Video-lekcije - nastavna sredstva savremenog obrazovanja

Broj u katalogu: 420

Broj bodova: 37

Trajanje: 5 sedmica

Cena: 3400 dinara

Video-lekcije - Srbija mob
K2 – kompetencije za poučavanje i učenje

P1 – Unapređivanje digitalnih kompetencija učenika i nastavnika i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa

Odluku o akreditaciji programa možete pogledati  ovde: Odluka

 • Nastavnicima razredne nastave
 • Nastavnicima predmetne nastave u osnovnim školama
 • Nastavnicima predmetne nastave u gimnazijama
 • Nastavnicima opšteobrazovnih i stručnih predmeta u srednjim stručnim školama
 • Nastavnicima izbornih i fakultativnih predmeta
 • Stručnim saradnicima u školama

Da li vi imate sličan problem?

Nastavna tema je složena, puna novih pojmova, apstraktnih, teška za učenike. Uložili ste dosta truda da učenici razumeju i usvoje sadržaj ali ste primetili da neki učenici imaju teškoću da sa pažnjom prate tekst koji ste pripremili za rad, ne drži im pažnju usmeno predavanje o sadržajima. Pored toga, dosta učenika je izostalo sa časa i razmišljate o tome da će vrlo teško samostalno savladati gradivo.
Nakon pismene ili usmene provere zaključili ste da je potrebno da sa učenicima ponovo prođete kroz neke sadržaje teme. Razmišljate o tome da će neplanirano biti utrošen još jedan čas.

Kako rešiti ovaj problem?

Ovaj seminar prati razvoj naših učenika, a ide ispred razvoja našeg sistema obrazovanja. Prateći navike učenika i njihov način usvajanja sadržaja došli smo do zaključka da učenici mnogo više koriste slikovite i multimedijalne sadržaje nego klasičan tekst. Ovaj seminar vas osposobljava da kreirate svoje lekcije u formatu koji je mnogo prihvatljiviji današnjim učenicima i da svoju nastavu prilagodite ovom formatu. Na ovaj način učenici mogu da kod kuće pogledaju sadržaj onoliko puta koliko im je potrebno, da kroz interaktivne lekcije provere svoje znanje, a pomaže i učenicima koji su izostali sa nastave.

 1. Multimedija kao nastavno sredstvo – U ovoj temi očekuje vas upoznavanje sa pojmom i vrstama nastavnih sredstava i nastavnih pomagala, kao i predstavljanje pojma i vrsta multimedijalnih sredstava;
 2. Filmovi u nastavnom procesu– Mesto filma u nastavi u određenom delu časa kao i didaktička postavka filma kroz nivoe Blumove taksonomije, vrste filmova prema našoj podeli filmova za potrebe nastave, kodeci i formati video materijala, pregled programa za obradu video zapisa;
 3. Servisi za video materijale – Opis alata za kreiranje i montiranje filmova u nastavnom procesu, kreiranje i podešavanje prostora za postavljanje video materijala;
 4. Uređivanje video snimaka – Kreiranje lekcija sa prikazom ekrana i interaktivnih video lekcija kroz koje učenici mogu da odgovaraju na postavljena pitanja;
 5. Završni rad – Kreiranje video uputstva za odabranu lekciju i kreiranje scenarija časa kako se koristi video uputstvo na času.

Elena Spasić Mitranović

Od 2004. godine nastavnik ekonomske i turističke grupe predmeta u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Boru. Autor seminara i onlajn moderator u Obrazovno-kreativnom centru od 2012. godine. Bila član tima za izradu i kontrolu zadataka za maturske ispite za obrazovni profil poslovni administrator, član tima za razvoj predmetne didaktike za predmet računovodstvo u okviru projekta GIZ-a, evaluator udžbenika i realizator obuka iz oblasti preduzetništva. Tokom godina pohađala niz seminara i drugih vidova stručnog usavršavanja kako domaćih tako i inostranih, voli da uči pa otud i težnja da isproba novine iz oblasti IKT-a.

Radmila Nikolić

Diplomirani matematičar, nastavnik matematike i informatike u srednjoj školi. Kao član Foruma za predmet računarstvo i informatika pod pokroviteljstvom GTZ i Ministarstva prosvete učestvovala u izradi kurikuluma iz ove oblasti i realizaciji projekta „Obuka 1000 nastavnika“ (koautor i realizator seminara o aktivnoj nastavi i izradi testova). Autor i realizator u projektima IKT obuke za nastavnike razredne i predmetne nastave pod pokroviteljstvom ZUOV-a. Ovlašćeni ispitivač za sprovođenje testiranja kandidata za dobijanje ECDL sertifikata u ovlašćenom test centru. Član udruženja nastavnika „VET forum“ i OKC-a – autor i realizator više onlajn seminara.

Pitanja koja ste pitali i naši odgovori

Ovo je dosta zahtevan seminar. Neophodna su znanja iz upotrebe informaciono komunikacionih tehnologija u svakodnevnom životu i u radu. Kroz seminar ćete se susretati sa sadržajima za koje pretpostavljamo da znate jer ste se prijavili na ovaj seminar, kao što su: snimanje video klipa pametnim telefonom, osnovna obrada slika, kreiranje slajd prezentacija. Neophodno je da imate imejl adresu na nekom servisu, a na samom seminaru ćete otvoriti i podešavati nalog na YouTube-u, ako ga ranije niste kreirali.

Ne, nije potrebno prethodno znanje o uređivanju video zapisa.

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla…). Nije neophodno da imate neka velika predznanja, ali da biste što brže i lakše realizovali zadatke, potrebno je da niste početnik. Seminar spada u zahtevnije.

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop sve jedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …). Veoma je korisno da imate pametni telefon sa fotoaparatom, ali nije neophodno.

Trudili smo se da lekcije na kratak i jasan način vode kroz konkretnu temu. Ponekad je tema zahtevnija pa je lekcija nešto duža ali, tekst nikada nije opterećen suvišnim informacijama. Pojedine lekcije su obogaćene interaktivnim vežbama i zadacima što doprinosi lakšem kretanju kroz sadržaje na seminaru.

Pronađite još OKC seminara