukujete najosnovnijim paketom MS Office.

Pronađite još OKC seminara