ŠKOLSKI ELEKTRONSKI ČASOPIS U SLUŽBI KREATIVNOSTI UČENIKA

Kataloški broj

265

Broj bodova 

16 BODOVA

Cena

30 EUR

X

X

Ovo je seminar namenjen svim nastavnicima i stručnim saradnicima. Osnova ovog seminara je kreiranje elektronskog časopisa, ali su sadržaji tako koncipirani da se učesnici osposobljavaju za korišćenje računara i ostalih informaciono komunikacionih tehnologija u nastavi na potpuno kreativan način.

Ovim seminarom osposobićemo nastavnike da sadržaje svojih predmeta sa učenicima obrađuju na interesantan način, koji je itekako prihvatljiv kod učenika. Elektronski časopis je univerzalan alat koji nastavnici i stručni saradnici mogu koristiti u svom radu. Ovaj seminar ne zahteva previše poznavanja rada na računaru ali ako ste početnik savetujemo da najpre pohađate seminar Igroliko učenje putem računara, pa tek onda se opredelite za ovaj seminar.

Seminar traje 35 dana i kroz pet tema proći ćete kroz sledeće sadržaje:

  1. Računar kao sredstvo za učenje a ne samo za zabavu – u ovoj temi upoznaćete se sa prednostima informatičke pismenosti i prednostima i manama upotrebe računara u nastavi,
  2. Elektronski časopis, alat za razvoj kreativnosti – kroz ovu temu upoznaćete se sa pojmom internet novinarstvo i njegovim značajem za rad sa učenicima kao i sa elektronskim časopisom kao alatom za nastavu,
  3. Obrada teksta –  u ovoj temi učesnici će steći osnovna znanja obrade teksta na računaru i za pripremu teksta za elektronski časopis,
  4. Obrada crteža – u ovoj temi učesnici će steći osnovna znanja obrade crteža i pripremu grafičkih elemenata za elektronski časopis
  5. Kreiranje elektronskog časopisa – u ovoj završnoj temi, učesnici će naučiti da koriste specijalizovane programe za publikaciju i da kreiraju elektronski časopis.

Autori seminara:

Ivica Županjac

Svetlana Pavlović

Seminari u sledećem terminu
Način prijave na seminare
Način plaćanja kotizacije
Dobijanje sertifikata