Katerina Pajić

Katerina Strak

Zašto sam izabrala baš upravljanje timovima?

Na osnovu iskustva u školi, ali i drugim organizacijama u kojima sam radila i sa kojima sam sarađivala, primetila sam da način vođenja i upravljanja većim i manjim timovima ima veliki uticaj na funkcionisanje i uspešnost organizacije, ali i na zadovoljstvo radnika. Radnici su resurs, a zadovoljni radnici odličan resurs koji dobre uslove rada cene, više se zalažu, osećaju pripadnost i kolektivne ciljeve doživljavaju kao lične.

Postoje navike koje su  stečene u prethodnom ekonomskom sistemu kroz koje se naše društvo decenijama oblikovalo i koje se teško iskorenjuju iako su se pokazale kao dosta štetne. Jedna od njih je način upravljanja preduzećima, institucijama i organizacijama, odnosno ljudima. Rezultati pokazuju da način upravljanja zaposlenima ima velikog uticaja na produktivnost. Timski rad je sve češći i, pokazuje se, sve bolji izbor pa je dobro da naučimo da koristimo prednosti ovakvog organizovanja i rada.

U kakvoj su vezi obrazovanje kao delatnost i upravljanje timovima?

Timski rad i upravljanje timovima su u obrazovanju prisutni na više nivoa.  Osim timova koji se u školi formiraju i imaju svoje važne uloge kao što su Tim za zaštitu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, Tim za stručno usavršavanje, Tim za samovrednovanje i ostali, tu su i drugi oblici saradnje nastavnika koji funkcionišu po principu tima. Sve je veća potreba za aktivnim učešćem učenika u školskim aktivnostima, u angažovanju na projektima koji zahtevaju timski rad i usmeravanje i podršku od strane nastavnika. Unapređenjem veštine upravljanja timovima korist bi bila višestruka. Način funkcionisanja bi se poboljšao i davao bolje rezultate, a i održavala bi se zdrava atmosfera rada i saradnje.

Da li je ova tema dobra za obradu kroz onlajn kurs?

Onlajn kursevi imaju svoje velike prednosti u smislu rasporeda vremena i mnogo manjeg opterećenja prilikom pohađanja. Ovaj kurs nije težak ni mnogo zahtevan, ali ima dosta materijala i informacija koje treba usvojiti. Kada se vreme lepo rasporedi i kada se ovoj temi vremenski duže posveti i rezultati će biti bolji, odnosno principi koji postoje u timskom radu se lakše usvajaju. Sa druge strane, sistem na kome radimo pruža dosta mogućnosti za interaktivnu obradu i vežbe, tako da mislim da se upravljanje timovima može vrlo lepo naučiti kroz onlajn kurs.