Seminari Obrazovno kreativnog centra

Kompetencija K1

Kompetencija za užu stručnu oblast

Kompetencija K2

Kompetencija za poučavanje i učenje

Kompetencija K3

Kompetencija za podršku razvoja ličnosti deteta i učenika

Kompetencija K4

Kompetencija za komunikaciju i saradnju