Seminari Obrazovno kreativnog centra

Kompetencija K1

Kompetencija za užu stručnu oblast

AON matematike - Srbija mob
Digitalni atlas - Srbija mob
Digitalni marketing - Srbija mob
Grupni rad - Srbija mob
Igroliko-učenje - Srbija mob
Muzika uz pomoć računara - Srbija mob
Engleski-jezik - Srbija mob
IKT matematika - Srbija mob
Veb-dizajn - Srbija mob
ProgramIgranje - Srbija mob
Elektronski časopis - Srbija mob
Tvorba reči - Srbija mob

Kompetencija K2

Kompetencija za poučavanje i učenje

Blog, Instagram i Fejsbuk - Srbija mob
Priče i bajke - Srbija mob
Dobra priprema - Srbija mob
Domaći zadatak - Srbija mob
Ocenjivanje - Srbija mob
Zelene teme - Srbija mob
Samoregulisano učenje - Srbija mob
Testovi - Srbija mob
Veb-alati - Srbija mob
Video-lekcije - Srbija mob

Kompetencija K3

Kompetencija za podršku razvoja ličnosti deteta i učenika

Projektno planiranje u vrtićima - Srbija mob

Kompetencija K4

Kompetencija za komunikaciju i saradnju

E-portfolio - Srbija mob
Humana škola - Srbija mob
Internet učionica - Srbija mob
Jezička kultura na internetu - Srbija mob
Kreiranje i moderacija-obuka - Srbija mob
Saradnički trougao - Srbija mob
Savladavanje mekih veština - Srbija mob
Rad sa pripravnikom - Srbija mob
Upravljanje timovima - Srbija mob