Testovi znanja - vodič za izradu i primenu

Broj u katalogu: 581

Broj bodova: 36

Trajanje: 5 sedmica

Cena: 3400 dinara

Testovi - Srbija mob

Pitanja koja ste pitali i naši odgovori

Na ovom seminaru ćete naučiti kako pripremiti test koji će na objektivan način izmeriti znanje učenika i tako olakšati ocenjivanje. Naučićete kako se kreiraju različiti oblici zadataka, kako odrediti skalu za ocenjivanje i kako se formalno uređuje jedan test znanja. Takođe, naučićete  i na koji način izvršiti analizu testa, a još jedna veštine koju ćete steći je i kreiranje elektronskog testa. Da ne zaboravimo, podsetićete se i pravnih propisa u vezi sa primenom testova, osnovnih odrednica o ocenjivanju te Blumove taksonomije.

Ne. Potrudili smo se da damo mnoštvo primera koji ilustruju ono što smo teorijski objasnili u lekcijama. Tu su zadaci i vežbe pomoću kojih učesnici na konkretnim primerima proveravaju ono što su pročitali a, svi zadaci i završni rad su orijentisani ka praksi. Forum je tu za razmenu iskustava i ideja u vezi sa temama koje obrađujemo. Same lekcije su koncipirane tako da nisu previše dugačke i da na konkretan i jasan način objašnjavaju temu.

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop sve jedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …). Veoma je korisno da imate pametni telefon sa fotoaparatom, ali nije neophodno.

Nisu potrebna napredna znanja, dovoljno je da koristite internet pretraživač i imejl komunikaciju. Sve ostalo naučićete na seminaru.

Pronađite još OKC seminara