Obrazovno kreativni centar

Mobilni telefon u nastavi

Mobilni telefoni - naslovna za seminar

Broj u katalogu: 491

Broj bodova: 32

Trajanje: 4 sedmice

Cena: 2900 dinara

K2 – kompetencije za poučavanje i učenje

P1 – Unapređivanje digitalnih kompetencija učenika i nastavnika i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa

Odluku o akreditaciji programa možete pogledati  ovde: Odluka

 • Nastavnicima opšteobrazovnih i stručnih predmeta u srednjim stručnim školama
 • Nastavnicima predmetne nastave u osnovnim školama
 • Nastavnicima predmetne nastave u gimnazijama
 • Nastavnicima razredne nastave
 • Nastavnicima opšteobrazovnih predmeta u srednjoj umetničkoj
  školi (muzičke, baletske i likovne)

Da li vi imate sličan problem?

Svi smo svedoci upotrebe mobilnih telefona u školi. Puno je polemike za i protiv korišćenja, ali je očigledno da mobilni telefoni utiču na to da učenik gubi fokus sa nastave. Na žalost naši učenici, iako su digitalni uređenici, ne koriste tehnologiju za učenje i napredovanje, već samo za zabavu i komunikaciju, pa mi kao nastavnici imamo problema da se borimo sa tehnologijom umesto da je koristimo.

Kako rešiti ovaj problem?

Korišćenjem mobilnih telefona i kreiranje različitog interaktivnog sadržaja, omogućavamo učenicima da uče u svetu koji je za njih prihvatljiv. Mobilni telefoni i tableti nude veliki broj aplikacija kojima možete upotpuniti delove časa (organizovati kvizove, provere znanja), aplikacije kojima ćete omogućiti i vašim učenicima da na lakši i njima zanimljiviji način kreiraju svoje materijale i rešavaju zadatke.

 1. Početak rada sa mobilnim telefonima i tabletima u nastavi – Upotreba mobilnih telefona i tableta, izazovi korišćenja mobilnih telefona i tableta u školama i učionicama;
 2. Korišćenje mobilnih telefona i tableta za kreiranje sadržaja – Razvijanje inovativnih „scenarija učenja“, kreiranje sadržaja pomoću mobilnih telefona i tableta i implementiranje u učionici, rad sa različitim aplikacijama;
 3. Korišćenje mobilnih telefona i tableta za saradničko učenje – Koncept kolaborativnog (saradničkog) učenja, kako mobilni telefon i tablet podržavaju takav koncept, aplikacije za saradničko učenje, efikasno ocenjivanje grupnog rada;
 4. Korišćenje mobilnih telefona i tableta za personalizaciju učenja i izokrenutu učionicu – Koncept personalizovanog učenja i izokrenute učionice, primeri personalizovane nastave, refleksija iz nastavne prakse, pogled na personalizovano i izokrenuto učenje, scenario časa uz upotrebu mobilnih telefona u nastavi.

Nataša Majstrović

Po zvanju je elektroinženjer i profesor informatike. Radi kao nastavnica Informatike i računarstva od 2007. godine. Zalaže se za modernizaciju nastave i digitalnu pismenost učenika i nastavnika. Redovno se stručno usavršava kako bi išla u korak sa razvojem tehnologija i unapređivanjem nastave. Kao predsednik sekcije nastavnika informatike Srbije za školski okrug Novi Sad, zalaže se za unapređivanje nastave informatike u osnovnim školama, kao i širenje znanja i dobrih praksi među nastavnicima.

Jedna je od trenera projekta „Škole za 21. vek“ organizacije British Concil gde obučava nastavnike o kritičkom mišljenju, digitalnoj pismenosti i povezivanju istih veština u nastavi. Učenike redovno priprema i vodi na razna takmičenja i konkurse na kojima osvajaju zapažene rezultate. Radi na osnaživanju devojčica da se bave IKT-om i rodnoj ravnopravnosti kroz svoj evropski projekat „Girls in ICT“.

Jedna je od Scientix ambasadora za Srbiju, naučne zajednice za unapređivanje STEM obrazovanja u Evropi. Ambasador je za evropsku mrežu eTwinning koja promoviše saradnju škola u Evropi i šire putem internet portala upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija na bezbedan način. U okviru ove mreže vrši obuku i pruža podršku nastavnicima, vaspitačima i stručnim saradnicima u zemlji i inostranstvu.

Dalibor Todorović

Diplomirao je na Elektronskom fakultetu u Nišu na smeru Računarska tehnika i informatika. Radi kao nastavnik Informatike i računarstva. Od samog početka rada u obrazovanju zalaže se za modernizaciju i digitalizaciju nastavnog procesa. U svojoj nastavnoj praksi pokušava da razvija digitalne kompetencije učenika podsticanjem kritičkog mišljenja i sposobnosti analitičkog rešavanja problema kroz projektno orijentisanu nastavu upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija. Podučava svoje učenike da ne budu samo konzumenti već kreatori digitalnih sadržaja, za šta su nagrađivani na domaćim i inostranim takmičenjima, smotrama i konkursima.

Kao član Pedagoškog društva informatičara Srbije godinama se institucionalno zalaže za unapređivanje kvaliteta informatičkog obrazovanja učestvovanjem u svim aktivnostima koje ovo društvo realizuje ili podržava. Član je radne grupe MPNTR za redifinisanje informatičkih sadržaja u osnovnoj i srednjoj školi i nalazi se na listi ocenjivača rukopisa udžbenika za informatiku i računarstvo.

Jedan je od Scientix ambasadora za Srbiju, naučne zajednice za unapređivanje STEM obrazovanja u Evropi. Ambasador je za evropsku mrežu eTwinning koja promoviše saradnju škola u Evropi i šire putem internet portala upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija na bezbedan način. U okviru ove mreže vrši obuku i pruža podršku nastavnicima, vaspitačima i stručnim saradnicima u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je nagrade Evropske komisije eSkills for Jobs 2016 u kategoriji za izvanredno razvijanje digitalnih veština kroz izuzetnu upotrebu IKT-a u nastavi, inovativan način razvijanja digitalnih veština učenika i kros-kurikularni pristup u podučavanju digitalnih veština.

Pitanja koja ste pitali i naši odgovori

Nakon ovog seminara naučićete kako da primenite savremene metode pomoću informaciono komunikacionih tehnologija upotrebom mobilnih telefona u nastavi i kako da realizujete časove individualizovnim pristupom učenicima.

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop, sve jedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim i internet konekcija. Računar ne treba da bude preterano jak i skup, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …). Računar vam je dosta potrebniji radi praćenja sadržaja samog seminara, dok je za primenu stečenog znanja neophodno da posedujete neki pametni telefon kako biste naučili rad sa aplikacijama i kreiranjem sadržaja jer je i sam seminar vezan za primenu telefona u nastavi. Preko mobilnih telefona moći ćete da pratite sadržaj na seminaru, ali je zadatke bolje rešavati putem računara.

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla …). To je ono što se tiče računara, dok je na pametnom telefonu potrebno da imate pre svega dovoljno memorije za instalaciju aplikacija i dobru vezu sa internetom (bilo Wi-Fi konekciju ili dovoljan broj megabajta iz paketa mobilnih operatera).

Razlika između pametnih telefona i tablet uređaja najviše se ogleda u obliku, tačnije u veličini jer su tablet uređaji veći, tačnije većeg ekrana. Ono što možemo instalirati na mobilnom telefonu, možemo i na tabletu, jer su svi ovi uređaji najčešće bazirani na andorid ili IOS operativnom sistemu i funkcije su im gotovo iste. Mobilni telefoni, iako manjih oblika, mogu da se iskoriste za završavanje mnogih poslova na brži i lakši način u odnosu na tablet uređaje. Najveća prednost tableta je pre svega veličina ekrana koja omogućava lakše pregledavanje nekog sadržaja (video snimci, prezentacije), kao i mogućnost većeg prikaza sadržaja aplikacija.

Pronađite još OKC seminara