SEMINARI

K1 KOMPETENCIJA

AON matematike

Digitalni atlas

Digitalni marketing

Grupni rad

Igroliko učenje putem računara

Muzika uz pomoć računara

CLIL u nastavi engleskog jezika

Matematika uz pomoć IKT-a

Osnove veb-dizajna

Standardi postignuća u nastavi matematike

ProgramIgranje

Školski elektronski časopis

Tvorba reči

K2 KOMPETENCIJA

BIF u nastavi

Digitalne priče i bajke

Dobra priprema za čas

Domaći zadaci

Metodički pristup obradi gramatičkih sadržaja

Mobilni telefon u nastavi

Ocenjivanje

Projektno orijentisana nastava

Samoregulisano učenje

Testovi znanja

Onlajn igre u nastavi

Veb-alatima do interaktivne nastave

Video lekcije

K3 KOMPETENCIJA

Podrška učenicima sa problemima u školi

Projektno planiranje u predškolskoj ustanovi

Vodič za ČOS

K4 KOMPETENCIJA

E-portfolio

Humana škola

Internet učionica

Jezička kultura na internetu

Kreiranje i moderacija obuka

Nastava u oblaku

Saradnički trougao

Savladavanje mekih veština

Rad sa pripravnikom

Upravljanje i organizacija vremena

Upravljanje timovima

NEAKREDITOVANI SEMINARI

Mape uma u funkciji nastavnog procesa

Osnove dobre komunikacije

Osnove računarske pismenosti