Obrazovno kreativni centar

Kompetencija K1

Kompetencija za užu stručnu oblast

AON matematike - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 343
 • Broj bodova: 30
 • Cena: 2900 dinara
Digitalni atlas - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 784
 • Broj bodova: 32
 • Cena: 2900 dinara
Digitalni marketing - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 904
 • Broj bodova: 32
 • Cena: 2900 dinara
Grupni rad - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 291
 • Broj bodova: 36
 • Cena: 3400 dinara
Igroliko-učenje - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 267
 • Broj bodova: 37
 • Cena: 2900 dinara
Muzika uz pomoć računara - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 948
 • Broj bodova: 32
 • Cena: 2900 dinara
Engleski-jezik - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 864
 • Broj bodova: 32
 • Cena: 2900 dinara
IKT matematika - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 355
 • Broj bodova: 30
 • Cena: 2900 dinara
Veb-dizajn - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 298
 • Broj bodova: 32
 • Cena: 2900 dinara
ProgramIgranje - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 302
 • Broj bodova: 32
 • Cena: 2900 dinara
Elektronski časopis - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 273
 • Broj bodova: 37
 • Cena: 2900 dinara
Tvorba reči - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 838
 • Broj bodova: 32
 • Cena: 2900 dinara

Kompetencija K2

Kompetencija za poučavanje i učenje

Blog, Instagram i Fejsbuk - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 415
 • Broj bodova: 36
 • Cena: 3400 dinara
Priče i bajke - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 428
 • Broj bodova: 40
 • Cena: 3400 dinara
Dobra priprema - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 433
 • Broj bodova: 32
 • Cena: 2900 dinara
Domaći zadatak - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 434
 • Broj bodova: 32
 • Cena: 2900 dinara
Mobilni telefoni - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 491
 • Broj bodova: 32
 • Cena: 2900 dinara
Ocenjivanje - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 527
 • Broj bodova: 38
 • Cena: 3400 dinara
Zelene teme - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 563
 • Broj bodova: 32
 • Cena: 2900 dinara
Samoregulisano učenje - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 848
 • Broj bodova: 36
 • Cena: 3400 dinara
Testovi - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 581
 • Broj bodova: 36
 • Cena: 3400 dinara
Upotreba onlajn igara - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 592
 • Broj bodova: 32
 • Cena: 2900 dinara
Veb-alati - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 418
 • Broj bodova: 36
 • Cena: 3400 dinara
Video-lekcije - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 420
 • Broj bodova: 37
 • Cena: 3400 dinara

Kompetencija K3

Kompetencija za podršku razvoja ličnosti deteta i učenika

Podrška učenicima - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 59
 • Broj bodova: 36
 • Cena: 3400 dinara
Projektno planiranje u vrtićima - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 738
 • Broj bodova: 32
 • Cena: 3400 dinara

Kompetencija K4

Kompetencija za komunikaciju i saradnju

E-portfolio - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 627
 • Broj bodova: 32
 • Cena: 2900 dinara
Humana škola - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 161
 • Broj bodova: 36
 • Cena: 3400 dinara
Internet učionica - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 630
 • Broj bodova: 32
 • Cena: 2900 dinara
Jezička kultura na internetu - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 623
 • Broj bodova: 32
 • Cena: 2900 dinara
Kreiranje i moderacija-obuka - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 632
 • Broj bodova: 32
 • Cena: 2900 dinara
Nastava u oblaku - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 636
 • Broj bodova: 34
 • Cena: 2900 dinara
Saradnički trougao - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 644
 • Broj bodova: 36
 • Cena: 3400 dinara
Savladavanje mekih veština - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 146
 • Broj bodova: 36
 • Cena: 3400 dinara
Rad sa pripravnikom - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 646
 • Broj bodova: 32
 • Cena: 3400 dinara
Upravljanje timovima - Srbija mob
 • Broj u katalogu: 156
 • Broj bodova: 40
 • Cena: 3400 dinara

Neakreditovani seminari

Popularni seminari iz svih oblasti!

Osnove računarske pismenosti - Srbija mob
 • Neakreditovan seminar
 • Broj bodova: 26
 • Cena: 1400 dinara
Mape uma - Srbija mob
 • Neakreditovan seminar
 • Broj bodova: 15
 • Cena: 1100 dinara
Osnove dobre komunikacije - Srbija mob
 • Neakreditovan seminar
 • Broj bodova: 28
 • Cena: 1400 dinara
Virtuelne ekskurzije - Srbija mob
 • Neakreditovan seminar
 • Broj bodova: 14
 • Cena: 1100 dinara